AKTUELNA PRODAJA
P 001/2023 - Prodaja rashodovanog opasnog i neopasnog otpada - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda 2023
KD kupoprodaja otpada 2023
Odluka o dodeli ugovora - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Odluka o dodeli ugovora - partija 4
Odluka o dodeli ugovora - partija 5

P 028/2022 – Zakup mašine za istražno bušenje tla SANDVIK DE 710 (bez rukovaoca i pratećeg pribora) Poziv za podnošenje ponuda P 028-2022 KD Zakup mašine za istražno bušenje tla P 028-2022

P 001/2022 - Prodaja rashodovanog opasnog i neopasnog otpada - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda 2022
KD kupoprodaja rashodovanog opasnog i neopasnog otpada
Dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD kupoprodaja otpada 2022 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD kupoprodaja otpada 2022 - druga izmena
Odluka o dodeli ugovora - partija 1 Otpadne gume
Odluka o dodeli ugovora - partija 2 Olovni akumulatori
Odluka o obustavi postupka kupoprodaje otpada - partija 3 Otpadna vozila
Odluka o obustavi postupka kupopridaje otpada - partija 4 Otpadni toneri
P 002/2021 - Prodaja rashodovanog neopasnog otpada - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
KD kupoprodaja otpada
Odluka o obustavi postupka kupoprodaje otpada - partija 1

Odluka o obustavi postupka kupoprodaje otpada - partija 2
P 001/2021 - Prodaja rashodovanog opasnog i neopasnog otpada - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda
KD kupoprodaja otpada
Odluka o dodeli ugovora za Partiju 1
Odluka o dodeli ugovora za Partiju 2
Odluka o obustavi postupka - partija 3
Odluka o dodeli ugovora za Partiju 4
Odluka o dodeli ugovora za partiju 5
Odluka o dodeli ugovora za partiju 6
Odluka o dodeli ugovora za partiju 7