Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 210/2019 - Euro-dizel
Poziv za podnošenje ponuda br. N 210-2019
KD Euro dizel N 210-2019
N 198/2019 - Vodomeri i šiber ventili
Poziv za podnošenje ponuda br. 198-2019
KD Vodomeri i šiber ventili N 198-2019
Odluka o dodeli ugovora N 198-2019
N 199/2019 - Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i završetak radova ozakonjenog pomoćnog objekta - magacina u krugu PD Georad doo, Drmno - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 199-2019
KD Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju pom,. objekta - magacina N 199-2019
Odluka o dodeli ugovora N 199-2019
N 197/2019 - Nabavka čeličnih pravougaonih cevi i lima
Poziv za podnošenje ponuda N 197-2019
KD Nabavka čeličnih pravougaonih cevi i lima N 197-2019
Odluka o dodeli ugovora N 197-2019
N 195/2019 - Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 195-2019_
KD Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima N 195-2019
Prva izmena - KD Nabavka čeličnih cevi N 195-2019
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 195-2019
Odluka o dodeli okvinrnog sporazuma N 195-2019
N 193/2019 - SREDSTVA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE
Poziv za podnošenje ponuda br. 193-2019
KD nabavka sredstava za održavanje higijene
Odluka o dodeli ugovora N 193-2019
N 192/2019 - ROBA ŠIROKE POTROŠNjE
Poziv za podnošenje ponuda N 192-2019
KD Roba široke potrošnje N 192-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 192-2019
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 192-2019