Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N/152/2022 - "Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3"
Poziv za podnošenje ponuda N 152-2022
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garniture U3_N 152-2022
N/146/2022 - "Usluge lekarskih pregleda zaposlenih"
Poziv za podnošenje ponuda N 146-2022
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 146-2022
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda N 146-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 146-2022 - prva izmena
N/143/2022 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 143-2022
KD Rezervni delovi za traktore N 143-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 143-2022
N/136/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2022
KD Merači protoka i sonde N 136-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 136-2022- partija 1
Odluka o dodeli ugovora N 136-2022 - Partija 2

N/133/2022 - "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 133-2022
HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 133-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 133-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 133-2022
N/137/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 137 - 2022
KD Trafo stanice N 137-2022
Odluka o dodeli ugovora N 137-2022
N/NVP 005/2022 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad"
Poziv za podnošenje ponuda NVP 005-2022
KD_Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno NVP 005-2022
Odluka o obustavi postupka NVP 005-2022
N/127/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu" - 2
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 127-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 127-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 127-2022
N/122/2022 - "Gorivo - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 122-2022
KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 122-2022
Prva izmena_KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Odluka o dodeli ugovora N 122-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 122-2022
N/118/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 118-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 118-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 118-2022
N/117/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 117-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 117-2022
Odluka o dodeli ugovora N 117-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 117-2022
N/110/2022 - "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 110-2022
KD ROP ORMANI N 110-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 110-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 110-2022
Odluka o dodeli ugovora N 110-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 110-2022
N/130/2022 - "Usluge čišćenja službenih prostorija"
Poziv za podnošenje ponuda N 130-2022
KD Usluge čišćenja prostorija N 130-2022
Odluka o dodeli ugovora N 130-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 130-2022
N/114/2022 - "Rezervni delovi za bušaće garniture BA500"
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2022
KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 114-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 114-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/098/2022 - "Kablovi i kablovski pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2022
KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
PRVA IZMENA KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2022
N/100/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 100-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 100-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 100-2022
N/103/2022 - "Dleto"
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2022
KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Prva izmena_KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Odluka o dodeli ugovora N 103-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 103-2022
N/094/2022 - "Čelične cevi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2024
KD Čelične cevi i vezni elementi N 094-2022
Dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 094-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 094-2022
N/087/2022 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2022
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2022
Odluka o dodeli ugovora N 087-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 087-2022
N/084/2022 - "Nabavka rezerevnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2022
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 084-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 084-2022
N/092/2022 - "PVC sita"
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2022
KD PVC sita N 092-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 092-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 092-2022
N/071/2022 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2022
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 071-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 71-2022
N/067/2022 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2022
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 067-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 067-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 67-2022
N/052/2022 - "Urađaji za merenje nivoa vode"
Poziv za podnošenje ponuda N 052-2022
KD Uređaji za merenje nivoa vode N 052-2022
Odluka o dodeli ugovora N 052-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 052-2022
N/061/2022 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2022
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 061-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/054/2022 - "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2022 
KD Aditivi N 054-2022
Odluka o dodeli ugovora N 054-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 054-2022
N/045/2022 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 045-2022
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 045-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma N 045-2022
N/027/2022 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 027-2022
KD Ulja i maziva N 027-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 027-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 027-2022
N/020/2022 - "Euro-dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2022
Euro dizel - N 020-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli ugovora N 020-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2022
N/003/2022 - "Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2022
KD Roba široke potrošnje N 003-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 003-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 003-2022
N/196/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru Rb 20/30 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 196-2021
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru RB 20-30
Odluka o dodeli ugovora N 196-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 196-2021