Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 019/2021 - "Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 019-2021
KD Roba široke potrošnje N 019-2021
N 021/2021 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 021-2021
KD Ulja i maziva N 021-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
KD Ulja i maziva N 021-2021 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 021-2021
N 013/2021 - "Reparacija bušaćih šipki"
Poziv za podnošenje ponuda N 013-2021
KD Reparacija bušaćih šipki N 013-2021
PRVA IZMENA KD Reparacija bušaćih šipki N 013-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 013-2021
N 008/2021 - "Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu"
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2021
KD Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu N 008-2021
KD Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu N 008-2021- prva izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 008-2021

N 015/2021 - "Cevi – pijezometarske Ø63mm i Ø50mm"
Poziv za podnošenje ponuda N 015-2021
KD cevi - pijezometarske Ø 63 i Ø 50
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 015-2021
N 003/2021 - "Polovna bušaća garnitura za istražno bušenje tla"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2021
KD Polovna mašina za istražno bušenje tla N 003-2021
Odluka o dodeli ugovora N 003-2021
N 004/2021 - "Euro dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 004-2021
KD Euro dizel
Odluka o dodeli ugovora N 004-2021
N 009/2021 - "Strujni agregati"
Poziv za podnošenje ponuda N 009-2021
KD Strujni agregati N 009-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1.N 009-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 za N 009-2021
KD -Strujni agregati N 009-2021- prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 009-2021