Завршена продаја

 

П 002/2019 - Продаја старих резервних делова за возила марке УАЗ и Застава 2
КД Продаја старих резервних делова за возила УАЗ и Застава П 002-2019
П 001/2019 - Продаја старих резервних делова за возила марке УАЗ и Застава
КД Продаја старих резервних делова за возила УАЗ и Застава П 001-2019
П 1/2018 - Продаја отпада КД
Купопродаја мешаног металног отпада и отпадних возила 
Одлука о додели уговора за партију 1
Одлука о додели уговора за партију 2