Пословодство
Директор:

др Миодраг Степановић

office@georad.rs

 

Саветник за унапређење пословања:

Славко Живковић, дипл.правник

slavko.zivkovic@georad.rs

 

Помоћник директора за техничке послове и производњу:

Снежана Пешић, дипл.инж.геологије

snezana.pesic@georad.rs

 

Руководилац Службе геологије и пројектовања

Александар Аврамовић, дипл.инж.геологије

aleksandar.avramovic@georad.rs

 

Руководилац Службе геобушења

Милован Покимица, дипл.инж.геологије

milovan.pokimica@georad.rs

 

Руководилац Службе дубинског одводњавања

Борис Поповић, дипл.инж.геологије

boris.popovic@georad.rs

 

Руководилац Службе површинског одводњавања

Милош Милановић, дипл.инж.геологије

milos.milanovic@georad.rs

 

Руководилац Службе одржавања

Драган Нешић, дипл.инж.машинства

dragan.nesic@georad.rs

 

Руководилац Службе саобраћаја

Кристијан Балабановић, инж.саобраћаја

kristijan.balabanovic@georad.rs

 

Помоћник директора за правне, кадровске, опште послове и послове набавки

Бојан Живковић, дипл.правник

bojan.zivkovic@georad.rs

 

Руководилац Службе правних послова

Дејан Туфегџић, дипл.правник

dejan.t@georad.rs

 

Руководилац Службе финансијских послова и рачуноводства

Драгана Симеоновић, дипл.економиста

dragana.simeonovic@georad.rs

 

Руководилац службе комерцијалних послова

Радмила Рајић, дипл.економиста

radmila.rajic@georad.rs