АКТУЕЛНА ПРОДАЈА
П 028/2022 - Закуп машине за истражно бушење тла SANDVIK DE 710 (без руковаоца и пратећег прибора)

Позив за подношење понуда П 028-2022 
КД Закуп машине за истражно бушење тла П 028-2022

П 001/2022 - Продаја расходованог опасног и неопасног отпада - по партијама
Позив за подношење понуда 2022
КД купопродаја расходованог опасног и неопасног отпада
Додатне информације у вези са припремањем понуде бр. 1
КД купопродаја отпада 2022 - прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД купопродаја отпада 2022 - друга измена
Одлука о додели уговора - партија 1 Отпадне гуме
Одлука о додели уговора - партија 2 Оловни акумулатори
Одлука о обустави поступка купопродаје отпада - партија 3 Отпадна возила
Одлука о обустави поступка купопридаје отпада - партија 4 Отпадни тонери
П 002/2021 - Продаја расходованог неопасног отпада - по партијама
Позив за подношење понуда
КД купопродаја отпада
Одлука о обустави поступка купопродаје отпада - партија 1

Одлука о обустави поступка купопродаје отпада - партија 2
П 001/2021 - Продаја расходованог опасног и неопасног отпада - по партијама
Позив за подношење понуда
КД купопродаја отпада
Одлука о додели уговора за Партију 1
Одлука о додели уговора за Партију 2
Одлука о обустави поступка - партија 3
Одлука о додели уговора за Партију 4
Одлука о додели уговора за партију 5
Одлука о додели уговора за партију 6
Одлука о додели уговора за партију 7