Završene nabavke 2020.godina

ZAVRŠENE NABAVKE
2020.godina
N 041/2020 - Glina u granulama
Poziv za podnošenje ponuda br. 041-2020
KD Glina u granulama N 041-2020 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 041-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 041-2020
N 040/2020 - Nabavka gazišta
Poziv za podnošenje ponuda N 040-2020
KD Nabavka gazišta_N 040-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenjau vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Prva izmena_KD Nabavka gazišta_N 040-2020
Odluka o obustavi postupka N 040-2020
N 034/2020 - Nabavka teretnih vozila za prevoz ljudi i tereta
Poziv za podnošenje ponuda N 034-2020
KD Teretna vozila za prevoz ljudi i tereta N 034-2020
Odluka o dodeli ugovora N 034-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 034-2020
N 026/2020 - Potisno crevo
Poziv za podnošenje ponuda N 026-2020
KD Nabavka potisnog creva N 026-2020
Odluka o dodeli ugovora N 026-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 026-2020
N 025/2020 - PRIBOR ZA BUŠAĆE GARNITURE
Poziv za podnošenje ponuda br. 025-2020
KD Pribor za bušaće garniture N 025-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 025-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 025-2020
N 024/2020 - ULjA I MAZIVA
Poziv za podnošenje ponuda br. 024-2020
KD Ulja i maziva N 024-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Ulja i maziva N 024-2020 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 024-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 024-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 024-2020
N 023/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3
Poziv za podnošenje ponuda N 023-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 023-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 023-2020_prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 023-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 023-2020
Odluka o obustavi postupka N 023-2020
N 018/2020 - PUTNIČKO VOZILO
Poziv N 018-2020
KD Putničko vozilo N 018-2020
Odluka o dodeli Ugovora 018-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  N 018-2020
N 012/2020 - Usluga restorana (ishrane) radnika za vreme rada na terenu - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 012-2020
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 012-2020
Prva izmena - KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 012-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 012-2020
Odluka o dodeli ugovora N 012-2020
N 010/2020 - Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 010-2020
KD Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom uradnje N 010-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Prva izmena KD Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom uradnje N 010-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 010-2020
N 003/2020 - NABAVKA REZREVNIH DELOVA ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE I MEHANIZACIJU SA USLUGOM UGRADNjE I SERVISIRANjEM
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2020
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 003-2020
Odluka o obustavi postupka N 003-2020
N 002/2020 - Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 002-2020
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 002-2020
Odluka o obustavi postupka N 002-2020
N 001/2020 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 001-2020
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 001-2020
Odluka o dodeli ugovora N 001-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 001-2020