„AKTUELNE NABAVKE“

N 069/2024 "Rezervni delovi za traktor IMT 5135 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 069-2024
KD Nabavka rezervnih delova za traktor IMT 5135 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 069-2024

N 067/2024 "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elemntima"
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2024
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 067-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 067-2024
N 066/2024 "Kontejneri za smeštaj radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 066-2024
KD Kontejneri za smeštaj radnika N 065-2024
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
PRVA IZMENA_KD Kontejneri za smeštaj radnika N 066-2024
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 066-2024
Odluka o dodeli ugovora N 066-2024

N 064/2024 "Fiberglas vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 064-2024
KD Fiberglas vezni elementi N 064-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 064-2024
N 053/2024 "Rezervni delovi za bušaću garnituru RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2024
KD Rezervni delovi za bušaću garnituru RB 20-30 N053-2024
Odluka o dodeli ugovora N 053-2024

N 051/2024 "Komunikaciona oprema, softstarteri i ostala elektro oprema za ROP ormane"
Poziv za podnošenje ponuda N 051-2024
KD Elektrooprema N 051-2024
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1
KD Elektrooprema N 051-2024 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora H 051-2024

N 044/2024 "Pneumatici"
Poziv za podnošenje ponuda N 044-2024
KD Pneumatici N 044-2024
Odluka o dodeli ugovora N 044-2024

N 042/2024 "Nabavka rezervnih delova za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 042-2024
KD Nabavka rezervnih delova za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 042-2024
Odluka o dodeli Ugovora N 042-2024

N 039/2024 "Nabavka polovne kamionske prikolice"
Poziv za podnošenje ponuda N 039-2024
KD Nabavka polovne kamionske prikolice N 039-2024
KD Nabavka polovne kamionske prikolice N 039-2024 -prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 039-2024
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 039-2024.
N 036/2024 "Lična zaštitna sredstva - HTZ oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 036-2024
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 036-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 036-2024
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 036-2024

N 030/2024 "Polovno teretno vozilo 6h6"
Poziv za podnošenje ponuda N 030-2024
KD Polovno teretno vozilo 6h6 N 030-2024
Odluka o dodeli ugovora N 030-2024
N 026/2024 "Rezervni delovi za pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 026-2024
KD Rezervni delovi za pumpe N 026-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N026
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 026-2024
N 019/2024 "Elektromotori"
Poziv za podnošenje ponuda N 019-2024
KD Elektromotori N 019-2024
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 019-2024
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 019-2024

N 025/2024 "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 025-2024
KD Merači protoka i sonde N 025-2024
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1
Odluka o dodeli ugovora N 025-2024
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 025-2024

N 016/2024 "Kvarcni granulat"
Poziv za podnošenje ponuda N 016-2024
KD Kvarcni granulat N 016-2024
KD Kvarcni granulat N 016-2024 -prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 016-2024
N 018/2024 "Rezervni delovi za vozila Lada"
Poziv za podnošenje ponuda N 018-2024
KD Rezervni delovi za vozila Lada N 018-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N018-2024

N 027/2024 "Nabavka bunarskih potapajućih pumpi"
Poziv za podnošenje ponuda N 027-2024
KD Bunarske potapajuće pumpe N 027-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 027-2024
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 027-2024

N 017/2024 "Materijal za izradu pteva"
Poziv za podnošenje ponuda N 017-2024
KD Materijal za izradu pteva za potrebe mehanizacije PD Georad N 017-2024
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 017-2024
Odluka o dodeli ugovora N 017-2024
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N017-2024

N 013/2024 "Računari i računarska oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 013-2024
KD Računari i računarska oprema N 013-2024
Odluka o dodeli ugovora N 013-2024

N 011/2024 "Pribor za bušaće garniture"
Poziv za podnošenje ponuda N 011-2024
KD Pribor za bušaće garniture N 011-2024
PRVA IZMENA_KD Pribor za bušaće garniture N 011-2024
Odluka o dodeli ugovora N 011-2024

N 006/2024 "Euro-dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 006-2024
KD Euro dizel N-006-2024
Odluka o dodeli ugovora N 006-2024
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 006-2024

N 008/2024 Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 008 - 2024
KD Trafo stanice N 008-2024
Odluka o dodeli ugovora N 008-2024
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 008-2024

N 003/2024 Kablovi i kablovski pribor
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2024
KD Kablovi i kablovski pribor N 003-2024
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 003-2024
PRVA IZMENA KD Kablovi i kablovski pribor N 003-2024
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 003-2024
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 003-2024
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 003-2024

N 228/2023 "Rezervni delovi za bušaće garniture"
Poziv za podnošenje ponuda N 228-2023
KD Rezervni delovi za bušaće garniture N 228-2023
Obaveštenje o produženju roka 228-2023
Obaveštenje o zaključemnom okvirnom sporazumu N228-2023

N 243/2023 "PVC sita"
Poziv za podnošenje ponuda N 243-2023
KD PVC sita N 243-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 243-2023
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 243-2023

N 242/2023 "Fiberglas cevi sa veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 242-2023
KD Fiberglas cevi sa veznim elementima N 242-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 242-2023


N 221/2023 "Teretna vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 221-2023
KD Teretna vozila N 221-2023
Odluka o dodeli ugovora N 221-2023

N 240/2023 "Rezervni delovi za ISUZU D MAX sa uslugom igradnje"
Poziv za podnošenje ponuda N 240-2023
KD Nabavka rezervnih delova za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 240-2023
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 240-2023.
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 228-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N240-2023

N 220-2023 "Rezervni delovi za priključna vozila sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 220-2023
KD Rezervni delovi za priključna vozila sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 220-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 220 - 2023

N 238-2023 "Rezervni delovi za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 238-2023
KD Rezervni delovi za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 238-2023
PRVA IZMENA_KD Rezervni delovi za kamione sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 238-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 238-2023

N 235-2023 "Nabavka građevinske mašine na gusenicama, ukupne mase 39-41 tona"
Poziv za podnošenje ponuda N235-2023
KD Nabavka građevinske mašine sa gusenicama, ukupne mase 39-41 tona .
Odluka o dodeli ugovora N 235-2023

N 215-2023 "Bunarske PVC cevi"
Poziv za podnošenje ponuda N 215-2023
KD Bunarske PVC cevi N 215-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 215-2023
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 215-2023

N 213-2023 "Vidija pločice"
Poziv za podnošenje ponuda N 213-2023
KD Vidija pločice N 213-2023
Odluka o dodeli ugovora N 213-2023

N 230-2023 "Člične cvi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 230-2023
KD Člične cvi i vezni elementi N 230-2023
PRVA IZMENA KD Člične cvi i vezni elementi N 230-2023
DRUGA IZMENA KD Člične cvi i vezni elementi N 230-2023
Obaveštenje o zakljuenom okvirnom sporazumu N 230-2023

N 211-2023 "Rezervni delovi za muljne pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 211-2023
KD Rezervni delovi za muljne pumpe N 211-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 211-2023

N 210-2023 "Reklamni materijal sa novim logom"
Poziv za podnošenje ponuda N 210-2023
KD Reklamni materijal N 210-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 210-2023
N 207-2023 "Viljuškar"
Poziv za podnošenje ponuda N 207-2023
KD Viljuškar N 207-2023
Odluka o dodeli ugovora N 207-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 207-2023

N 205-2023 "Rezervni delovi za bušaće garniture BA 500"
Poziv za podnošenje ponuda N 205-2023
KD Rezervni delovi za bušaću garnituru BA500 N 205-2023
Odluka o obustavi N 205-2023

N 226-2023 "Strujni agregati"
Poziv za podnošenje ponuda N226-2023
KD - Strujni agregati N 226-2023
Odluka o dodeli ugovora N 226-2023
Obeaveštenje o zaključenom ugovoru po N 226-2023


N 192/2023 "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 192-2023
KD Bunarske potapajuće pumpe N 192-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 192-2023

N 199/2023 "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 199-2023
KD Merači protoka i sonde N 199-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Merači protoka i sonde N 199-2023 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 199-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 199-2023
N 190/2023 "Kablovi i kablovski pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 190-2023
KD Kablovi i kablovski pribor N 190-2023
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1_N190-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 190-2023
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 190-2023

N 198/2023 "Rezervni delovi za vozila Lada"
Poziv za podnošenje ponuda N 198-2023
KD Rezervni delovi za vozila Lada N 198-2023
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 198-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 198-2023
Obaveštenje o zaklljučenom okvirnom sporazumu N 198-2023

N 193/2023 "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 193-2023
KD ROP ormani N 193-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
KD ROP ormani N 193-2023 prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 3
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 4
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 193-2023

N 189/2023 "Vatrogasna creva"
Poziv za podnošenje ponuda N 189-2023
KD Vatrogasna creva N 189-2023
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 189-2023
PRVA IZMENA KD Vatrogasna creva N 189-2023
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa nabavkom N 189-2023
Odluka o dodeli ugovora N 189-2023.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 189-2023

N 188/2023 "Pneumatici"
Poziv za podnošenje ponuda N 188-2023
KD Pneumatici N 188-2023
Odluka o dodeli ugovora N 188-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 188-2023

N 185/2023 "Usluge lekarskih pregleda zaposlenih"

Poziv za podnošenje ponuda N 185-2023
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 185-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 185-2023
N 184/2023 "Rezervni delovi za vozila Gazela"
Poziv za podnošenje ponuda N 184-2023
KD Rezervni delovi za vozila Gazela N 184-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 184-2023
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 184-2023

N 177/2023 "Pneumatici"
Poziv za podnošenje ponuda N 177-2023
KD Pneumatici N 177-2023
Odluka o obustavi postupka nabavke N 177-2023

N 180/2023 "Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 180-2023
KD Roba široke potrošnje
Odluka o dodeli ugovora N 180-2023

N 175/2023 "Smeštaj radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 175-2023
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 175-2023
8 Odluka o dodeli ugovora N 175-2023Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 175-2023

N 162/2023 „Merači protoka“
Poziv za podnošenje ponuda N 162-2023
KD Merači protoka N 162-2023

Odluka o dodeli ugovora N 162-2023

N 157/2023 „Ishrana radnika“,

Poziv za podnošenje ponuda N 157-2023

KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 157-2023

Odluka o dodeli ugovora N 157-2023

N 150/2023 „Rezervni delovi za Mitsubishi vozila“

Poziv za podnošenje ponuda N 150-2023
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 150-2023

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 150-2023

Odluka o dodeli ugovora N 144-2023.

N 154/2023 „Rop ormani“
Poziv za podnošenje ponuda N 154-2023
KD ROP ormani N 154-2023

Odluka o dodeli ugovora N 154-2023

N 164/2023 „Usluge čišćenja službenih prostorija“

Poziv za podnošenje ponuda N 164-2023

KD Usluge čišćenja prostorija N -164-2023

Odluka o dodeli ugovora N 164-2023

N 147/2023 „Nabavka rezervnih delova za autodizalicu Terex RC 40“
Poziv za podnošenje ponuda N 147-2023
KD Nabavka rezervnih delova za autodizalicu TEREX RC40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 147-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N 145/2023 „Bunarske potapajuće pumpe“
Poziv za podnošenje ponuda N 145-2023
KD Bunarske potapajuće pumpe N 145-2023
Odluka o dodeli ugovora N 145-2023

N 144/2023 „Rop ormani“
Poziv za podnošenje ponuda N 144-2023
KD ROP ormani N 144-2023

Dodatne informacije ili pojašnjenja br.1

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Odluka o dodeli ugovora N 144-2023

N 134/2023 „Kvarcni granulat“
Poziv za podnošenje ponuda N 134-2023
KD Kvarcni granulat N 134-2023

Odluka o obustavi postupka nabavke N 134-2023

N 138/2023 „Rezervni delovi za traktore sa uslugom ugradnje i servisiranjem“
Poziv za podnošenje ponuda N 138-2023
KD Rezervni delovi za traktore sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 138-2023

Odluka o dodeli ugovora N 138-2023

N 141/2023 „Usluga mobilne telefonije“
Poziv za podnošenje ponuda N 141-2023
KD Usluga mobilne telefonije N 141-2023
PRVA IZMENA_KD Usluga mobilne telefonije N 141-2023
Dodatne informacije i pojašnjena br. 1

Odluka o dodeli ugovora N 141-2023

N 140/2023 „Kablovi i kablovski pribor“
Poziv za podnošenje ponuda N 140-2023
KD Kablovi i kablovski pribor N 140-2023
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 140-2023

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 140

N 127/2023 "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2023
KD Merači protoka i sonde N 127-2023
Odluka o dodeli ugovora N 127-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 127-2023
N 132/2023 "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 132 - 2023
KD Trafo stanice N 132-2023
Odluka o dodeli ugovora N 132-2023
Obaveštenje o zaključenju ugovora N 132-2023

N 136/2023 „Polovno teretno vozilo 6+1“

Poziv za podnošenje ponuda N 136-2023

KD Polovno teretno vozilo 6+1 N 136-2023
PRVA IZMENA_KD Polovno teretno vozilo 6+1 N 136-2023
Odluka o dodeli Ugovora N 136-2023

N 131/2023 „Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje i servisiranjem“

Poziv za podnošenje ponuda N 131-2023

KD nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 131-2023

Odluka o dodeli ugovora N 131-2023

N 163/2023 „HDPE cevi i vezni elementi

Poziv za podnošenje ponuda N 163-2023

KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 163-2023

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 163-2023

N 118/2023 „Usluge kolektivnog osiguranja radnika“
Poziv za podnošenje ponuda N 118-2023
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 118-2023

Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1

Odluka o dodeli ugovora N 118

N 104/2023 – „Aditivi“
Poziv za podnošenje ponuda N 104 -2023
KD Aditivi N 104-2023

Odluka o dodeli ugovora N 104-2023

N 114/2023 – „Rezervni delovi za LADA vozila“
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2023
KD Rezervni delovi za lada vozila N 114-2023
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 114-2023

Odluka o dodeli ugovora N 114-2023

N 108/2023 „Rezervni delovi za bušaće garniture Mustang i BA 500 sa uslugom ugradnje i servisiranjem“
Poziv za podnošenje ponuda N 108-2023
Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaće garniture Mustang i BA500 N 108-2023
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaće garniture Mustang i BA500 N 108-2023

Odluka o dodeli ugovora 108-2023

N 107/2023 „Pribor za bušaću garnituru RB 20/30“
Poziv za podnošenje ponuda N 107-2023
KD Pribor za bušaću garnituru RB 20-30 N 107-2023

8 Odluka o dodeli ugovora 107

N 105/2023 „Pribor za bušaće garniture Mustang, Sandvik i BA500“
Poziv za podnošenje ponuda N 105-2023
KD Pribor za bušaće garniture Mustang, Sandvik i BA500 N 105-2023
Odluka o dodeli ugovora N 105-2023

N 094/2023 „Rezervni delovi za traktor sa uslugom ugradnje i servisiranjem“
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2023
KD Nabavka rezervnih delova za traktor sa uslugom ugradnje i servisiranjem

Odluka o dodeli ugovora N 094-2023

N 112/2023 „Reklamni materijal“
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2023
KD Reklamni materijal N -112-2023

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 112-2023

N 090/2023 „Aditivi“
Poziv za podnošenje ponuda N 090-2023
KD Aditivi N 090-2023
Odluka o obustavi postupka N 090-2023

N 086/2023 Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 086-2023
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem 086-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N086-2023

N 085/2023 Nabavka rezervnih delova za FIAT vozila
Poziv za podnošenje ponuda N 085-2023
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 085-2023
Odluka o dodeli Ugovora za nabavku N 085-2023

N 080/2023 Nabavka rezervnih delova za građevinsku mašinu HYUNDAI HX 380 AL
Poziv za podnošenje ponuda N 080-2023
KD Nabavka rezervnih delova za građevinsku mašinu – rovokopač HYUNDAI HX380AL N 080-2023

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N 079/2023 Nabavka rezervnih delova za autodizalicu TEREX sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 079-2023
KD Nabavka rezervnih delova za atuodizalicu TEREX RC40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 079-2023
Odluka o obustavi postupka N 079-2023

N 071/2023 Nabavka ulja i maziva
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2023
KD Ulja i maziva N 071-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N 066/2023 Rezervni delovi za ISUZU vozila
Poziv za podnošenje ponuda N 066-2023
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 066-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 066-2023

N 064/2023 Pribor za bušaću garniture Mustang i Sandvik
Poziv za podnošenje ponuda N 064-2023
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 064-2023
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 064-2023 – prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N 062/2023 Rezervni delovi za vozila Gazela
Poziv za podnošenje ponuda N 062-2023
KD Rezervni delovi za Gazela vozila N 062-2023

Odluka o dodeli Ugovora

N 050/2023 Sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 050-2023
KD Sonde N 050-2023
Odluka o dodeli ugovora N 050-2023

Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 050-2023

N 047/2023 Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru Mustang sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 047-2023
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru Mustang N 047-2023
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 047-2023
Odluka o dodeli Ugovora N 047

N 046/2023 Rezervni delovi za potapajuće pumpe Grundfos
Poziv za podnošenje ponuda N 046-2023
KD Rezervni delovi za potapajuće pumpe Grundfos N 046-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 046-2023
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 046-2023

N 044/2023 Rezervni delovi za potapajuće pumpe Aturia i Elektrokovina
Poziv za podnošenje ponuda N 044-2023
KD Rezervni delovi za potapajuće pumpe Aturia i Elektrokovina N 044-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 044-2023

N 043/2023 Nabavka putničkog vozila – po principu staro za novo
Poziv za podnošenje ponuda N 043-2023
KD Nabavka putničkog vozila – po principu staro za novo N 043-2023

Odluka o dodeli ugovora N 043-2023

N 032/2023 Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela
Poziv za podnošenje ponuda N 032-2023
KD Rezervni delovi za Gazela vozila N 032-2023

N 035/2023 -Nabavka građevinske mašine na točkovima,- po principu staro za novo“
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2023
KD Nabavka građevinske mašine na točkovima, – po principu staro za novo N 035-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 035-2023
Odluka o dodeli ugovora N 035-2023

N 024/2023 -Nabavka građevinske mašine sa gusenicama,  – po principu staro za novo“
Poziv za podnošenje ponuda N 024-2023
KD Nabavka građevinske mašine sa gusenicama, – po principu staro za novo N 024-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 N 024-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N 024-2023
Odluka o dodeli ugovora N 024-2023

N 041/2023 – „Elektromotori“
Poziv za podnošenje ponuda N 041-2023
KD Elektromotori N 041-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 N 041-2023
Odluka o dedeli okvirnog sporazuma N 041-2023

N 029/2023 – „Rezervni delovi za pumpe – po partijama“
Poziv za podnošenje ponuda N 029-2023
KD Rezervni delovi za pumpe – po partijama N 029-2023
Odluka o obustavi postupka- Partija 1 N 029-2023
Odluka o obustavi postupka – Partija 2 N 029-2023

N 022/2023 – „Nabavka bunarskih šahti sa kućicom“
Poziv za podnošenje ponuda N 022-2023
KD Nabavka bunarskih kućica sa šahtom N 022-2023
Odluka o dodeli Ugovora N 022-2023

N 020/2023 – „Rezervni delovi za LADA vozila“
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2023
KD Rezervni delovi za LADA vozila N 020-2023
Odluka o dodeli ugovora N 020-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2023

N 019/2023 – „Gorivo“
Poziv za podnošenje ponuda N 019-2023
KD Euro dizel N-019-2023
Odluka o dodeli ugovora N 019-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 019-2023

N 016/2023 – „Rezervni delovi za Kamaz vozila“
Poziv za podnošenje ponuda N 016-2023
KD Rezervni delovi za Kamaz vozila N 016-2023
Odluka o dodeli ugovora N 016-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 016-2023

N 012/2023 – „Rezervni delovi za potapajuće pumpe“
Poziv za podnošenje ponuda N 012-2023
KD Rezervni delovi za potapajuće pumpe N 012-2023
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma

N 009/2023 - "Kvarcni granulat"
Poziv za podnošenje ponuda N 009-2023
KD Kvarcni granulat N 009-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Kvarcni granulat N 009-2023 - prva izmena
Odluka o obustavi postupka N 009-2023
N 008/2023 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2023
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 008-2023
Odluka o dodeli ugovora N 008-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 008-2023
N 007/2023 - "Rezervni delovi za vozila Gazela sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 007-2023
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 007-2023
Odluka o obustavi postupka N 003-2023
N 006/2023 - "Rezervni delovi za vozila Mitsubishi"
Poziv za podnošenje ponuda N 006-2023
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 006-2023
Odluka o dodeli Ugovora N 006-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 006-2023
N/005/2023 - "Rezervni delovi za pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 005-2023
KD Rezervni delovi za pumpe N 005-2023
KD Rezervni delovi za pumpe N 005-2023 - prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
N/003/2023 - "Teretna vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2023
KD Teretna vozila N 003-2022
Odluka o dodeli Ugovora N003-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 003-2023
N/002/2023 - "HDPE Cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 002-2023
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 002-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 005-2023
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 002-2023 -prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 za N 002-2023
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 002-2023 - druga izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma
                                                                                                    
N/217/2022 - "Elektrooprema" 
Poziv za podnošenje ponuda N 217-2022
KD Elektrooprema N 217-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 (N 217-2022)
KD Elektrooprema N 217-2022 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N (217-2022)
Odluka o dodeli ugovora N 217-2022
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
N/214/2022 - "Fiberglas vezni elementi"                                                               
Poziv za podnošenje ponuda N 214-2022
KD Fiberglas vezni elementi N 214-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N/212/2022 - "Pribor za bušaće garniture U3 i RB20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 212-2022
KD Pribor za bušaće garniture U3 i RB 20-30 N 212-2022
Odluka o dodeli ugovora N 212-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 212-2022

N/207/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 207-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 207-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 207-2022
Odluka o dodeli ugovora N 207-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N207-2022

N/197/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponude N 197-2022
KD Merači protoka i sonde N 197-2022
Odluka o dodeli ugovora N 197-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-197-2022

N/185/2022 - "Popravka hidrauličnih sklopova na bušaćim garniturama Mustang i RB 20-30"
Poziv za podnošenje ponuda N 185-2022
KD Popravka hidrauličnih sklopova na bušaćim garniturama Mustang i RB 20-30 N 185-2022
Odluka o dodeli ugovora N 185-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 185-2022
N/200/2022 - "Rezervni delovi za priključna vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 200-2022
KD Rezervni delovi za priključna vozila N 200-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 200-2022
N/193/2022 - "Flah"
Poziv za podnošenje ponuda N 193-2022
KD Flah N 193-2022
Odluka o dodeli ugovora N 193-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 193-2022
N/180/2022 - "Nabavka rezervnih delova za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 180-2022
KD Rezervni delovi za vozila GAZ N 180-2022
Odluka o dodeli ugovora N 180-2022
N/181/2022 - "Nabavka rezervnih delova za KAMAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 181-2022
KD Rezervni delovi za vozila KAMAZ N 181-2022
Odluka o dodeli ugovora N 181
N/182/2022 - "Polovno putničko vozilo"
Poziv za podnošenje ponuda N 182-2022
KD Nabavka polovnog putničkog vozila N 182-2022
Prva izmena_KD Nabavka polovnog putničkog vozila N 182-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje pondua N 182-2022
Odluka o dodeli uovora N 182-2022
N/179/2022 - "Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik"
Poziv za podnošenje ponuda N 179-2022
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 179-2022
Odluka o dodeli ugovora N 179-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 179-2022
N/174/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 174-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 174-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N174-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N174
N/186/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 186 - 2022
KD Trafo stanice N 186-2022
Odluka o dodeli ugovora N 186-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 186
N/173/2022 - "Nabavka polovnog pogonskog agregata za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje"
Poziv za podnošenje ponuda N 173-2022
KD Nabavka polovnog pogonskog agregata za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje RB 20-30
Odluka o dodeli Ugovora N 173-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 173-2022
N/152/2022 - "Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3"
Poziv za podnošenje ponuda N 152-2022
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garniture U3_N 152-2022
Odluka o dodeli ugovora N 152-2022
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru po N152-2022
N/190/2022 - "Lična zaštitna sredstva-HTZ oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 190-2022
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 190-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 190-2022
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 190-2022 - Prva izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 190-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 190-2022

N/143/2022 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 143-2022
KD Rezervni delovi za traktore N 143-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 143-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 143-2022
N/136/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2022
KD Merači protoka i sonde N 136-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 136-2022- partija 1
Odluka o dodeli ugovora N 136-2022 - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 136-2022 partija 2

N/133/2022 - "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 133-2022
HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 133-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 133-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 133-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 133-2022
N/137/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 137 - 2022
KD Trafo stanice N 137-2022
Odluka o dodeli ugovora N 137-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 137-2022
N/NVP 005/2022 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad"
Poziv za podnošenje ponuda NVP 005-2022
KD_Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno NVP 005-2022
Odluka o obustavi postupka NVP 005-2022
N/127/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu" - 2
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 127-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 127-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 127-2022
N/122/2022 - "Gorivo - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 122-2022
KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 122-2022
Prva izmena_KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Odluka o dodeli ugovora N 122-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 122-2022
N/118/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 118-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 118-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 118-2022
N/117/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 117-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 117-2022
Odluka o dodeli ugovora N 117-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 117-2022
N/110/2022 - "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 110-2022
KD ROP ORMANI N 110-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 110-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 110-2022
Odluka o dodeli ugovora N 110-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 110-2022
N/130/2022 - "Usluge čišćenja službenih prostorija"
Poziv za podnošenje ponuda N 130-2022
KD Usluge čišćenja prostorija N 130-2022
Odluka o dodeli ugovora N 130-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 130-2022
N/178/2022 - "Cevi i vezni elelementi (GRE)"
Poziv za podnošenje ponuda N 178-2022
KD - Cevi i vezni elementi (GRE) N 178-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 178-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 178-2022
N/114/2022 - "Rezervni delovi za bušaće garniture BA500"
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2022
KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 114-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 114-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/098/2022 - "Kablovi i kablovski pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2022
KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
PRVA IZMENA KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2022
N/100/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 100-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 100-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 100-2022
N/103/2022 - "Dleto"
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2022
KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Prva izmena_KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Odluka o dodeli ugovora N 103-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 103-2022
N/094/2022 - "Čelične cevi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2024
KD Čelične cevi i vezni elementi N 094-2022
Dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 094-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 094-2022
N/087/2022 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2022
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2022
Odluka o dodeli ugovora N 087-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 087-2022
N/084/2022 - "Nabavka rezerevnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2022
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 084-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 084-2022
N/092/2022 - "PVC sita"
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2022
KD PVC sita N 092-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 092-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 092-2022
N/071/2022 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2022
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 071-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 71-2022
N/067/2022 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2022
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 067-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 067-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 67-2022
N/052/2022 - "Urađaji za merenje nivoa vode"
Poziv za podnošenje ponuda N 052-2022
KD Uređaji za merenje nivoa vode N 052-2022
Odluka o dodeli ugovora N 052-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 052-2022
N/061/2022 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2022
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 061-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/054/2022 - "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2022 
KD Aditivi N 054-2022
Odluka o dodeli ugovora N 054-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 054-2022
N/045/2022 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 045-2022
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 045-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma N 045-2022
N/027/2022 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 027-2022
KD Ulja i maziva N 027-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 027-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 027-2022
N/020/2022 - "Euro-dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2022
Euro dizel - N 020-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli ugovora N 020-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2022
N/211/2022 - "Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63"
Poziv za podnošenje ponuda N 211-2022
KD Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63 N 211-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 211-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-211-2022
N/196/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru Rb 20/30 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 196-2021
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru RB 20-30
Odluka o dodeli ugovora N 196-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 196-2021