ZAVRŠENE NABAVKE
2022.godina
N/217/2022 - "Elektrooprema" 
Poziv za podnošenje ponuda N 217-2022
KD Elektrooprema N 217-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 (N 217-2022)
KD Elektrooprema N 217-2022 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N (217-2022)
Odluka o dodeli ugovora N 217-2022
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru
N/214/2022 - "Fiberglas vezni elementi"                                                               
Poziv za podnošenje ponuda N 214-2022
KD Fiberglas vezni elementi N 214-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

N/212/2022 - "Pribor za bušaće garniture U3 i RB20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 212-2022
KD Pribor za bušaće garniture U3 i RB 20-30 N 212-2022
Odluka o dodeli ugovora N 212-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 212-2022

N/207/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 207-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 207-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 207-2022
Odluka o dodeli ugovora N 207-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N207-2022

N/197/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponude N 197-2022
KD Merači protoka i sonde N 197-2022
Odluka o dodeli ugovora N 197-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-197-2022

N/185/2022 - "Popravka hidrauličnih sklopova na bušaćim garniturama Mustang i RB 20-30"
Poziv za podnošenje ponuda N 185-2022
KD Popravka hidrauličnih sklopova na bušaćim garniturama Mustang i RB 20-30 N 185-2022
Odluka o dodeli ugovora N 185-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 185-2022
N/200/2022 - "Rezervni delovi za priključna vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 200-2022
KD Rezervni delovi za priključna vozila N 200-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 200-2022
N/193/2022 - "Flah"
Poziv za podnošenje ponuda N 193-2022
KD Flah N 193-2022
Odluka o dodeli ugovora N 193-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 193-2022
N/180/2022 - "Nabavka rezervnih delova za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 180-2022
KD Rezervni delovi za vozila GAZ N 180-2022
Odluka o dodeli ugovora N 180-2022
N/181/2022 - "Nabavka rezervnih delova za KAMAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 181-2022
KD Rezervni delovi za vozila KAMAZ N 181-2022
Odluka o dodeli ugovora N 181
N/182/2022 - "Polovno putničko vozilo"
Poziv za podnošenje ponuda N 182-2022
KD Nabavka polovnog putničkog vozila N 182-2022
Prva izmena_KD Nabavka polovnog putničkog vozila N 182-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje pondua N 182-2022
Odluka o dodeli uovora N 182-2022
N/179/2022 - "Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik"
Poziv za podnošenje ponuda N 179-2022
KD Nabavka pribora za bušaće garniture Mustang i Sandvik_N 179-2022
Odluka o dodeli ugovora N 179-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 179-2022

N/174/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 174-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 174-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N174-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N174
N/186/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 186 - 2022
KD Trafo stanice N 186-2022
Odluka o dodeli ugovora N 186-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 186
N/173/2022 - "Nabavka polovnog pogonskog agregata za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje"
Poziv za podnošenje ponuda N 173-2022
KD Nabavka polovnog pogonskog agregata za ISUZU D MAX sa uslugom ugradnje RB 20-30
Odluka o dodeli Ugovora N 173-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 173-2022
N/152/2022 - "Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3"
Poziv za podnošenje ponuda N 152-2022
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garniture U3_N 152-2022
Odluka o dodeli ugovora N 152-2022
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru po N152-2022
N/190/2022 - "Lična zaštitna sredstva-HTZ oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 190-2022
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 190-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 190-2022
KD Lična zaštitna sredstva HTZ Oprema N 190-2022 - Prva izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 190-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 190-2022

N/143/2022 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 143-2022
KD Rezervni delovi za traktore N 143-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 143-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 143-2022
N/136/2022 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2022
KD Merači protoka i sonde N 136-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 136-2022- partija 1
Odluka o dodeli ugovora N 136-2022 - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 136-2022 partija 2

N/133/2022 - "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 133-2022
HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 133-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 133-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 133-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 133-2022
N/137/2022 - "Trafo stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 137 - 2022
KD Trafo stanice N 137-2022
Odluka o dodeli ugovora N 137-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 137-2022
N/NVP 005/2022 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad"
Poziv za podnošenje ponuda NVP 005-2022
KD_Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno NVP 005-2022
Odluka o obustavi postupka NVP 005-2022
N/127/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu" - 2
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 127-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 127-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 127-2022
N/122/2022 - "Gorivo - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 122-2022
KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 122-2022
Prva izmena_KD Gorivo (putem kartica) N 122-2022
Odluka o dodeli ugovora N 122-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 122-2022
N/118/2022 - "Ishrana radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 118-2022
KD Usluga ishrane radnika za vreme rada na terenu N 118-2022
Odluka o obustavi postupka nabavke N 118-2022
N/117/2022 - "Smeštaj radnika za vreme rada na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 117-2022
KD Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu N 117-2022
Odluka o dodeli ugovora N 117-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 117-2022
N/110/2022 - "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 110-2022
KD ROP ORMANI N 110-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 110-2022
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 110-2022
Odluka o dodeli ugovora N 110-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 110-2022
N/130/2022 - "Usluge čišćenja službenih prostorija"
Poziv za podnošenje ponuda N 130-2022
KD Usluge čišćenja prostorija N 130-2022
Odluka o dodeli ugovora N 130-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 130-2022
N/178/2022 - "Cevi i vezni elelementi (GRE)"
Poziv za podnošenje ponuda N 178-2022
KD - Cevi i vezni elementi (GRE) N 178-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 178-2022
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 178-2022
N/114/2022 - "Rezervni delovi za bušaće garniture BA500"
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2022
KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 114-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 114-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/098/2022 - "Kablovi i kablovski pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2022
KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
PRVA IZMENA KD Kablovi i kablovski pribor N 098-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2022
N/100/2022 - "Bunarske potapajuće pumpe"
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2022
KD Bunarske potapajuće pumpe N 100-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 100-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 100-2022
N/103/2022 - "Dleto"
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2022
KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Prva izmena_KD Nabavka Dleta_N 103-2022
Odluka o dodeli ugovora N 103-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 103-2022
N/094/2022 - "Čelične cevi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2024
KD Čelične cevi i vezni elementi N 094-2022
Dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 094-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 094-2022
N/087/2022 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika"
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2022
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2022
Odluka o dodeli ugovora N 087-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 087-2022
N/084/2022 - "Nabavka rezerevnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2022
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 084-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 084-2022
N/092/2022 - "PVC sita"
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2022
KD PVC sita N 092-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 092-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 092-2022
N/071/2022 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2022
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 071-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 071-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 71-2022
N/067/2022 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2022
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 067-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 067-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 67-2022
N/052/2022 - "Urađaji za merenje nivoa vode"
Poziv za podnošenje ponuda N 052-2022
KD Uređaji za merenje nivoa vode N 052-2022
Odluka o dodeli ugovora N 052-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 052-2022
N/061/2022 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2022
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 061-2022
Prva izmena_KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/054/2022 - "Aditivi"
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2022 
KD Aditivi N 054-2022
Odluka o dodeli ugovora N 054-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 054-2022
N/045/2022 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 045-2022
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 045-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma N 045-2022
N/027/2022 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 027-2022
KD Ulja i maziva N 027-2022
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 027-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 027-2022
N/020/2022 - "Euro-dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 020-2022
Euro dizel - N 020-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli ugovora N 020-2022
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2022
N/211/2022 - "Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63"
Poziv za podnošenje ponuda N 211-2022
KD Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63 N 211-2022
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 211-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-211-2022
N/196/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru Rb 20/30 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 196-2021
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru RB 20-30
Odluka o dodeli ugovora N 196-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 196-2021
N/146/2022 - "Usluge lekarskih pregleda zaposlenih" Poziv za podnošenje ponuda N 146-2022 KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 146-2022 Prilog 1 Prilog 2 Prilog 3 Prilog 4 Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda N 146-2022 Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 146-2022 - prva izmena Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 146-2022 Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 146-2022 N/170/2021 - "Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem" Poziv za podnošenje ponuda N 170-2021 KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 170-2021 Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 170-2021 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 170-2021
N/125/2021 - "Alat (elektro, bravarski, itd.)" 
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2021 
KD Alat (elektro, bravarski, itd.) N 125-2021 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 
KD Alat N 125-2021 - prva izmena 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 
Odluka o dodeli ugovora N 125-2021 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 125-2021
N/010/2022 - "Nabavka građevinske mašine sa gusenicama ukupne mase preko 39 T po principu staro za novo" 
Poziv za podnošenje ponuda N 010-2022 
KD Nabavka građevinske mašine sa gusenicama, ukupne mase preko 39 tona - po principu staro za novo N 010-2022 
Odluka o dodeli ugovora N 010-2022 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 010-2022
N/060/2022 - "Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem" 
Poziv za podnošenje ponuda N 060-2022
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem 060-2022 
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 060-2022
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazuma 060-2022
N/075/2022 - "Bunarske PVC cevi"
Poziv za podnošenje ponuda N 075-2022
KD Bunarske PVC cevi N 075-2022
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporaѕuma N 075-2022
Obeaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu po N 075-2022