Пословодство

Директор:

др Миодраг Степановић

office@georad.rs

Саветник за унапређење пословања:

Славко Живковић, дипл.правник

slavko.zivkovic@georad.rs

Помоћник директора за техничке послове и производњу:

Снежана Пешић, дипл.инж.геологије

snezana.pesic@georad.rs

Руководилац Службе геологије и пројектовања

Александар Аврамовић, дипл.инж.геологије

aleksandar.avramovic@georad.rs

Руководилац Службе геобушења

Милован Покимица, дипл.инж.геологије

milovan.pokimica@georad.rs

Руководилац Службе дубинског одводњавања

Драган кекић, дипл.инж.геологије

dragan.kekic@georad.rs

Руководилац Службе површинског одводњавања

Радомир Кнежевић, дипл.инж.геологије

radomir.knezevic@georad.rs

Руководилац Службе одржавања

Драган Нешић, дипл.инж.машинства

dragan.nesic@georad.rs

Руководилац Службе саобраћаја

Кристијан Балабановић, инж.саобраћаја

kristijan.b@georad.rs

Помоћник директора за правне, кадровске, опште послове и послове набавки

Бојан Живковић, дипл.правник

bojan.zivkovic@georad.rs

Руководилац Службе правних послова

Дејан Туфегџић, дипл.правник

dejan.t@georad.rs

Руководилац Службе финансијских послова и рачуноводства

Драгана Симеоновић, дипл.економиста

dragana.simeonovic@georad.rs

Руководилац службе комерцијалних послова

Радмила Рајић, дипл.економиста

radmila.rajic@georad.rs