Актуелне набавке

Н 075/2018 - Набавка пнеуматика за теретни и путнички програм
Позив за подношење понуда Н-075-2018
KД Н-075-2018 Пнеуматици за путнички и теретни програм
Н 089/2018 - Набавка кварцног гранулата
Позив за подношење понуда Н-089-2018
КД Н 089-2018 Кварцни гранулат
Oдговор на постављена питања
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Н 081/2018 - Набавка бунарских потапајућих пумпи
Позив за подношење понуда Н 081-2018
КД Н 081-2018 Набавка бунарских потапајућих пумпи
Н 080/2018 - Набавка фиберглас цеви,фитинга и прикључних елемената
Позив за подношење понуда Н 080-2018 
КД Н 080-2018 Набавка фиберглас цеви, фитинга и прикључних елемената
Н 085/2018 - Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад
Позив за подношење понуда  Н 085-2018
КД Н 085-2018 Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад
Н 082/2018 - Набавка ПВЦ цеви
Позив за подношење понуда Н-082-2018
КД Н-082-2018 Набавка ПВЦ цеви
Н 077/2018 - Набавка контејнера за смештај радника и техничког особља
Позив за подношење понуда Н 077-2018
КД Н 077-2018 Контејнери за смештај радника и техничког особља
Додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 077-2018
Н 079/2018 - Набавка нисконосеће плато приколице
Позив за подношење понуда Н 079-2018
КД Н 079-2018 Нисконосећа плато приколица
Одлука о додели уговора Н-079-2018
Н 076/2018 - Набавка хидрауличне самоходне аутодизалице (кран)
Позив за подношење понуда Н 076 -2018
КД Н 076-2018 Хидраулична самоходна аутодизалица - кран
Oдлука о додели уговора Н-076-2018
Н 074/2018 - Набавка контејнера и еко посуда по партијама
Позив за подношење понуда Н 074-2018
КД Н 074-2018 Набавка контејнера и еко посуда
Oдговор на постављена питања за партију 1
KД Набавка контејнера и еко посуда - прва измена
Н 064/2018 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда Н 064-2018
КД Н 064-2018 Резервни делови за бушаће гарнитуре БА 500
Одлука о додели оквирног споразума Н 064-2018
Н 072/2018 - Набавка теретних возила за превоз људи и терета
Позив за подношење понуда Н 072-2018
КД Н 072-2018 Теретна возила за превоз људи и терета
Oдлука о додели уговора теретна возила за превоз људи и терета Н 072-2018
Н 067/2018 - Набавка половног специјалног возила камион-цистерне за превоз горива
Позив за подношење понуда Н 067-2018
КД Половно специјално возило камион-цистерна за превоз горива Н 067-2018
Одлука о додели уговора цистерна Н 067-2018
Н 062/2018 - Набавка возила за превоз радника 
Позив за подношење понуда Н -062-2018
КД Н-062-2018 Набавка возила за превоз радника по принципу старо (оштећено) за половно  
Одлука о додели уговора Н - 062-2018
Н 060/2018 - Резервни делови за компресоре
Позив за подношење понуда Н-060-2018
КД Н 060-2018 Резервни делови за компресоре
Одлука о додели оквирног споразума Н-060-2018
Н 059/2018 - Резервни делови за бушеће гарнитуре РБ20/30 и У3
Позив за подношење понуда Н-059-2018
КД Н 059-2018 Резервни делови за бушеће гарнитуре Рб 2030 и У3
Одлука о додели оквирног споразума Н-059-2018
Н 052/2018 - Најам путничких возила без возача
Позив за подношење понуда Н -052-2018
КД Н-052-2018 Најам путничких возила без возача
Одлука о додели уговора бр 052-2018 Партија 1
Одлука о додели уговора бр 052-партија 2
Н 056/2018 - Набавка резервних делова за возила Махиндре
Позив за подношење понуда Н-056-2018
КД Резервни делови за возила Махиндре
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н-056-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н-056
КД Н-056-2018 Набавка резервних делова за возила Махиндра - I измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 056-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н-056

Н 051/2018 - Набавка длета
КД Н 051-2018 Набавка длета
Позив за подношење понуда Н 051-2018
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 051-2018
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 051-2018 бр.2
Одлука о додели уговора у поступку Н-051-2018
Oбавештење о закљученом уговору Н-051-2018
Н 053/2018 - Набавка резервних делова за аутобус ТАМ Т7 А5
ПОЗИВ за подношење понуда Н 53-2018
КД H 053-2018 Резервни делови за аутобус ТАМ 110 Т7 А5
Одлука о додели оквирног споразума Н 053-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-053
Н 050/2018 - Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач утоваривач
Позив за подношење понуда Н 050-2018
КД Н 050-2018 Комбинована грађевинска машина ровокопач утоваривач
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде Н 050-2018 
Oдлука о додели уговора Н -050-2018
Н 049/2018 - Набавка електричних дизел агрегата
Позив за подношење понуда Н- 049-2018
КД 049-2018 Набавка електричних дизел агрегата
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде Н 049-2018
Одлука о додели уговора Н - 049-2018
Н 046/2018 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда
КД 046-2018 Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Одлука о обустави поступка Н-046-2018 партија 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 046-2018 партија 2

Н 044/2018 - Набавка општег потрошног материјала
Позив за подношење понуда Н-044-2018
КД 044-2018 Набавка општег потрошног материјала
Oдлука о додели оквирног споразума Н-044
Н 047/2018 - Набавка резервних делова за возила Махиндра
Позив за подношење понуда Н-047-2018
КД 047/2018 Набавка резервних делова за возила Махиндре
Одлука о обустави поступка Н-047-2018
Н 043/2018 - Набавка резервних делова за тракторе
Позив за подношење понуда Н 043/2018
КД 043/2018 Резервни делови за ТРАКТОРЕ
Одлука о додели оквирног споразума Н - 043
Н 038/2018 - Набавка радова на адаптацији простора испитно ремонтног центра
Позив за подношење понуда Н 038/2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД 038/2018 Грађевински радови_ИРЦ
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_1
Одлука о додели уговора Н 038-2018
Н 041/2018 - Набавка пијезометарских цеви
Позив за подношење понуда Н 041-2018
КД 041/2018 Набавка пијезометарских цеви
Одлука о додели уговора Н-041-2018
Обавештење о закљученом уговору Н-041

Н 037/2018 - Набавка резервних делова за камион и аутодизалицу КАМАЗ
2- Позив за подношење понуда Н 037/2018
КД 037/2018 Резервни делови за камион и дизалицу КАМАЗ
Измена бр.1 -КД Резервни делови за камион и дизалицу КАМАЗ
Одлука о додели оквирног споразума Н-37-2018
Н 021/2018 - Набавка уља и мазива
Позив за подношење понуда Н 021/2018
КД 021/2018 Набавка уља и мазива
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Одлука о додели оквирног споразума Н-021-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-021-2018


Н 013/2018 - Набавка нафтних деривата
Позив за подношење понуда Н 013/2018
КД 013-2018 Набавка нафтних деривата
Одлука о додели уговора Н-013-2018