АКТУЕЛНА ПРОДАЈА
П 01/2024 - Продаја опасног отпада - оловни акумулатори
Позив за подношење понуда 2024
КД купопродаја отпада 2024- акумулатори

П 015/2023 – Закуп машине за истражно бушење тла SANDVIK DE 710 (без руковаоца и пратећег прибора)

Позив за подношење понуда

КД Закуп машине за истражно бушење тла П 015-2023

Одлука о обустави

П 001/2023 – Продаја расходованог опасног и неопасног отпада – по партијама Позив за подношење понуда 2023 КД купопродаја отпада 2023 Одлука о додели уговора – партија 1 Одлука о додели уговора – партија 2 Одлука о додели уговора – партија 3 Одлука о додели уговора – партија 4 Одлука о додели уговора – партија 5

П 028/2022 – Закуп машине за истражно бушење тла SANDVIK DE 710 (без руковаоца и пратећег прибора) Позив за подношење понуда П 028-2022 КД Закуп машине за истражно бушење тла П 028-2022

П 001/2022 - Продаја расходованог опасног и неопасног отпада - по партијама
Позив за подношење понуда 2022
КД купопродаја расходованог опасног и неопасног отпада
Додатне информације у вези са припремањем понуде бр. 1
КД купопродаја отпада 2022 - прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД купопродаја отпада 2022 - друга измена
Одлука о додели уговора - партија 1 Отпадне гуме
Одлука о додели уговора - партија 2 Оловни акумулатори
Одлука о обустави поступка купопродаје отпада - партија 3 Отпадна возила
Одлука о обустави поступка купопридаје отпада - партија 4 Отпадни тонери
П 002/2021 - Продаја расходованог неопасног отпада - по партијама
Позив за подношење понуда
КД купопродаја отпада
Одлука о обустави поступка купопродаје отпада - партија 1

Одлука о обустави поступка купопродаје отпада - партија 2
П 001/2021 - Продаја расходованог опасног и неопасног отпада - по партијама
Позив за подношење понуда
КД купопродаја отпада
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о обустави поступка - партија 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Одлука о додели уговора за партију 5
Одлука о додели уговора за партију 6
Одлука о додели уговора за партију 7