Пословодство

Директор:
др Миодраг Степановић
office@georad.rs

 

Помоћник директора за техничка питања и производњу:
Владислав Маринковић, дипл.инж.геологије
vladislav.marinković@georad.rs

 

Руководилац Службе геолошке припреме и пројектовања
Александар Аврамовић, дипл.инж.геологије
aleksandar.avramovic@georad.rs

 

Руководилац Службе геобушења
Милован Покимица, дипл.инж.геологије
milovan.pokimica@georad.rs

 

Руководилац Службе мониторинга и дубинског одводњавања
Снежана Пешић, дипл.инж.геологије
snezana.pesic@georad.rs

 

Руководилац Службе површинског одводњавања
Ивица Марковић, дипл.инж.геологије
ivica.markovic@georad.rs

 

Руководилац Службе одржавања
Драган Нешић, дипл.инж.машинства
dragan.nesic@georad.rs

 

Помоћник директора за опште, правне и кадровске послове:
Бојан Живковић, дипл.правник
bojan.zivkovic@georad.rs

 

Руководилац Службе правних и кадровских послова
Дејан Туфегџић, дипл.правник
dejan.t@georad.rs

 

Руководилац Службе финансијских послова и рачуноводства
Драгана Симеоновић, дипл.економиста
dragana.simeonovic@georad.rs

 

Руководилац службе комерцијалних послова
Радмила Рајић, дипл.економиста
radmila.rajic@georad.rs