ZAVRŠENE NABAVKE
2020.godina
N 148/2020 - Nabavka pribora za bušaću garnituru "Sandvik" 
Poziv za podnošenje ponuda N 148-2020
KD Nabavka pribora za bušaću garnituru SANDVIK N 148-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 148-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 148-2020
Rešenje o odbacivanju prigovora N 148-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 148-2020
N 211/2020 - Računari i računarska oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 211-2020
KD Računari i računarska oprema N 211-2020
Odluka o dodeli ugovora za N 211-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 211-2020
N 152/2020 - Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 152 - 2020
KD Trafo stanice N 152-2020
Odluka o dodeli ugovora N 152-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 152-2020
N 167/2020 - Usluge lekarskih pregleda zaposlenih
Poziv za podnošenje ponuda N 167-2020
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 167-2020
N 167-2020 Prilog 1-1
N 167-2020 Prilog 1-2
N 167-2020 Prilog 1-3
N 167-2020 Prilog 1-4
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 167-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 167-2020
N 163/2020 - Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 163-2020
KD Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 163-2020
Odluka o dodeli ugovora za N 163-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 163-2020
N 153/2020 - Nabavka bunarskih kućica
Poziv za podnošenje ponuda N 153-2020
KD Nabavka bunarskih kućica N 153-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi salj pripremanjem ponude br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 153-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 153-2020
N 149/2020 - Potrošni elektro materijal
Poziv za podnošenje ponuda N 149-2020
KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
PRVA IZMENA_KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 149-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 149-2020
Druga izmena_KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 149-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporauma N 149-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 149-2020
N 156/2020 - Nabavka rezervnih delova za kamione Mercedes i Man sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 156-2020
KD Nabavka rezervnih delova za kamione Mercedes i Man sa uslugom ugradnje N 156-2020
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova za kamione Mercedes i Man sa uslugom ugradnje N 156-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 156-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 156-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 156-2020
N 150/2020 - Proširenje postojeće hidrantske mreže u PD Georad d.o.o.
Poziv za podnošenje ponuda N 150-2020
KD_Proširenje hidrantske mreže u PD Georad d.o.o. N 150-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 150-2020
Prva izmena KD_Proširenje hidrantske mreže u PD Georad d.o.o. N 150-2020
Odluka o dodeli ugovora N 150-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za N 150-2020
N 127/2020 - Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad doo, Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2020
KD Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad,doo,Drmno N 127-2020
KD Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad,doo,Drmno N 127-2020 prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 za N 127-2020
Odluka o dodeli ugovora N 127-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 127-2020
N 138/2020 - Rop ormani
Poziv za podnošenje ponuda N 138 - 2020
KD ROP ORMANI N 138-2020
KD ROP ORMANI N 138-2020 - prva izmena
KD ROP ORMANI N 138-2020 - druga izmena
Odluka o dodeli ugovora za N 138-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 138-2020
N 134/2020 - HDPE cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 134-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi N 134-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenjau vezi sa pripremanjem ponude br. 3
HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020 - druga izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 134-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za N-134-2020
N 126/2020 - Potapajuće bunarske pumpe
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2020
KD Nabavka potapajućih bunarskih pumpi N 126-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 126-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 126-2020
N 112/2020 - Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2020
Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete N 112-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 112-2020
Odluka o dodeli ugovora N 112-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 112-2020
N 105/2020 - Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 105 - 2020
KD Trafo stanice N 105-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 105-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 105-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru
Zaključak o odbacivanju prigovora N 105-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 105-2020
N 154/2020 - Nabavka dizel električnog agregata
Poziv za podnošenje ponuda N 154-2020
KD Nabavka dizel električnog agragata N 154-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 za N 154-2020
KD Nabavka dizel električnog agragata N 154-2020 -prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 154-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 154-2020

N 059/2020 - Merači protoka i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 059-2020
KD Merači protoka i sonde N 059-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD nabavka Merača protoka i sondi N 059-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 059 2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 059-2020
Odluka o usvajanju prigovora ponuđača za N 059-2020
Odluka o dodeli ugovora N 059-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N059-2020
Zaključak o odbacivanju prigovora za N 059-2020
Rešenje o odbijanju prigovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 059-2020

 

N 162/2020 - Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih  
Poziv za podnošenje ponuda N 162-2020
KD Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih N 162-2020
KD Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih N 162-2020-prva izmena
Odluka o dodeli ugovora H 162-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 162-2020
N 151/2020 - Peć za žarenje i sušnice
Poziv za podnošenje ponuda N 151-2020
KD Peć za žarenje i sušnice N 151-2020
Odluka o dodeli ugovora N 151-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 151-2020
N 147/2020 - Remont traktora IMT 577
Poziv za podnošenje ponuda N 147-2020
KD Remont traktora IMT 577_N 147-2020
Odluka o dodeli ugovora N 147-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 147-2020
N 146/2020 - Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja
Poziv za podnošenje ponuda N 146-2020
Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 146-2020
Odluka o dodeli ugovora N 146-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 146-2020
N 145/2020 - Generalni remont kamiona Kamaz
Poziv za podnošenje ponuda N 145-2020
KD Generalni remont kamiona Kamaz N 145-2020
Odluka o dodeli ugovora N 145-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 145-2020
N 141/2020 - Merači protoka i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 141-2020
KD nabavka Merača protoka i sonde N 141-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja N 141-2020
KD nabavka Merača protoka i sonde N 141-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora za N 141-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 141-2020
N 140/2020 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda br. 140-2020
Kancelarijski materijal N 140-2020
Kancelarijski materijal N 140-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 140-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 140-2020
N 136/2020 - Nabavka rezervnih delova za vozila Gazele - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2020
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela N 136-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 136-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 136-2020
N 125/2020 - Pneumatici za teretni program
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2020
KD Pneumatici za teretni program N 125-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 125-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 125-2020
N 124/2020 - Opšti potrošni materijal
Poziv za podnošenje ponuda br. 124-2020
KD Opšti potrošni materijal N 124-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 124-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 124-2020
N 121/2020 - Nabavka pribora za bušaću garnituru "SANDVIK"
Poziv za podnošenje ponuda N 121-2020.
KD Nabavka pribora za bušaću garnituru Sandvik N 121-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 121-2020
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 121-2020
KD Nabavka pribora za bušaću garnituru Sandvik H 121-2020 - prva izmena
Odluka o obustavi postupka N 121-2020
N 114/2020 - Lična zaštitna sredstva - HTZ oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2020
KD Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema N 114-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 114-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 114-2020
N 113/2020 - Usluge kolektivnog osiguranja radnika
Poziv za podnošenje ponuda N 113-2020
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika N 113-2020
Odluka o dodeli ugovora N 113-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 113-2020
N 109/2020 - Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i reparacijom karoserije za autobus TAM 110
Poziv za podnošenje ponuda N 109-2020
KD-Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i reparacijom karoserije za TAM 110 autobus
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 109-2020
Odluka o dodeli ugovora N 109-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 109-2020
N 108/2020 - Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 108-2020
KD Fiberglas epoksi cevi i priključni elementi N 108-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 108-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 108-2020
Zaključak o odbacivanju prigovora za N 108-2020
Rešenje o odbijanju prigovora N108-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 108-2020
N 106/2020 - Opšti potrošni materijal široke potrošnje
Poziv za podnošenje ponuda br. N 106-2020
KD Opšti potrošni materijal široke potrošnje N 106-2020
Odluka o obustavi postupka N 106-2020
N 104/2020 - Kancelarijski materijal 
Poziv za podnošenje ponuda N 104-2020
KD Kancelarijski materijal N 104-2020
Odluka o obustavi postupka N-104-2020
N 102/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500 N 102-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 102-2020 br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 102-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 102-2020
N 100/2020 - Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu
Poziv za podnošenje ponuda br. N 100-2020
KD Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu N 100-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-100-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 100-2020
N 098/2020 - Gorivo - putem kartica
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2020
KD Nabavka Gorivo - putem kartica N 098-2019
Odluka o dodeli ugovora N 098-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 098-2020
N 097/2020 - Nabavka rezervnih delova za auto dizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 097-2020
KD Nabavka rezervnih delova za auto dizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem 097-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 097-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 097-2020
N 096/2020 - Generalni remont kamiona Kamaz
Poziv za podnošenje ponuda N 096-2020
KD Generalni remont kamiona Kamaz N 096-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 096-2020
Prva izmena_KD Generalni remont kamiona Kamaz N 096-2020
Odluka o obustavi postupka N 096-2020
N 088/2020 - Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela
Poziv za podnošenje ponuda N 088-2020
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela N 088-2020
Prva izemna_KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela N 088-2020
Odluka o obustavi postupka N 088-2020
N 082/2020 - Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu Kamaz
Poziv za podnošenje ponuda N 082-2020
KD Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu kamaz N 082-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 082-2020
KD Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu kamaz N 082-2020_Prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 082-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 082-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 082-2020
N 081/2020 - Pneumatici za teretni i putnički program
Poziv za podnošenje ponuda N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program N 081-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 za N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program - prva izmena N -081-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 081-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 za N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program N-081-2020 - Druga izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2 za N 081-2020
Odluka o obustavi postupka N 081-2020 Partija 1 Pneumatici za teretni program
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 081-2020 Partija 2 Pneumatici za putnički program
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 081-2020 partija 2
N 079/2020 - Nabavka rezervnih delova za traktore
Poziv za podnošenje ponuda br. 079-2020
KD Nabavka rezervnih delova za traktore N 079-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 079-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 079-2020
N 078/2020 - Usluga kasko osiguranja mehanizacije PD Georad - Partija 1 - Kasko osiguranje bušaće garniture U3-pregovarački postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 078-2020
KD Usluge osiguranja bušaćih garnitura - Kasko osiguranje bušaće garniture U3- pregovarački postupak N 078-2020
Odluka o dodeli Ugovora N 078-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 078-2020
N 077/2020 - Nabavka delova građevinskih mašina i mehanizacije sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 077-2020
KD Nabavka delova građevinskih mašina i mehanizacije sa uslugom ugradnje i servisiranjem 077-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 077-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 077-2020
N 076/2020 - Nabavka vijačnog dizel kompresora sa podvozom
Poziv za podnošenje ponuda N 076-2020
KD Nabavka vijačnog dizel kompresora sa podvozom 076-2020
Odluka o dodeli ugovora N 076-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 076-2020
N 074/2020 - Nabavka rezervnih delova za rovokopač Huyndai HX 380 NL sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 074-2020
KD Pregovarački rezervni delovi za rovokopač Hyundai HX 380 NL sa uslugom ugradnje N 074-2020
Odluka o dodeli Ugovora N 074-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 074-2020
N 068/2020 - Usluga angažovanja dodatne radne snage za potrebe PD Georad doo,Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2020
KD Angažovanje dodatne radne snage za potrebe PD Georad doo, Drmno N 068-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 068-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 068-2020
N 065/2020 - Usluga čišćenja prostorija
Poziv za podnošenje ponuda N 065-2020
KD Usluge čišćenja prostorija N 065-2020
Odluka o dodeli ugovora za N 065-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N -065-2020
N 061/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA500
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA500_N 061-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA500_N 061-2020
Odluka o dodeli ugovora N 061-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 061-2020
N 058/2020 - Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 058-2020
KD Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno N 058-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja za N 058-2020
KD Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora za N 058-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 058-2020
N 057/2020 - Nabavka gazišta - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 057-2020
KD Nabavka gazišta - ponovljneni postupak_N 057-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 057-2020
Odluka o dodeli ugovora N 057-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 057-2020
N 055/2020 - Kablovi i kablovski pribor
Poziv za podnošenje ponuda N 055-2020
KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020_1
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020_2
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020 br. 3
Prva izmena_KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Druga izmena_KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 055-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 055-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 055-2020
N 054/2020 - HDPE cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 054-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 054-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N -054-2020
N 053/2020 - Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2020
KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata N 053-2020
Prva izmena_KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata N 053-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 053-2020
Druga izmena_KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 053-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N053-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru_N 053-2020
Odluka o delimičnom usvajanju prigovora ponuđača u postupku nabavke N 053-2020
Obaveštenje o nastavku postupka prigovora pred komisijom N 053-2020
Rešenje o odbijanju predloga nastavka postupka prigovora pred komisijom N 053-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma nakon prigovora N 053-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 053-2020
Zaključak o odbacivanju prigovora N 053-2020
Rešenje N 053-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 053-2020
N 051/2020 - Nabavka usluge kasko osiguranja mehanizaacije PD Georad
Poziv za podnošenje ponuda N 051-2020 
KD Nabavka usluge kasko osiguranja mehanizacije PD Georad doo,Drmno N 051-2020
Dodatne informacije i obaveštenja N 051-2020
Odluka o obustavi postupka - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 051-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 051-partija 3
N 050/2020 - Nabavka bunarskih potapajućih pumpi
Poziv za podnošenje ponuda 050-2020
KD Nabavka bunarskih potapajućih pumpi N 050-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 za N 050-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 050-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 050-2020
N 048/2020 - Nabavka pvc cevi fi 50
Poziv za podnošenje ponuda N 048-2020
KD Nabavka pvc cevi fi 50 N-048-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 048-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 048-2020
N 047/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3 - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 047-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 047-2020
Odluka o dodeli ugovora N 047-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 047-2020
N 043/2020 - Nabavka fiberglas epoksi cevi sa priključnim elementima 
Poziv za podnošenje ponuda N 043-2020             
KD Fiberglas epoksi cevi sa priključnim elementima N 043-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 043-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br. 3
Odluka o obustavi postupka N 043-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 043-2020
Rešenje o odbijanju prigovora
N 042/2020 - Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 042-2020
KD Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu N 042-2020
Odluka o obustavi postupka N 042-2020
N 041/2020 - Glina u granulama
Poziv za podnošenje ponuda br. 041-2020
KD Glina u granulama N 041-2020 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 041-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 041-2020
N 040/2020 - Nabavka gazišta
Poziv za podnošenje ponuda N 040-2020
KD Nabavka gazišta_N 040-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenjau vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Prva izmena_KD Nabavka gazišta_N 040-2020
Odluka o obustavi postupka N 040-2020
N 035/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru "Sandvik DE 710" sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru Sandvik DE 710 uslugom ugradnje i servisiranjem N 035-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 035-2020
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 035-2020
N 034/2020 - Nabavka teretnih vozila za prevoz ljudi i tereta
Poziv za podnošenje ponuda N 034-2020
KD Teretna vozila za prevoz ljudi i tereta N 034-2020
Odluka o dodeli ugovora N 034-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 034-2020
N 032/2020 - Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom
Poziv za podnošenje ponuda N 032-2020
KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 032-2020
Prva izmena_KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 032-2020
Odluka o dodeli ugovora N 032-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 032-2020
N 028/2020 - Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380 sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda 028-2020
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač "Hyundai HX 380 sa uslugom ugradnje H 028-2020
Odluka o obustavi postupka N 028-2020 
N 026/2020 - Potisno crevo
Poziv za podnošenje ponuda N 026-2020
KD Nabavka potisnog creva N 026-2020
Odluka o dodeli ugovora N 026-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 026-2020
N 025/2020 - PRIBOR ZA BUŠAĆE GARNITURE
Poziv za podnošenje ponuda br. 025-2020
KD Pribor za bušaće garniture N 025-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 025-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 025-2020
N 024/2020 - ULjA I MAZIVA
Poziv za podnošenje ponuda br. 024-2020
KD Ulja i maziva N 024-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Ulja i maziva N 024-2020 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 024-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 024-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 024-2020
N 023/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3
Poziv za podnošenje ponuda N 023-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 023-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 023-2020_prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 023-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 023-2020
Odluka o obustavi postupka N 023-2020
N 018/2020 - PUTNIČKO VOZILO
Poziv N 018-2020
KD Putničko vozilo N 018-2020
Odluka o dodeli Ugovora 018-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 018-2020
N 012/2020 - Usluga restorana (ishrane) radnika za vreme rada na terenu - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 012-2020
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 012-2020
Prva izmena - KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 012-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 012-2020
Odluka o dodeli ugovora N 012-2020
N 010/2020 - Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 010-2020
KD Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom uradnje N 010-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Prva izmena KD Nabavka hidrauličnih creva sa uslugom uradnje N 010-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 010-2020
N 003/2020 - NABAVKA REZREVNIH DELOVA ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE I MEHANIZACIJU SA USLUGOM UGRADNjE I SERVISIRANjEM
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2020
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 003-2020
Odluka o obustavi postupka N 003-2020
N 002/2020 - Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 002-2020
KD Usluge restorana (ishrana) radnika za vreme rada na terenu N 002-2020
Odluka o obustavi postupka N 002-2020
N 001/2020 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 001-2020
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 001-2020
Odluka o dodeli ugovora N 001-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 001-2020