Istorija
U početku je to bila geološka služba, a od 1976. godine OOUR „GEORAD” –Kostolac u sklopu RO IEK „ Kostolac” sve do 1991.godine kada se utapa u JPPK „Kostolac” razdvojena po kopovima i osposobljena za izvođenje geoloških istraživanja i izradu geološke dokumentacije prvenstveno za potrebe kopova „Kostolac”.U tom periodu su bili direktori Slavko Milošević od 01.01.1976. do 09.04.1984., Radomir Milanović od 10.04.1984. do 31.08.1988. i Branko Mijatović od 25.07.1988. do 30.06.1991.
Zbog izmene zakonskih propisa koji su uslovili reorganizaciju RO IEK Kostolac OOUR „Georad“ od 01.07.1991. do 12.02.2004. nije postojao kao samostalna organizaciona celina, već je poslove obavljao u okviru PK „Ćirikovac“ i PK „Drmno“.