Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ

 

Н 141/2018 - Набавка путничког аутомобила
Позив за подношење понуда Н 141-2018 
КД Путнички аутомобил Н 141-2018
Н 138/2018 - Набавка услуга ремонта бушаћих шипки на бушаћим гарнитурама U3 и RB 20-30
Позив за подношење понуда Н 138-2018
КД репарација бушаћих шипки на бушаћим гарнитурама U3 и RB20-30
Одлука о додели оквирног споразума_Н 138-2018
Н 136/2018 - Mобилно бушеће постројење са алатом и опремом - преговарачки поступак по чл. 47 Правилника о уређивању поступка набавке у ПД Георад
Позив за подношење понуда Н 136-2018
КД Мобилно бушеће постројење са алатом и опремом Н 136-2018- преговарачки поступак са објављивањем позива
Одлука о додели уговора Н 136-2018 

Н 139/2018 - Закуп аутодизалице (без руковаоца) носивости 16-20т
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 139-2018
КД Закуп аутодизалице Н 139-2018
Одлука о додели уговора Н 139-2018
Н 137/2018 - Набавка услуга ремонта ДПФ филтера
Позив за подношење понуда 137-2018
КД Набавка услуга ремонта ДПФ филтера H 137-2018
Извештај о стручној оцени понуда са позивом за жреб
Одлука о додели уговора за набавку услуга Н 137-2018
Н 134/2018 - Набавка услуга добровољног осигурања запослених
Позив за подношење понуда Н 134-2018
КД Добровољно осигурање запослених Н 134-2018
КД Добровољно осигурање запослених Н 134-2018. - Прва измена
Oдлука о додели уговора Н 134-2018
Н 131/2018 - Набавка лекарских прегледа радника
2- Позив за подношење понуда 131-2018
КД Услуге прегледа запослених 131-2018
КД Услуге прегледа запослених - I измена H 131-2018
1 Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 131-2018
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 131-2018
2 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда Н 131-2018
2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 131-2018
КД Услуге прегледа запослених 2 измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 131-2018
Н 130/2018 - Набавка сонди и протокомера
Позив за подношење понуда Сонде и протокомери Н 130-2018
КД Сонде и протокомери Н 130-2018
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 130-2018
Одлука о додели уговора Н 130-2018
Н 129/2018 - Набавка РОП ормара
Позив за подношење понуда РОП ормари Н 129-2018
КД Набавка РОП ормара Н 129-2018
Одлука о додели уговора 129-2018

Н 126/2018 - Набавка ПВЦ цеви - преговарачки поступак
Позив за подношење понуда Н 126-2018
КД ПВЦ Цеви-Н 126-2018 преговарачки поступак
Одлука о додели оквирног споразума бр. Н126-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 126
Н 116/2018 - Мобилно бушеће постројење са опремом и алатом
Позив за подношење понуда Н 116-2018
КД Мобилно бушаће постројење са опремом и алатом Н 116-2018
Одлука о обустави поступка Н 116-2018
Н 119/2018 - Набавка алата
Позив за подношење понуда Н 119-2018
KД Набавка алата 119-2018
Додатнe информације и обавештења у вези са припремањем понуда за Н 119-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 119-2018
Oдлука о обустави поступка Н 119-2018
Н 124/2018 - Пијезометарске цеви
Позив за подношење понуда 124-2018
КД Пијезометарске цеви Н 124-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 124-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н 124