Pravilnik o nabavkama
Na osnovu Mišljenja Ministarstva rudarstva i energetike, broj 011-00-00150/2017-02 od 09.11.2017.godine i Mišljenja Uprave za javne nabavke RS br.011-00-387/17 od 14.12.2017.godine PD „Georad“ d.o.o. Drmno nije naručilac u smislu člana 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015) i nije u obavezi da sprovodi postupke javnih nabavki.

Pravilnik o uređenju postupka nabavke PD Georad doo