Пословодство

Директор:
др Миодраг Степановић
office@georad.rs

 

Помоћник директора за техничке послове и производњу
Аца Милошевић, дипл.инж.машинства
aca.milosevic@georad.rs

 

Руководилац Службе геологије и пројектовања
Александар Аврамовић, дипл.инж.геологије
aleksandar.avramovic@georad.rs

 

Руководилац Службе геобушења
Милован Покимица, дипл.инж.геологије
milovan.pokimica@georad.rs

 

Руководилац Службе дубинског одводњавања
Снежана Пешић, дипл.инж.геологије
snezana.pesic@georad.rs

 

Руководилац Службе површинског одводњавања
Борис Поповић, дипл.инж.геологије
boris.popovic@georad.rs

 

Руководилац Службе одржавања
Драган Нешић, дипл.инж.машинства
dragan.nesic@georad.rs

 

Помоћник директора за правне, кадровске, опште послове и послове набавки
Бојан Живковић, дипл.правник
bojan.zivkovic@georad.rs

 

Руководилац Службе правних послова
Дејан Туфегџић, дипл.правник
dejan.t@georad.rs

 

Руководилац Службе финансијских послова и рачуноводства
Драгана Симеоновић, дипл.економиста
dragana.simeonovic@georad.rs

 

Руководилац службе комерцијалних послова
Радмила Рајић, дипл.економиста
radmila.rajic@georad.rs