Завршене набавке

Н 030/2018 - Набавка ХТЗ Опреме
Позив за подношење понуда Н 030/2018
КД 030/2018 ХТЗ 2
Одговор на постављена питања ХТЗ
Измена КД 030-2018 Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема
Одлука о додели оквирног споразума Н-30-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-030
Н 029/2018 - Набавка бентонитске глине у праху
Позив за подношење понуда Н 029/2018
КД 029/2018 - Бентонитска глина у праху
Oдлука о додели уговора Н 029-2018
Обавештење о закљученом уговору Н -029
Н 025/2018 - Набавка резервних делова за возила газела   
Позив за подношење понуда Н025/2018
КД 025/2018 Резервни делови за возила Газела
Oдлука о додели оквирног споразума Н/25/2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Н 024/2018 - Набавка Акумулатора
Позив за подношење понуда Н 024/2018
КД 024/2018 - Набавка акумулатора     
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Одлука о додели уговора Н-024-2018
Обавештење о закљученом уговору
Н 022/2018 - Набавка пнеуматика за путнички и теретни програм
Позив за подношење понуда  Н 022/2018
КД 022/2018 Пнеуматици за путнички и теретни програм
Одлука о обустави поступка Н-022-2018
Н 020/2018 - Набавка канцеларијског материјала
5 Позив за подношење понуда Н 020/2018
КД 020/2018 Канцеларијски материјал
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Одлука о додели oквирног споразума Н-20-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н-020
Н 018/2018 - Набавка лима и флаха
Позив за подношење понуда за Н 018/2018
КД 018-2018 Набавка лима и флаха
Одлука о додели уговор лим и флах
Обавештење o закљученом уговору лим и флах
Н 017/2018 - Набавка поцинковане жице
Позив за подношење понуда за Н 017/2018
КД 017-2018 Поцинкована жица
Одлука о додели уговора Н-017-2018
Обавештење о закљученом уговору жица
Н 014/2018 - Набавка кварцног гранулата п.п.
Позив за подношење понуда за Н 014-2018
Кварцни гранулат -преговарачки поступак
Одлука о додели оквирног споразума Н-014-2018 партија 1 
Одлука о додели оквирног споразума Н-014-2018 партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2
Н 009/2018 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда
Услуга смештаја радника за време рада на терену
Одлука о додели уговора 009
Обавештење о закљученом уговору
Н 008/2018-Набавка разводног ормара пумпе са опремом
Позив за подношење понуда
Набавка разводног ормара са опремом
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Одлука о додели уговора Н-008-2018
Н 007/2018-Набавка сонди и протокомера
Позив за подношење понуда
Набавка сонди и протокомера
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Одлука о додели уговора бр. 007-2018
Обавештење о закљученом уговору
Н 006/2018-Набавка бунарских вишестепених потапајућих пумпи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Набавка бунарских вишестепених потапајућих пумпи
Одлука о додели уговора Н006-2018
Обавештење о закљученом уговору Н-006-2018
Н 004/2018-Набавка цеви
Позив за подношење понуда
Набавка цеви
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 3
Oдлука о додели уговора за партију 1 ПВЦ Цеви
Одлука о обустави поступка за партију 2 Пијезометарске цеви
Одлука о додели уговора за партију 3 Челичне цеви
Одлука о додели уговора за партију 4 - ХДПЕ цеви
Обавештење о поднетом приговору - партија 1
Решење о одбијању приговора - партија 1
Oбавештење о наставку активности - партија 1
Обавештење о закљученом уговору по Н-004-2018 партија 1
Обавештење о закљученом уговору по Н-004-2018 партија 3
Oбавештење о закљученом уговору по Н-004-2018 партија 4
Н 002/2018 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда
Услуга смештаја радника за време рада на терену
Одлука о обустави поступка
Н 001/2018 - Набавка кварцног гранулата
Позив за подношење понуда
Кварцни гранулат
Одлука о обустави поступка за набавку добара Н 001-2018