Poslovodstvo
Direktor:

dr Miodrag Stepanović

office@georad.rs

 

Savetnik za unapređenje poslovanja:

Slavko Živković, dipl.pravnik

slavko.zivkovic@georad.rs

 

Pomoćnik direktora za tehničke poslove i proizvodnju:

Snežana Pešić, dipl.inž.geologije

snezana.pesic@georad.rs

 

Rukovodilac Službe geologije i projektovanja

Aleksandar Avramović, dipl.inž.geologije

aleksandar.avramovic@georad.rs

 

Rukovodilac Službe geobušenja

Milovan Pokimica, dipl.inž.geologije

milovan.pokimica@georad.rs

 

Rukovodilac Službe dubinskog odvodnjavanja

Boris Popović, dipl.inž.geologije

boris.popovic@georad.rs

 

Rukovodilac Službe površinskog odvodnjavanja

Miloš Milanović, dipl.inž.geologije

milos.milanovic@georad.rs

 

Rukovodilac Službe održavanja

Dragan Nešić, dipl.inž.mašinstva

dragan.nesic@georad.rs

 

Rukovodilac Službe saobraćaja

Kristijan Balabanović, inž.saobraćaja

kristijan.balabanovic@georad.rs

 

Pomoćnik direktora za pravne, kadrovske, opšte poslove i poslove nabavki

Bojan Živković, dipl.pravnik

bojan.zivkovic@georad.rs

 

Rukovodilac Službe pravnih poslova

Dejan Tufegdžić, dipl.pravnik

dejan.t@georad.rs

 

Rukovodilac Službe finansijskih poslova i računovodstva

Dragana Simeonović, dipl.ekonomista

dragana.simeonovic@georad.rs

 

Rukovodilac službe komercijalnih poslova

Radmila Rajić, dipl.ekonomista

radmila.rajic@georad.rs