Završene nabavke 2020.godina

ZAVRŠENE NABAVKE
2020.godina
N 018/2020 - PUTNIČKO VOZILO
Poziv N 018-2020
KD Putničko vozilo N 018-2020
Odluka o dodeli Ugovora 018-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru  N 018-2020
N 012/2020 - Usluga restorana (ishrane) radnika za vreme rada na terenu - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 012-2020
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 012-2020
Prva izmena - KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 012-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 012-2020
Odluka o dodeli ugovora N 012-2020
N 010/2020 - Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 010-2020
KD Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom uradnje N 010-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Prva izmena KD Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom uradnje N 010-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 010-2020
N 003/2020 - NABAVKA REZREVNIH DELOVA ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE I MEHANIZACIJU SA USLUGOM UGRADNjE I SERVISIRANjEM
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2020
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 003-2020
Odluka o obustavi postupka N 003-2020
N 002/2020 - Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 002-2020
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 002-2020
Odluka o obustavi postupka N 002-2020
N 001/2020 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 001-2020
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 001-2020
Odluka o dodeli ugovora N 001-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 001-2020