Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N/087/2022 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2022
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2022
Odluka o dodeli ugovora N 087-2022
N/084/2022 - "Nabavka rezerevnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2022
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 084-2022
N/092/2022 - "PVC sita"
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2022
KD PVC sita N 092-2022
N/071/2022 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2022
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 071-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 71-2022
N/067/2022 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2022
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 067-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 067-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 67-2022
N/052/2022 - "Urađaji za merenje nivoa vode"
Poziv za podnošenje ponuda N 052-2022
KD Uređaji za merenje nivoa vode N 052-2022
Odluka o dodeli ugovora N 052-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 052-2022
N/061/2022 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2022
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 061-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2022
N/054/2022 - "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2022 
KD Aditivi N 054-2022
Odluka o dodeli ugovora N 054-2022
N/060/2022 - "Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 060-2022
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem 060-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 060-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma 060-2022
N/045/2022 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 045-2022
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 045-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma N 045-2022
N/027/2022 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 027-2022
KD Ulja i maziva N 027-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 027-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 027-2022
N/020/2022 - "Euro-dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2022
Euro dizel - N 020-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli ugovora N 020-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2022
N/003/2022 - "Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2022
KD Roba široke potrošnje N 003-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 003-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 003-2022
N/196/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru Rb 20/30 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 196-2021
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru RB 20-30
Odluka o dodeli ugovora N 196-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 196-2021
N/170/2021 - "Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 170-2021
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 170-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 170-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 170-2021
N/125/2021 - "Alat (elektro, bravarski, itd.)"
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2021
KD Alat (elektro, bravarski, itd.) N 125-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD Alat N 125-2021 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Odluka o dodeli ugovora N 125-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 125-2021
N/010/2022 - "Nabavka građevinske mašine sa gusenicama ukupne mase preko 39 T po principu staro za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 010-2022
KD Nabavka građevinske mašine sa gusenicama, ukupne mase preko 39 tona - po principu staro za novo N 010-2022
Odluka o dodeli ugovora N 010-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 010-2022