"AKTUELNE NABAVKE"

N 104/2023 - "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 104 -2023
KD Aditivi N 104-2023

N 114/2023 - "Rezervni delovi za LADA vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2023
KD Rezervni delovi za lada vozila N 114-2023

N 108/2023 "Rezervni delovi za bušaće garniture Mustang i BA 500 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 108-2023
Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaće garniture Mustang i BA500 N 108-2023
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaće garniture Mustang i BA500 N 108-2023

N 107/2023 "Pribor za bušaću garnituru RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 107-2023
KD Pribor za bušaću garnituru RB 20-30 N 107-2023

N 105/2023 "Pribor za bušaće garniture Mustang, Sandvik i BA500"
Poziv za podnošenje ponuda N 105-2023
KD Pribor za bušaće garniture Mustang, Sandvik i BA500 N 105-2023

N 094/2023 "Rezervni delovi za traktor sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2023
KD Nabavka rezervnih delova za traktor sa uslugom ugradnje i servisiranjem

N 090/2023 "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 090-2023
KD Aditivi N 090-2023
Odluka o obustavi postupka N 090-2023

N 086/2023 Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 086-2023
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem 086-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N086-2023

N 085/2023 Nabavka rezervnih delova za FIAT vozila
Poziv za podnošenje ponuda N 085-2023
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 085-2023
Odluka o dodeli Ugovora za nabavku N 085-2023

N 080/2023 Nabavka rezervnih delova za građevinsku mašinu HYUNDAI HX 380 AL
Poziv za podnošenje ponuda N 080-2023
KD Nabavka rezervnih delova za građevinsku mašinu - rovokopač HYUNDAI HX380AL N 080-2023

N 079/2023 Nabavka rezervnih delova za autodizalicu TEREX sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 079-2023
KD Nabavka rezervnih delova za atuodizalicu TEREX RC40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 079-2023
Odluka o obustavi postupka N 079-2023

N 071/2023 Nabavka ulja i maziva
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2023
KD Ulja i maziva N 071-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N 066/2023 Rezervni delovi za ISUZU vozila
Poziv za podnošenje ponuda N 066-2023
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 066-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 066-2023

N 064/2023 Pribor za bušaću garniture Mustang i Sandvik
Poziv za podnošenje ponuda N 064-2023
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 064-2023
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 064-2023 - prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N 062/2023 Rezervni delovi za vozila Gazela
Poziv za podnošenje ponuda N 062-2023
KD Rezervni delovi za Gazela vozila N 062-2023

N 050/2023 Sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 050-2023
KD Sonde N 050-2023
Odluka o dodeli ugovora N 050-2023
N 047/2023 Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru Mustang sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 047-2023
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru Mustang N 047-2023
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 047-2023
Odluka o dodeli Ugovora N 047
N 046/2023 Rezervni delovi za potapajuće pumpe Grundfos
Poziv za podnošenje ponuda N 046-2023
KD Rezervni delovi za potapajuće pumpe Grundfos N 046-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 046-2023
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 046-2023
N 044/2023 Rezervni delovi za potapajuće pumpe Aturia i Elektrokovina
Poziv za podnošenje ponuda N 044-2023
KD Rezervni delovi za potapajuće pumpe Aturia i Elektrokovina N 044-2023
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 044-2023

N 043/2023 Nabavka putničkog vozila - po principu staro za novo
Poziv za podnošenje ponuda N 043-2023
KD Nabavka putničkog vozila - po principu staro za novo N 043-2023
N 032/2023 Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela
Poziv za podnošenje ponuda N 032-2023
KD Rezervni delovi za Gazela vozila N 032-2023
N 035/2023 -Nabavka građevinske mašine na točkovima,- po principu staro za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2023
KD Nabavka građevinske mašine na točkovima, - po principu staro za novo N 035-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 035-2023
Odluka o dodeli ugovora N 035-2023

N 024/2023 -Nabavka građevinske mašine sa gusenicama,  - po principu staro za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 024-2023
KD Nabavka građevinske mašine sa gusenicama, - po principu staro za novo N 024-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 N 024-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N 024-2023
Odluka o dodeli ugovora N 024-2023
N 041/2023 - "Elektromotori"
Poziv za podnošenje ponuda N 041-2023
KD Elektromotori N 041-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 N 041-2023
Odluka o dedeli okvirnog sporazuma N 041-2023
N 029/2023 - "Rezervni delovi za pumpe - po partijama"
Poziv za podnošenje ponuda N 029-2023
KD Rezervni delovi za pumpe - po partijama N 029-2023
Odluka o obustavi postupka- Partija 1 N 029-2023
Odluka o obustavi postupka - Partija 2 N 029-2023

N 022/2023 - "Nabavka bunarskih šahti sa kućicom"
Poziv za podnošenje ponuda N 022-2023
KD Nabavka bunarskih kućica sa šahtom N 022-2023

N 020/2023 - "Rezervni delovi za LADA vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2023
KD Rezervni delovi za LADA vozila N 020-2023
Odluka o dodeli ugovora N 020-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2023
N 019/2023 - "Gorivo"
Poziv za podnošenje ponuda N 019-2023
KD Euro dizel N-019-2023
Odluka o dodeli ugovora N 019-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 019-2023
N 016/2023 - "Rezervni delovi za Kamaz vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 016-2023
KD Rezervni delovi za Kamaz vozila N 016-2023
Odluka o dodeli ugovora N 016-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 016-2023
N 012/2023 - "Rezervni delovi za potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 012-2023
KD Rezervni delovi za potapajuće pumpe N 012-2023
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma
N 009/2023 - "Kvarcni granulat"
Poziv za podnošenje ponuda N 009-2023
KD Kvarcni granulat N 009-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Kvarcni granulat N 009-2023 - prva izmena
Odluka o obustavi postupka N 009-2023
N 008/2023 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2023
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 008-2023
Odluka o dodeli ugovora N 008-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 008-2023
N 007/2023 - "Rezervni delovi za vozila Gazela sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 007-2023
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 007-2023
Odluka o obustavi postupka N 003-2023
N 006/2023 - "Rezervni delovi za vozila Mitsubishi"
Poziv za podnošenje ponuda N 006-2023
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 006-2023
Odluka o dodeli Ugovora N 006-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 006-2023
N/005/2023 - "Rezervni delovi za pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 005-2023
KD Rezervni delovi za pumpe N 005-2023
KD Rezervni delovi za pumpe N 005-2023 - prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
N/003/2023 - "Teretna vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2023
KD Teretna vozila N 003-2022
Odluka o dodeli Ugovora N003-2023
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 003-2023
N/002/2023 - "HDPE Cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 002-2023
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 002-2023
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 005-2023
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 002-2023 -prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 za N 002-2023
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 002-2023 - druga izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma
                                                                                                    
N/217/2022 - "Elektrooprema" 
Poziv za podnošenje ponuda N 217-2022
KD Elektrooprema N 217-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 (N 217-2022)
KD Elektrooprema N 217-2022 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N (217-2022)
Odluka o dodeli ugovora N 217-2022
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
N/214/2022 - "Fiberglas vezni elementi"                                                               
Poziv za podnošenje ponuda N 214-2022
KD Fiberglas vezni elementi N 214-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N/212/2022 - "Pribor za bušaće garniture U3 i RB20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 212-2022
KD Pribor za bušaće garniture U3 i RB 20-30 N 212-2022
Odluka o dodeli ugovora N 212-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 212-2022

N/207/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 207-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 207-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 207-2022
Odluka o dodeli ugovora N 207-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N207-2022

N/197/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponude N 197-2022
KD Merači protoka i sonde N 197-2022
Odluka o dodeli ugovora N 197-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-197-2022

N/185/2022 - "Popravka hidrauličnih sklopova na bušaćim garniturama Mustang i RB 20-30"
Poziv za podnošenje ponuda N 185-2022
KD Popravka hidrauličnih sklopova na bušaćim garniturama Mustang i RB 20-30 N 185-2022
Odluka o dodeli ugovora N 185-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 185-2022
N/200/2022 - "Rezervni delovi za priključna vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 200-2022
KD Rezervni delovi za priključna vozila N 200-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 200-2022
N/193/2022 - "Flah"
Poziv za podnošenje ponuda N 193-2022
KD Flah N 193-2022
Odluka o dodeli ugovora N 193-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 193-2022
N/180/2022 - "Nabavka rezervnih delova za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 180-2022
KD Rezervni delovi za vozila GAZ N 180-2022
Odluka o dodeli ugovora N 180-2022
N/181/2022 - "Nabavka rezervnih delova za KAMAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 181-2022
KD Rezervni delovi za vozila KAMAZ N 181-2022
Odluka o dodeli ugovora N 181
N/182/2022 - "Polovno putničko vozilo"
Poziv za podnošenje ponuda N 182-2022
KD Nabavka polovnog putničkog vozila N 182-2022
Prva izmena_KD Nabavka polovnog putničkog vozila N 182-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje pondua N 182-2022
Odluka o dodeli uovora N 182-2022
N/179/2022 - "Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik"
Poziv za podnošenje ponuda N 179-2022
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 179-2022
Odluka o dodeli ugovora N 179-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 179-2022
N/174/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 174-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 174-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N174-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N174
N/186/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 186 - 2022
KD Trafo stanice N 186-2022
Odluka o dodeli ugovora N 186-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 186
N/173/2022 - "Nabavka polovnog pogonskog agregata za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje"
Poziv za podnošenje ponuda N 173-2022
KD Nabavka polovnog pogonskog agregata za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje RB 20-30
Odluka o dodeli Ugovora N 173-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 173-2022
N/152/2022 - "Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3"
Poziv za podnošenje ponuda N 152-2022
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garniture U3_N 152-2022
Odluka o dodeli ugovora N 152-2022
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru po N152-2022
N/190/2022 - "Lična zaštitna sredstva-HTZ oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 190-2022
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 190-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 190-2022
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 190-2022 - Prva izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 190-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 190-2022

N/143/2022 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 143-2022
KD Rezervni delovi za traktore N 143-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 143-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 143-2022
N/136/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2022
KD Merači protoka i sonde N 136-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 136-2022- partija 1
Odluka o dodeli ugovora N 136-2022 - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 136-2022 partija 2

N/133/2022 - "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 133-2022
HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 133-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 133-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 133-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 133-2022
N/137/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 137 - 2022
KD Trafo stanice N 137-2022
Odluka o dodeli ugovora N 137-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 137-2022
N/NVP 005/2022 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad"
Poziv za podnošenje ponuda NVP 005-2022
KD_Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno NVP 005-2022
Odluka o obustavi postupka NVP 005-2022
N/127/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu" - 2
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 127-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 127-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 127-2022
N/122/2022 - "Gorivo - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 122-2022
KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 122-2022
Prva izmena_KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Odluka o dodeli ugovora N 122-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 122-2022
N/118/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 118-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 118-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 118-2022
N/117/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 117-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 117-2022
Odluka o dodeli ugovora N 117-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 117-2022
N/110/2022 - "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 110-2022
KD ROP ORMANI N 110-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 110-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 110-2022
Odluka o dodeli ugovora N 110-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 110-2022
N/130/2022 - "Usluge čišćenja službenih prostorija"
Poziv za podnošenje ponuda N 130-2022
KD Usluge čišćenja prostorija N 130-2022
Odluka o dodeli ugovora N 130-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 130-2022
N/178/2022 - "Cevi i vezni elelementi (GRE)"
Poziv za podnošenje ponuda N 178-2022
KD - Cevi i vezni elementi (GRE) N 178-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 178-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 178-2022
N/114/2022 - "Rezervni delovi za bušaće garniture BA500"
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2022
KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 114-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 114-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/098/2022 - "Kablovi i kablovski pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2022
KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
PRVA IZMENA KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2022
N/100/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 100-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 100-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 100-2022
N/103/2022 - "Dleto"
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2022
KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Prva izmena_KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Odluka o dodeli ugovora N 103-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 103-2022
N/094/2022 - "Čelične cevi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2024
KD Čelične cevi i vezni elementi N 094-2022
Dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 094-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 094-2022
N/087/2022 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2022
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2022
Odluka o dodeli ugovora N 087-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 087-2022
N/084/2022 - "Nabavka rezerevnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2022
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 084-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 084-2022
N/092/2022 - "PVC sita"
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2022
KD PVC sita N 092-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 092-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 092-2022
N/071/2022 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2022
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 071-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 71-2022
N/067/2022 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2022
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 067-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 067-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 67-2022
N/052/2022 - "Urađaji za merenje nivoa vode"
Poziv za podnošenje ponuda N 052-2022
KD Uređaji za merenje nivoa vode N 052-2022
Odluka o dodeli ugovora N 052-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 052-2022
N/061/2022 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2022
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 061-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/054/2022 - "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2022 
KD Aditivi N 054-2022
Odluka o dodeli ugovora N 054-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 054-2022
N/045/2022 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 045-2022
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 045-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma N 045-2022
N/027/2022 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 027-2022
KD Ulja i maziva N 027-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 027-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 027-2022
N/020/2022 - "Euro-dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2022
Euro dizel - N 020-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli ugovora N 020-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2022
N/211/2022 - "Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63"
Poziv za podnošenje ponuda N 211-2022
KD Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63 N 211-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 211-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-211-2022
N/196/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru Rb 20/30 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 196-2021
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru RB 20-30
Odluka o dodeli ugovora N 196-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 196-2021