Правилник о набавкама

На основу Мишљења Министарства рударства и енергетике, број 011-00-00150/2017-02 од 09.11.2017. године, односно број 011-00-00151/2020-02 од 04.11.2020. године и Мишљења Управе за јавне набавке РС бр.011-00-387/17 од 14.12.2017. године као и Мишљења Канцеларије за јавне набавке РС бр. 011-00-116/2020-1 од 02.12.2020. године, ПД „Георад“ д.о.о. Дрмно није наручилац у смислу члана 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019) и није у обавези да спроводи поступке јавних набавки.

Правилник о уређивању поступка набавке у ПД „Георад“ доо Дрмно

План набавки за 2024 годину

План набавки за 2023 годину_т

Прва измена плана набавки за 2023. годину_т

Друга измена плана набавки за 2023. годину_т

Трећа измена_План набавки за 2023 год_Т

Четврта измена_План набавки за 2023 год_т

План набавки за 2022 год._т

Прва измена_План набавки за 2022 год_т
Друга измена_План набавки за 2022 год_т
Трећа измена_План набавки за 2022 год_т
Четврта измена_План набавки за 2022 год_т

План набавки за 2021 год.
Прва измена плана набавки за 2021. годину
Друга измена_ПЛАН НАБАВКИ 2021_т.п.
Трећа измена_ПЛАН НАБАВКИ 2021_ТП
Четврта измена плана набавки за 2021. годину_т.п.

План набавки за 2020-ту годину 

Прва измена плана набавки за 2020-ту годину
ПЛАН НАБАВКЕ 2020. – Друга измена 
Трећа измена плана набавки за 2020-ту годину
Четврта измена плана набавки за 2020. годину

План набавки за 2019. годину
ПЛАН НАБАВКИ за 2019-ту годину
Прва измена плана набавке за 2019-ту годину
Друга измена плана набавки за 2019-ту годину
Трећа измена плана набавки за 2019-ту годину
Четврта измена плана набавки за 2019-ту годину
Пета измена плана набавки за 2019-ту годину
Шеста измена плана набавки за 2019-ту годину
Седма измена плана набавки за 2019-ту годину

Осма измена плана набавки за 2019-ту годину
План набавки за 2018
Прва измена плана набавки за 2018 г.
Друга измена плана набавки за 2018 г.
Трећа измена плана набавки за 2018. год
Четврта измена плана набавки за 2018. годину
Пета измена плана набавки за 2018. годину
Шеста измена плана набавки за 2018. годину
Седма измена плана набавки за 2018. годину