Завршене набавке 2020.година

ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ
2020.година
Н 148/2020 - Набавка прибора за бушаћу гарнитуру "Sandvik" 
Позив за подношење понуда Н 148-2020
КД Набавка прибора за бушаћу гарнитуру SANDVIK Н 148-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 148-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 148-2020
Решење о одбацивању приговора Н 148-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 148-2020
Н 211/2020 - Рачунари и рачунарска опрема
Позив за подношење понуда Н 211-2020
КД Рачунари и рачунарска опрема Н 211-2020
Одлука о додели уговора за Н 211-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 211-2020
Н 152/2020 - Трафо станице
Позив за подношење понуда Н 152 - 2020
КД Трафо станице Н 152-2020
Одлука о додели уговора Н 152-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 152-2020
Н 167/2020 - Услуге лекарских прегледа запослених
Позив за подношење понуда Н 167-2020
КД Услуге лекарских прегледа запослених Н 167-2020
Н 167-2020 Прилог 1-1
Н 167-2020 Прилог 1-2
Н 167-2020 Прилог 1-3
Н 167-2020 Прилог 1-4
Одлука о додели оквирног споразума Н 167-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 167-2020
Н 163/2020 - Услуге oсигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 163-2020
КД Услуге осигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 163-2020
Одлука о додели уговора за Н 163-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 163-2020
Н 153/2020 - Набавка бунарских кућица
Позив за подношење понуда Н 153-2020
КД Набавка бунарских кућица Н 153-2020
Додатне информације или појашњења у вези саљ припремањем понуде бр. 1
Одлука о додели уговора Н 153-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 153-2020
Н 149/2020 - Потрошни електро материјал
Позив за подношење понуда Н 149-2020
КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
ПРВА ИЗМЕНА_КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 149-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда Н 149-2020
Друга измена_КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 149-2020
Одлука о додели оквирног спораума Н 149-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 149-2020
Н 156/2020 - Набавка резервних делова за камионе Mercedes и Man са услугом уградње
Позив за подношење понуда Н 156-2020
КД Набавка резервних делова за камионе Mercedes и Man са услугом уградње Н 156-2020
Прва измена_КД Набавка резервних делова за камионе Mercedes и Man са услугом уградње Н 156-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 156-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 156-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 156-2020
Н 150/2020 - Проширење постојеће хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о.
Позив за подношење понуда Н 150-2020
КД_Проширење хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о. Н 150-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 150-2020
Прва измена КД_Проширење хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о. Н 150-2020
Одлука о додели уговора Н 150-2020
Oбавештeње о закљученом уговору за Н 150-2020
Н 127/2020 - Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 127-2020
КД Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад,доо,Дрмно Н 127-2020
КД Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад,доо,Дрмно Н 127-2020 прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 за Н 127-2020
Одлука о додели уговора Н 127-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 127-2020
Н 138/2020 - Роп ормани
Позив за подношење понуда Н 138 - 2020
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020 - прва измена
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020 - друга измена
Одлука о додели уговора за Н 138-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 138-2020
Н 134/2020 - ХДПЕ цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 134-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020
Додатне информације или појашњења у вези Н 134-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020 - прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Додатне информације или појашњењау вези са припремањем понуде бр. 3
ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020 - друга измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели оквирног споразума Н 134-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Н-134-2020
Н 126/2020 - Потапајуће бунарске пумпе
Позив за подношење понуда Н 126-2020
КД Набавка потапајућих бунарских пумпи Н 126-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 126-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 126-2020
Н 112/2020 - Радови на реконструкцији и одржавању постојеће расвете
Позив за подношење понуда Н 112-2020
Радови на реконструкцији и одржавању постојеће расвете Н 112-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 112-2020
Одлука о додели уговора Н 112-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 112-2020
Н 105/2020 - Трафо станице
Позив за подношење понуда Н 105 - 2020
КД Трафо станице Н 105-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 105-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 105-2020
Обавештење о поднетом приговору
Закључак о одбацивању приговора Н 105-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 105-2020
Н 154/2020 - Набавка дизел електричног агрегата
Позив за подношење понуда Н 154-2020
КД Набавка дизел електричног аграгата Н 154-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 за Н 154-2020
КД Набавка дизел електричног аграгата Н 154-2020 -прва измена
Одлука о додели уговора Н 154-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 154-2020

Н 059/2020 - Мерачи протока и сонде
Позив за подношење понуда Н 059-2020
КД Мерачи протока и сонде Н 059-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД набавка Мерача протока и сонди Н 059-2020 - прва измена
Одлука о додели уговора Н 059 2020
Обавештење о поднетом приговору Н 059-2020
Одлука о усвајању приговора понуђача за Н 059-2020
Одлука о додели уговора Н 059-2020
Обавештење о поднетом приговору Н059-2020
Закључак о одбацивању приговора за Н 059-2020
Решење о одбијању приговора
Обавештење о закљученом уговору Н 059-2020

 

Н 162/2020 - Услуге добровољног здравственог осигурања запослених  
Позив за подношење понуда Н 162-2020
КД Услуге добровољног здравственог осигурања запослених Н 162-2020
КД Услуге добровољног здравственог осигурања запослених Н 162-2020-прва измена
Одлука о додели уговора H 162-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 162-2020
Н 151/2020 - Пећ за жарење и сушнице
Позив за подношење понуда Н 151-2020
КД Пећ за жарење и сушнице Н 151-2020
Одлука о додели уговора Н 151-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 151-2020
Н 147/2020 - Ремонт трактора ИМТ 577
Позив за подношење понуда Н 147-2020
КД Ремонт трактора ИМТ 577_Н 147-2020
Одлука о додели уговора Н 147-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 147-2020
Н 146/2020 - Услуге физичко техничког обезбеђења
Позив за подношење понуда Н 146-2020
Услуге физичко техничког обезбеђења Н 146-2020
Одлука о додели уговора Н 146-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 146-2020
Н 145/2020 - Генерални ремонт камиона Камаз
Позив за подношење понуда Н 145-2020
КД Генерални ремонт камиона Камаз Н 145-2020
Одлука о додели уговора Н 145-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 145-2020
Н 141/2020 - Мерачи протока и сонде
Позив за подношење понуда Н 141-2020
КД набавка Мерача протока и сондe Н 141-2020
Додатне информације или појашњења Н 141-2020
КД набавка Мерача протока и сондe Н 141-2020 - прва измена
Одлука о додели уговора за Н 141-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 141-2020
Н 140/2020 - Канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда бр. 140-2020
Канцеларијски материјал Н 140-2020
Канцеларијски материјал Н 140-2020 - прва измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 140-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 140-2020
Н 136/2020 - Набавка резервних делова за возила Газеле - поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 136-2020
КД Набавка резервних делова за возила Газела Н 136-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 136-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 136-2020
Н 125/2020 - Пнеуматици за теретни програм
Позив за подношење понуда Н 125-2020
КД Пнеуматици за теретни програм Н 125-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 125-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 125-2020
Н 124/2020 - Општи потрошни материјал
Позив за подношење понуда бр. 124-2020
КД Општи потрошни материјал Н 124-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 124-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 124-2020
Н 121/2020 - Набавка прибора за бушаћу гарнитуру "SANDVIK"
Позив за подношење понуда Н 121-2020.
КД Набавка прибора за бушаћу гарнитуру Sandvik Н 121-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 за Н 121-2020
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 121-2020
КД Набавка прибора за бушаћу гарнитуру Sandvik H 121-2020 - прва измена
Oдлука о обустави поступка Н 121-2020
Н 114/2020 - Лична заштитна средства - ХТЗ опрема
Позив за подношење понуда Н 114-2020
КД Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема Н 114-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 114-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 114-2020
Н 113/2020 - Услуге колективног осигурања радника
Позив за подношење понуда Н 113-2020
КД Услуге колективног осигурања радника Н 113-2020
Одлука о додели уговора Н 113-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 113-2020
Н 109/2020 - Набавка резервних делова са услугом уградње и репарацијом каросерије за аутобус ТАМ 110
Позив за подношење понуда Н 109-2020
КД-Набавка резервних делова са услугом уградње и репарацијом каросерије за ТАМ 110 аутобус
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 109-2020
Одлука о додели уговора Н 109-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 109-2020
Н 108/2020 - Фиберглас епокси цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 108-2020
КД Фиберглас епокси цеви и прикључни елементи Н 108-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 108-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 108-2020
Закључак о одбацивању приговора за Н 108-2020
Решење о одбијању приговора Н108-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 108-2020
Н 106/2020 - Општи потрошни материјал широке потрошње
Позив за подношење понуда бр. Н 106-2020
КД Општи потрошни материјал широке потрошње Н 106-2020
Одлука о обустави поступка Н 106-2020
Н 104/2020 - Канцеларијски материјал 
Позив за подношење понуда Н 104-2020
КД Канцеларијски материјал Н 104-2020
Одлука о обустави поступка Н-104-2020
Н 102/2020 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда Н 102-2020
КД Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500 Н 102-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 102-2020 бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 102-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 102-2020
Н 100/2020 - Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену
Позив за подношење понуда бр. Н 100-2020
КД Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену Н 100-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н-100-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 100-2020
Н 098/2020 - Гориво - путем картица
Позив за подношење понуда Н 098-2020
КД Набавка Гориво - путем картица Н 098-2019
Одлука о додели уговора Н 098-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 098-2020
Н 097/2020 - Набавка резервних делова за ауто дизалицу TEREX RC 40 са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 097-2020
КД Набавка резервних делова за ауто дизалицу TEREX RC 40 са услугом уградње и сервисирањем 097-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 097-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 097-2020
Н 096/2020 - Генерални ремонт камиона Камаз
Позив за подношење понуда Н 096-2020
КД Генерални ремонт камиона Камаз Н 096-2020
Обавештење о продужењу рoка за подношење понуда Н 096-2020
Прва измена_КД Генерални ремонт камиона Камаз Н 096-2020
Одлука о обустави поступка Н 096-2020
Н 088/2020 - Набавка резервних делова за возила Газела
Позив за подношење понуда Н 088-2020
КД Набавка резервних делова за возила Газела Н 088-2020
Прва иземна_КД Набавка резервних делова за возила Газела Н 088-2020
Одлука о обустави поступка Н 088-2020
Н 082/2020 - Набавка резервних делова за камион и аутодизалицу Камаз
Позив за подношење понуда Н 082-2020
КД Набавка резервних делова за камион и аутодизалицу камаз Н 082-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 082-2020
КД Набавка резервних делова за камион и аутодизалицу камаз Н 082-2020_Прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 082-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 082-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 082-2020
Н 081/2020 - Пнеуматици за теретни и путнички програм
Позив за подношење понуда Н 081-2020
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм Н 081-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 за Н 081-2020
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм - прва измена Н -081-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 081-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.2 за Н 081-2020
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм Н-081-2020 - Друга измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2 за Н 081-2020
Одлука о обустави поступка Н 081-2020 Партија 1 Пнеуматици за теретни програм
Одлука о додели оквирног споразума Н 081-2020 Партија 2 Пнеуматици за путнички програм
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 081-2020 партија 2
Н 079/2020 - Набавка резервних делова за тракторе
Позив за подношење понуда бр. 079-2020
КД Набавка резервних делова за тракторе Н 079-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 079-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 079-2020
Н 078/2020 - Услуга каско осигурања механизације ПД Георад - Партија 1 - Каско осигурање бушаће гарнитуре U3-преговарачки поступак
Позив за подношење понуда Н 078-2020
КД Услуге осигурања бушаћих гарнитура - Каско осигурање бушаће гарнитуре U3- преговарачки поступак Н 078-2020
Одлука о додели Уговора Н 078-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 078-2020
Н 077/2020 - Набавка делова грађевинских машина и механизације са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 077-2020
КД Набавка делова грађевинских машина и механизације са услугом уградње и сервисирањем 077-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 077-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 077-2020
Н 076/2020 - Набавка вијачног дизел компресора са подвозом
Позив за подношење понуда Н 076-2020
КД Набавка вијачног дизел компресора са подвозом 076-2020
Одлука о додели уговора Н 076-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 076-2020
Н 074/2020 - Набавка резервних делова за ровокопач Huyndai HX 380 NL са услугом уградње
Позив за подношење понуда Н 074-2020
КД Преговарачки резервни делови за ровокопач Hyundai HX 380 NL са услугом уградње Н 074-2020
Одлука о додели Уговoра Н 074-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 074-2020
Н 068/2020 - Услуга ангажовања додатне радне снаге за потребе ПД Георад доо,Дрмно
Позив за подношење понуда Н 068-2020
КД Ангажовање додатне радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно Н 068-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 068-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 068-2020
Н 065/2020 - Услуга чишћења просторија
Позив за подношење понуда Н 065-2020
КД Услуге чишћења просторија Н 065-2020
Одлука о додели уговора за Н 065-2020
Обавештење о закљученом уговору Н -065-2020
Н 061/2020 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА500
Позив за подношење понуда Н 061-2020
КД Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА500_Н 061-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Прва измена_КД Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА500_Н 061-2020
Одлука о додели уговора Н 061-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 061-2020
Н 058/2020 - Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно
Позив за подношење понуда Н 058-2020
КД Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно Н 058-2020
Додатне информације или појашњења за Н 058-2020
КД Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно - прва измена
Одлука о додели уговора за Н 058-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 058-2020
Н 057/2020 - Набавка газишта - поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 057-2020
КД Набавка газишта - поновљнени поступак_Н 057-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 057-2020
Одлука о додели уговора Н 057-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 057-2020
Н 055/2020 - Каблови и кабловски прибор
Позив за подношење понуда Н 055-2020
КД Набавка каблова и кабловског прибора Н 055-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 055-2020_1
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 055-2020_2
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 055-2020 бр. 3
Прва измена_КД Набавка каблова и кабловског прибора Н 055-2020
Друга измена_КД Набавка каблова и кабловског прибора Н 055-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 055-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 055-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 055-2020
Н 054/2020 - ХДПЕ цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 054-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 054-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 054-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н -054-2020
Н 053/2020 - Набавка челичних цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 053-2020
КД Набавка челичних цеви и везних елемената Н 053-2020
Прва измена_КД Набавка челичних цеви и везних елемената Н 053-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 053-2020
Друга измена_КД Набавка челичних цеви и везних елемената
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 053-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н053-2020
Обавештење о поднетом приговору_Н 053-2020
Одлука о делимичном усвајању приговора понуђача у поступку набавке Н 053-2020
Обавештење о наставку поступка приговора пред комисијом Н 053-2020
Решење о одбијању предлога наставка поступка приговора пред комисијом Н 053-2020
Одлука о додели оквирног споразума након приговора Н 053-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 053-2020
Закључак о одбацивању приговора Н 053-2020
Решење Н 053-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 053-2020
Н 051/2020 - Набавка услуге каско осигурања механизаације ПД Георад
Позив за подношење понуда Н 051-2020 
КД Набавка услуге каско осигурања механизације ПД Георад доо,Дрмно Н 051-2020
Додатне информације и обавештења Н 051-2020
Одлука о обустави поступка - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - партија 3
Обавештење о закљученом уговору по Н 051-партија 2
Обавештење о закљученом уговору по Н 051-партија 3
Н 050/2020 - Набавка бунарских потапајућих пумпи
Позив за подношење понуда 050-2020
КД Набавка бунарских потапајућих пумпи Н 050-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 за Н 050-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 050-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 050-2020
Н 048/2020 - Набавка пвц цеви фи 50
Позив за подношење понуда Н 048-2020
КД Набавка пвц цеви фи 50 Н-048-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 048-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 048-2020
Н 047/2020 - Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру У3 - поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 047-2020
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру U3__Н 047-2020
Одлука о додели уговора Н 047-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 047-2020
Н 043/2020 - Набавка фиберглас епокси цеви са прикључним елементима 
Позив за подношење понуда Н 043-2020             
КД Фиберглас епокси цеви са прикључним елементима Н 043-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 043-2020 бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 043-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 043-2020 бр. 2
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 043-2020 бр. 3
Одлука о обустави поступка Н 043-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 043-2020
Решење о одбијању приговора
Н 042/2020 - Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену
Позив за подношење понуда Н 042-2020
КД Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену Н 042-2020
Одлука о обустави поступка Н 042-2020
Н 041/2020 - Глина у гранулама
Позив за подношење понуда бр. 041-2020
КД Глина у гранулама Н 041-2020 
Одлука о додели оквирног споразума Н 041-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 041-2020
Н 040/2020 - Набавка газишта
Позив за подношење понуда Н 040-2020
КД Набавка газишта_Н 040-2020
Додатне информације или појашњењау вези са припремањем понуда бр. 1
Прва измена_КД Набавка газишта_Н 040-2020
Одлука о обустави поступка Н 040-2020
Н 035/2020 - Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру "Sandvik DE 710" са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 035-2020
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру Sandvik DE 710 услугом уградње и сервисирањем Н 035-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 035-2020
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 035-2020
Н 034/2020 - Набавка теретних возила за превоз људи и терета
Позив за подношење понуда Н 034-2020
КД Теретна возила за превоз људи и терета Н 034-2020
Одлука о додели уговора Н 034-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 034-2020
Н 032/2020 - Набавка контејнера за смештај радника са подвозом
Позив за подношење понуда Н 032-2020
КД Набавка контејнера за смештај радника са подвозом Н 032-2020
Прва измена_КД Набавка контејнера за смештај радника са подвозом Н 032-2020
Одлука о додели уговора Н 032-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 032-2020
Н 028/2020 - Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380 са услугом уградње
Позив за подношење понуда 028-2020
КД Набавка резервних делова за ровокопач "Hyundai HX 380 са услугом уградње H 028-2020
Одлука о обустави поступка Н 028-2020 
Н 026/2020 - Потисно црево
Позив за подношење понуда Н 026-2020
КД Набавка потисног црева Н 026-2020
Одлука о додели уговора Н 026-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 026-2020
Н 025/2020 - ПРИБОР ЗА БУШАЋЕ ГАРНИТУРЕ
Позив за подношење понуда бр. 025-2020
КД Прибор за бушаће гарнитуре Н 025-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 025-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 025-2020
Н 024/2020 - УЉА И МАЗИВА
Позив за подношење понуда бр. 024-2020
КД Уља и мазива Н 024-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД Уља и мазива Н 024-2020 - прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 024-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 024-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 024-2020
Н 023/2020 - Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру У3
Позив за подношење понуда Н 023-2020
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру U3__Н 023-2020
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру U3__Н 023-2020_прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 023-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда Н 023-2020
Одлука о обустави поступка Н 023-2020
Н 018/2020 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
Позив Н 018-2020
КД Путничко возило Н 018-2020
Одлука о додели Уговора 018-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 018-2020
Н 012/2020 - Услуга ресторана (исхране) радника за време рада на терену - поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 012-2020
КД Услуге ресторана (исхрана) радника за време рада на терену Н 012-2020
Прва измена - КД Услуге ресторана (исхрана) радника за време рада на терену Н 012-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 012-2020
Одлука о додели уговора Н 012-2020
Н 010/2020 - Набавка хидрауличних црева са услугом уградње
Позив за подношење понуда Н 010-2020
КД Набавка хидрауличних црева са услугом урадње Н 010-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Прва измена КД Набавка хидрауличних црева са услугом урадње Н 010-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 3
Одлука о додели оквирног споразума Н 010-2020
Н 003/2020 - НАБАВКА РЕЗРЕВНИХ ДЕЛОВА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ И МЕХАНИЗАЦИЈУ СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕМ
Позив за подношење понуда Н 003-2020
КД Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем Н 003-2020
Одлука о обустави поступка Н 003-2020
Н 002/2020 - Услуга исхране радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда Н 002-2020
КД Услуге ресторана (исхрана) радника за време рада на терену Н 002-2020
Одлука о обустави поступка Н 002-2020
Н 001/2020 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда Н 001-2020
КД Услуга смештаја радника за време рада на терену Н 001-2020
Одлука о додели уговора Н 001-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 001-2020