Pravilnik o nabavkama

Na osnovu Mišljenja Ministarstva rudarstva i energetike, broj 011-00-00150/2017-02 od 09.11.2017. godine, odnosno broj 011-00-00151/2020-02 od 04.11.2020. godine i Mišljenja Uprave za javne nabavke RS br.011-00-387/17 od 14.12.2017. godine kao i Mišljenja Kancelarije za javne nabavke RS br. 011-00-116/2020-1 od 02.12.2020. godine, PD „Georad“ d.o.o. Drmno nije naručilac u smislu člana 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019) i nije u obavezi da sprovodi postupke javnih nabavki.

Pravilnik o uređivanju postupka nabavke u PD „Georad“ doo Drmno

Plan nabavki za 2024 godinu

Plan nabavki za 2023 godinu_t

Prva izmena plana nabavki za 2023. godinu_t

Druga izmena plana nabavki za 2023. godinu_t

Treća izmena_Plan nabavki za 2023 god_T

Četvrta izmena_Plan nabavki za 2023 god_t

Plan nabavki za 2022 god._t

Prva izmena_Plan nabavki za 2022 god_t
Druga izmena_Plan nabavki za 2022 god_t
Treća izmena_Plan nabavki za 2022 god_t
Četvrta izmena_Plan nabavki za 2022 god_t

Plan nabavki za 2021 god.
Prva izmena plana nabavki za 2021. godinu
Druga izmena_PLAN NABAVKI 2021_t.p.
Treća izmena_PLAN NABAVKI 2021_TP
Četvrta izmena plana nabavki za 2021. godinu_t.p.

Plan nabavki za 2020-tu godinu 

Prva izmena plana nabavki za 2020-tu godinu
PLAN NABAVKE 2020. – Druga izmena 
Treća izmena plana nabavki za 2020-tu godinu
Četvrta izmena plana nabavki za 2020. godinu

Plan nabavki za 2019. godinu
PLAN NABAVKI za 2019-tu godinu
Prva izmena plana nabavke za 2019-tu godinu
Druga izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Treća izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Četvrta izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Peta izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Šesta izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Sedma izmena plana nabavki za 2019-tu godinu

Osma izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Plan nabavki za 2018
Prva izmena plana nabavki za 2018 g.
Druga izmena plana nabavki za 2018 g.
Treća izmena plana nabavki za 2018. god
Četvrta izmena plana nabavki za 2018. godinu
Peta izmena plana nabavki za 2018. godinu
Šesta izmena plana nabavki za 2018. godinu
Sedma izmena plana nabavki za 2018. godinu