Историја
У почетку је то била геолошка служба, а од 1976. године ООУР „ГЕОРАД” –Костолац у склопу РО ИЕК „ Костолац” све до 1991.године када се утапа у ЈППК „Костолац” раздвојена по коповима и оспособљена за извођење геолошких истраживања и израду геолошке документације првенствено за потребе копова „Костолац”.У том периоду су били директори Славко Милошевић од 01.01.1976. до 09.04.1984., Радомир Милановић од 10.04.1984. до 31.08.1988. и Бранко Мијатовић од 25.07.1988. до 30.06.1991.
Због измене законских прописа који су условили реорганизацију РО ИЕК Костолац ООУР „Георад“ од 01.07.1991. до 12.02.2004. није постојао као самостална организациона целина, већ је послове обављао у оквиру ПК „Ћириковац“ и ПК „Дрмно“.