Pravilnik o nabavkama

Pravilnik o nabavkama
Na osnovu Mišljenja Ministarstva rudarstva i energetike, broj 011-00-00150/2017-02 od 09.11.2017.godine
i Mišljenja Uprave za javne nabavke RS br.011-00-387/17 od 14.12.2017.godine PD „Georad“ d.o.o. Drmno nije
naručilac u smislu člana 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
i nije u obavezi da sprovodi postupke javnih nabavki.

Pravilnik o uređivanju postupka nabavke PD Georad doo

Plan nabavki za 2020-tu godinu
Plan nabavki za 2020-tu godinu 
Prva izmena plana nabavki za 2020-tu godinu

PLAN NABAVKE 2020. – Druga izmena – tajni podatak
Treća izmena plana nabavki za 2020-tu godinu

 

Plan nabavki za 2019. godinu

PLAN NABAVKI za 2019-tu godinu
Prva izmena plana nabavke za 2019-tu godinu
Druga izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Treća izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Četvrta izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Peta izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Šesta izmena plana nabavki za 2019-tu godinu
Sedma izmena plana nabavki za 2019-tu godinu

Osma izmena plana nabavki za 2019-tu godinu

Plan nabavki za 2018
Prva izmena plana nabavki za 2018 g.
Druga izmena plana nabavki za 2018 g.
Treća izmena plana nabavki za 2018. god
Četvrta izmena plana nabavki za 2018. godinu
Peta izmena plana nabavki za 2018. godinu
Šesta izmena plana nabavki za 2018. godinu
Sedma izmena plana nabavki za 2018. godinu