ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ
2022.година
Н/217/2022 - "Електроопрема" 
Позив за подношење понуда Н 217-2022
КД Електроопрема Н 217-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 (Н 217-2022)
КД Електроопрема Н 217-2022 - прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 2 за Н (217-2022)
Одлука о додели уговора Н 217-2022
Обавештење о закљученом Уговору
Н/214/2022 - "Фиберглас везни елементи"                                                               
Позив за подношење понуда Н 214-2022
КД Фиберглас везни елементи Н 214-2022
Одлука о додели оквирног споразума

Н/212/2022 - "Прибор за бушаће гарнитуре U3 и RB20/30"
Позив за подношење понуда Н 212-2022
КД Прибор за бушаће гарнитуре U3 и RB 20-30 Н 212-2022
Одлука о додели уговора Н 212-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 212-2022

Н/207/2022 - "Смештај радника за време рада на терену"
Позив за подношење понуда Н 207-2022
КД Услуга смештаја радника за време рада на терену Н 207-2022
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 207-2022
Одлука о додели уговора Н 207-2022
Обавештење о закљученом уговору Н207-2022

Н/197/2022 - "Мерачи протока и сонде"
Позив за подношење понуде Н 197-2022
КД Мерачи протока и сонде Н 197-2022
Одлука о додели уговора Н 197-2022
Обавештење о закљученом уговору Н-197-2022

Н/185/2022 - "Поправка хидрауличних склопова на бушаћим гарнитурама Mustang и РБ 20-30"
Позив за подношење понуда Н 185-2022
КД Поправка хидрауличних склопова на бушаћим гарнитурама Mustang i РБ 20-30 Н 185-2022
Одлука о додели уговора Н 185-2022
Обавештење о закљученом уговору по Н 185-2022
Н/200/2022 - "Резервни делови за прикључна возила"
Позив за подношење понуда Н 200-2022
КД Резервни делови за прикључна возила Н 200-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 200-2022
Н/193/2022 - "Флах"
Позив за подношење понуда Н 193-2022
КД Флах Н 193-2022
Одлука о додели уговора Н 193-2022
Обавештење о закљученом уговору по Н 193-2022
Н/180/2022 - "Набавка резервних делова за GAZ возила"
Позив за подношење понуда Н 180-2022
КД Резервни делови за возила GAZ Н 180-2022
Одлука о додели уговора Н 180-2022
Н/181/2022 - "Набавка резервних делова за КАМАЗ возила"
Позив за подношење понуда Н 181-2022
КД Резервни делови за возила KAMAZ Н 181-2022
Одлука о додели уговора Н 181
Н/182/2022 - "Половно путничко возило"
Позив за подношење понуда Н 182-2022
КД Набавка половног путничког возила Н 182-2022
Прва измена_КД Набавка половног путничког возила Н 182-2022
Обавештење о продужењу рока за подношење пондуа Н 182-2022
Одлука о додели уовора Н 182-2022
Н/179/2022 - "Набавка прибора за бушаће гарнитуре Mustang и Sandvik"
Позив за подношење понуда Н 179-2022
КД Набавка прибора за бушаће гарнитуре Мustang и Sandvik_Н 179-2022
Одлука о додели уговора Н 179-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 179-2022

Н/174/2022 - "Бунарске потапајуће пумпе"
Позив за подношење понуда Н 174-2022
КД Бунарске потапајуће пумпе Н 174-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н174-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н174
Н/186/2022 - "Трафо станице"
Позив за подношење понуда Н 186 - 2022
КД Трафо станице Н 186-2022
Одлука о додели уговора Н 186-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 186
Н/173/2022 - "Набавка половног погонског агрегата за ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje"
Позив за подношење понуда Н 173-2022
КД Набавка половног погонског агрегата за ISUZU D MAX са услугом уградње РБ 20-30
Одлука о додели Уговора Н 173-2022
Обавештење о закљученом уговору по Н 173-2022
Н/152/2022 - "Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру У3"
Позив за подношење понуда Н 152-2022
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуре У3_Н 152-2022
Одлука о додели уговора Н 152-2022
Обавештење о закљученом Уговору по Н152-2022
Н/190/2022 - "Лична заштитна средства-ХТЗ опрема"
Позив за подношење понуда Н 190-2022
КД Лична заштитна средства ХТЗ Опрема Н 190-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 Н 190-2022
КД Лична заштитна средства ХТЗ Опрема Н 190-2022 - Прва измена
Одлука о додели Оквирног споразума Н 190-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 190-2022

Н/143/2022 - "Резервни делови за тракторе"
Позив за подношење понуда Н 143-2022
КД Резервни делови за тракторе Н 143-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 143-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 143-2022
Н/136/2022 - "Мерачи протока и сонде"
Позив за подношење понуда Н 136-2022
КД Мерачи протока и сонде Н 136-2022
Одлука о обустави поступка набавке Н 136-2022- партија 1
Одлука о додели уговора Н 136-2022 - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Н 136-2022 партија 2

Н/133/2022 - "ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима"
Позив за подношење понуда Н 133-2022
ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима Н 133-2022
Додатне информације или појашњења бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 133-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 133-2022
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 133-2022
Н/137/2022 - "Трафо станице"
Позив за подношење понуда Н 137 - 2022
КД Трафо станице Н 137-2022
Одлука о додели уговора Н 137-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 137-2022
Н/НВП 005/2022 - "Превоз угља запосленима ПД Георад"
Позив за подношење понуда НВП 005-2022
КД_Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно НВП 005-2022
Одлука о обустави поступка НВП 005-2022
Н/127/2022 - "Исхрана радника за време рада на терену" - 2
Позив за подношење понуда Н 127-2022
КД Услуга исхране радника за време рада на терену Н 127-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Одлука о додели уговора Н 127-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 127-2022
Н/122/2022 - "Гориво - путем картица"
Позив за подношење понуда Н 122-2022
КД Гориво (путем картица) Н 122-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 122-2022
Прва измена_КД Гориво (путем картица) Н 122-2022
Одлука о додели уговора Н 122-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 122-2022
Н/118/2022 - "Исхрана радника за време рада на терену"
Позив за подношење понуда Н 118-2022
КД Услуга исхране радника за време рада на терену Н 118-2022
Одлука о обустави поступка набавке Н 118-2022
Н/117/2022 - "Смештај радника за време рада на терену"
Позив за подношење понуда Н 117-2022
КД Услуга смештаја радника за време рада на терену Н 117-2022
Одлука о додели уговора Н 117-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 117-2022
Н/110/2022 - "Роп ормани"
Позив за подношење понуда Н 110-2022
КД РОП ОРМАНИ Н 110-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 за Н 110-2022
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Н 110-2022
Одлука о додели уговора Н 110-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 110-2022
Н/130/2022 - "Услуге чишћења службених просторија"
Позив за подношење понуда Н 130-2022
КД Услуге чишћења просторија Н 130-2022
Одлука о додели уговора Н 130-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 130-2022
Н/178/2022 - "Цеви и везни елелементи (GRE)"
Позив за подношење понуда Н 178-2022
КД - Цеви и везни елементи (GRE) Н 178-2022
Одлука о додели Оквирног споразума Н 178-2022
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 178-2022
Н/114/2022 - "Резервни делови за бушаће гарнитуре БА500"
Позив за подношење понуда Н 114-2022
КД Резервни делови за бушаће гарнитуре БА500 Н 114-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 114-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Н/098/2022 - "Каблови и кабловски прибор"
Позив за подношење понуда Н 098-2022
КД Каблови и кабловски прибор Н 098-2022
ПРВА ИЗМЕНА КД Каблови и кабловски прибор Н 098-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 2
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр.3
Одлука о додели оквирног споразума Н 098-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 098-2022
Н/100/2022 - "Бунарске потапајуће пумпе"
Позив за подношење понуда Н 100-2022
КД Бунарске потапајуће пумпе Н 100-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 100-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 100-2022
Н/103/2022 - "Длето"
Позив за подношење понуда Н 103-2022
КД Набавка Длета_Н 103-2022
Прва измена_КД Набавка Длета_Н 103-2022
Одлука о додели уговора Н 103-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 103-2022
Н/094/2022 - "Челичне цеви и везни елементи"
Позив за подношење понуда Н 094-2024
КД Челичне цеви и везни елементи Н 094-2022
Додатне информације у вези са припремањем понуда бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 094-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 094-2022
Н/087/2022 - "Услуге колективног осигурања радника"
Позив за подношење понуда Н 087-2022
КД Услуге колективног осигурања радника, ПД Георад, доо, Дрмно Н 087-2022
Одлука о додели уговора Н 087-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 087-2022
Н/084/2022 - "Набавка резеревних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 084-2022
КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем
Одлука о додели Оквирног споразума Н 084-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 084-2022
Н/092/2022 - "ПВЦ сита"
Позив за подношење понуда Н 092-2022
КД ПВЦ сита Н 092-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 092-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 092-2022
Н/071/2022 - "Резервни делови за FIAT возила"
Позив за подношење понуда Н 071-2022
КД Резервни делови за FIAT возила Н 071-2022
Прва измена_КД Резервни делови за FIAT возила Н 071-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 071-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 71-2022
Н/067/2022 - "Резервни делови за GAZ возила"
Позив за подношење понуда Н 067-2022
КД Резервни делови за GAZ возила Н 067-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 067-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 67-2022
Н/052/2022 - "Урађаји за мерење нивоа воде"
Позив за подношење понуда Н 052-2022
КД Уређаји за мерење нивоа воде Н 052-2022
Одлука о додели уговора Н 052-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 052-2022
Н/061/2022 - "Резервни делови за MITSUBISHI возила"
Позив за подношење понуда Н 061-2022
КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 061-2022
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 061-2022
Прва измена_КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 061-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 061-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Н/054/2022 - "Адитиви"
Позив за подношење понуда Н 054-2022 
КД Адитиви Н 054-2022
Одлука о додели уговора Н 054-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 054-2022
Н/045/2022 - "Резервни делови за ISUZU возила"
Позив за подношење понуда Н 045-2022
КД Резервни делови за ISUZU возила Н 045-2022
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразума Н 045-2022
Н/027/2022 - "Уља и мазива"
Позив за подношење понуда Н 027-2022
КД Уља и мазива Н 027-2022
Одлука о додели оквирног споразума Н 027-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 027-2022
Н/020/2022 - "Еуро-дизел"
Позив за подношење понуда Н 020-2022
Еуро дизел - Н 020-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 
Одлука о додели уговора Н 020-2022
Обавештење о закљученом уговору Н 020-2022
Н/211/2022 - "Пијезометарске цеви фи 50 и фи 63"
Позив за подношење понуда Н 211-2022
КД Пијезометарске цеви фи 50 и фи 63 Н 211-2022
Одлука о додели Оквирног споразума Н 211-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-211-2022
Н/196/2021 - "Резервни делови за бушаћу гарнитуру Рб 20/30 са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 196-2021
КД Набавка резервних делова са услугом уградње и сервисирањем за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Одлука о додели уговора Н 196-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 196-2021
Н/146/2022 - "Услуге лекарских прегледа запослених" Позив за подношење понуда Н 146-2022 КД Услуге лекарских прегледа запослених Н 146-2022 Прилог 1 Прилог 2 Прилог 3 Прилог 4 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Н 146-2022 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.2 КД Услуге лекарских прегледа запослених Н 146-2022 - прва измена Одлука о додели оквирног споразума Н 146-2022 Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 146-2022 Н/170/2021 - "Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX380NL са услугом уградње и сервисирањем" Позив за подношење понуда Н 170-2021 КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем Н 170-2021 Одлука о додели оквирног споразума Н 170-2021 Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 170-2021
Н/125/2021 - "Алат (електро, браварски, итд.)" 
Позив за подношење понуда Н 125-2021 
КД Алат (електро, браварски, итд.) Н 125-2021 
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 
КД Алат Н 125-2021 - прва измена 
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2 
Одлука о додели уговора Н 125-2021 
Обавештење о закљученом уговору Н 125-2021
Н/010/2022 - "Набавка грађевинске машине са гусеницама укупне масе преко 39 Т по принципу старо за ново" 
Позив за подношење понуда Н 010-2022 
КД Набавка грађевинске машине са гусеницама, укупне масе преко 39 тона - по принципу старо за ново Н 010-2022 
Одлука о додели уговора Н 010-2022 
Обавештење о закљученом уговору Н 010-2022
Н/060/2022 - "Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем" 
Позив за подношење понуда Н 060-2022
КД Набавка резервних делова за грађевинске машине са услугом уградње и сервисирањем 060-2022 
Одлука о додели Оквирног споразума Н 060-2022
Обавештење о закљученом оквирном споразума 060-2022
Н/075/2022 - "Бунарске ПВЦ цеви"
Позив за подношење понуда Н 075-2022
КД Бунарске ПВЦ цеви Н 075-2022
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Одлука о додели оквирног спораѕума Н 075-2022
Обеавештење о закљученом оквирном споразуму по Н 075-2022