Strategija i ciljevi poslovanja

VIZIJA
Vizija PD Georad doo Drmno je da bude lider u poslovima ispitivanja terena bušenjem i sondiranjem, geološkim istraživanjima i projektovanju, da bude društveno odgovorno i profitabilno društvo, značajno u regionu, tržišno orijentisano i konkurentno, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.
MISIJA
Misija PD Georad doo Drmno je kvalitetno pružanje usluga i radova na poslovima bušenja, odvodnjavanja i projektovanja prema svojim kupcima, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno poboljšavanje kvaliteta usluge, kompletnog poslovanja i unapređenja zaštite životne sredine.
CILjEVI
Osnovni ciljevi poslovanja u 2018. godini su:
– Stabilno funkcionisanje PD Georad doo kao deo jedinstvenog tehničko-tehnološkog sistema
– Unapređenje poslovanja kroz povećanje tehničke efikasnosti kapaciteta
– Ostvarivanje planiranih proizvodnih rezultata
– Ostvarivanje planiranih finansijskih rezultata poslovanja