Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н/087/2022 - "Услуге колективног осигурања радника"
Позив за подношење понуда Н 087-2022
КД Услуге колективног осигурања радника, ПД Георад, доо, Дрмно Н 087-2022
Одлука о додели уговора Н 087-2022
Н/084/2022 - "Набавка резеревних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 084-2022
КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем
Одлука о додели Оквирног споразума Н 084-2022
Н/092/2022 - "ПВЦ сита"
Позив за подношење понуда Н 092-2022
КД ПВЦ сита Н 092-2022
Н/071/2022 - "Резервни делови за FIAT возила"
Позив за подношење понуда Н 071-2022
КД Резервни делови за FIAT возила Н 071-2022
Прва измена_КД Резервни делови за FIAT возила Н 071-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 071-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 71-2022
Н/067/2022 - "Резервни делови за GAZ возила"
Позив за подношење понуда Н 067-2022
КД Резервни делови за GAZ возила Н 067-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 067-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 67-2022
Н/052/2022 - "Урађаји за мерење нивоа воде"
Позив за подношење понуда Н 052-2022
КД Уређаји за мерење нивоа воде Н 052-2022
Одлука о додели уговора Н 052-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 052-2022
Н/061/2022 - "Резервни делови за MITSUBISHI возила"
Позив за подношење понуда Н 061-2022
КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 061-2022
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 061-2022
Прва измена_КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 061-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 061-2022
Н/054/2022 - "Адитиви"
Позив за подношење понуда Н 054-2022 
КД Адитиви Н 054-2022
Одлука о додели уговора Н 054-2022
Н/060/2022 - "Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 060-2022
КД Набавка резервних делова за грађевинске машине са услугом уградње и сервисирањем 060-2022
Одлука о додели Оквирног споразума Н 060-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразума 060-2022
Н/045/2022 - "Резервни делови за ISUZU возила"
Позив за подношење понуда Н 045-2022
КД Резервни делови за ISUZU возила Н 045-2022
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразума Н 045-2022
Н/027/2022 - "Уља и мазива"
Позив за подношење понуда Н 027-2022
КД Уља и мазива Н 027-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 027-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 027-2022
Н/020/2022 - "Еуро-дизел"
Позив за подношење понуда Н 020-2022
Еуро дизел - Н 020-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 
Одлука о додели уговора Н 020-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 020-2022
Н/003/2022 - "Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену"
Позив за подношење понуда Н 003-2022
КД Роба широке потрошње Н 003-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 003-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 003-2022
Н/196/2021 - "Резервни делови за бушаћу гарнитуру Рб 20/30 са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 196-2021
КД Набавка резервних делова са услугом уградње и сервисирањем за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Одлука о додели уговора Н 196-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 196-2021
Н/170/2021 - "Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX380NL са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 170-2021
КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем Н 170-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 170-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 170-2021
Н/125/2021 - "Алат (електро, браварски, итд.)"
Позив за подношење понуда Н 125-2021
КД Алат (електро, браварски, итд.) Н 125-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД Алат Н 125-2021 - прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Одлука о додели уговора Н 125-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 125-2021
Н/010/2022 - "Набавка грађевинске машине са гусеницама укупне масе преко 39 Т по принципу старо за ново"
Позив за подношење понуда Н 010-2022
КД Набавка грађевинске машине са гусеницама, укупне масе преко 39 тона - по принципу старо за ново Н 010-2022
Одлука о додели уговора Н 010-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 010-2022