ZAVRŠENE NABAVKE
2022.godina
N/146/2022 - "Usluge lekarskih pregleda zaposlenih"
 Poziv za podnošenje ponuda N 146-2022
 KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 146-2022
 Prilog 1 
 Prilog 2
 Prilog 3
 Prilog 4 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda N 146-2022 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 146-2022 - prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 146-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 146-2022

N/170/2021 - "Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem" 
Poziv za podnošenje ponuda N 170-2021 
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 170-2021 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 170-2021 
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 170-2021
N/125/2021 - "Alat (elektro, bravarski, itd.)" 
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2021 
KD Alat (elektro, bravarski, itd.) N 125-2021 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 
KD Alat N 125-2021 - prva izmena 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 
Odluka o dodeli ugovora N 125-2021 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 125-2021
N/010/2022 - "Nabavka građevinske mašine sa gusenicama ukupne mase preko 39 T po principu staro za novo" 
Poziv za podnošenje ponuda N 010-2022 
KD Nabavka građevinske mašine sa gusenicama, ukupne mase preko 39 tona - po principu staro za novo N 010-2022 
Odluka o dodeli ugovora N 010-2022 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 010-2022
N/060/2022 - "Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem" 
Poziv za podnošenje ponuda N 060-2022
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem 060-2022 
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 060-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma 060-2022
N/075/2022 - "Bunarske PVC cevi"
Poziv za podnošenje ponuda N 075-2022
KD Bunarske PVC cevi N 075-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporaѕuma N 075-2022
Obeaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu po N 075-2022