Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 139/2019 - NABAVKA KABLOVA - PREGOVARAČKI POSTUPAK 
Poziv za podnošenje ponuda 139-2019 - Pregovarački postupak
KD Nabavka kablova N 139-2019 - Pregovarački postupak
N 135/2019 - NABAVKA ČELIČNIH I POCINKOVANIH CEVI SA VEZNIM ELEMENTIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 135-2019
KD Nabavka čeličnih i pocinkovanih cevi sa veznim elementima N 135-2019
Prva izmena KD 135-2019
N 132/2019 - USLUGA REMONTA MOTORNIH AGREGATA TRAKTORA I BUŠAĆE GARNITURE BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 132-2019
KD Usluga remonta motornih agregata traktora i bušaće garniture BA 500 N 132/2019
Odluka o dodeli ugovora N 132-2019
N 085/2019 - ROP ORMANI I ZBIRNI RAZVODNI ORMANI
Poziv za podnošenje ponuda N 085-2019
KD ROP ORMANI I ZBIRNI RAZVODNI ORMANI N 085-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
N 125/2019 - NABAVKA HDPE CEVI SA VEZNIM ELEMENTIMA
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2019
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 125-2019
KD - Prva izmena - HDPE cevi sa veznim elementima N 125-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 125-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N 125-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 125-2019 Nabavka HDPE cevi sa veznim elementima
N 076/2019 - NABAVKA PVC CEVI
Poziv za podnošenje ponuda N 076-2019
KD Nabavka PVC cevi 076-2019
KD - PRVA IZMENA - PVC CEVI 076-2019
KD - DRUGA IZMENA - PVC CEVI 076-2019
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 076-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 076-2019
N 084/2019 - KABLOVI
Poziv za podnošenje ponuda N 084-2019
KD Kablovi N 084-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripramanjem ponuda br.2
Odluka o obustavi postupka N 084-2019
N 126/2019 - VIŠESTEPENE BUNARSKE PUMPE
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2019
KD_Višestepene bunarske pumpe N 126-2019
Odluka o dodeli ugovora N 126-2019
N 127/2019 - POLOVNO VOZILO ZA PREVOZ RADNIKA 16+1
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2019
KD_Polovno vozilo za prevoz radnika 16+1_N 127-2019
Odluka o dodeli ugovora N 127-2019
N 083/2019 - MERAČI PROTOKA I SONDE
Poziv za podnošenje ponuda br. 083-2019
KD Merači protoka i sonde N 083-2019
Odluka o dodeli ugovora N 083-2019
N 123/2019 - NABAVKA REZERVNIH DELOVA ZA TERETNI PROGRAM - prikolicu KRONE
Poziv za podnošenje ponuda br. 123-2019
KD Rezervni delovi za teretni program - prikolicu Krone
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 123-2019
N 121/2019 -USLUGA LEKARSKIH PREGLEDA ZAPOSLENIH
Poziv za podnošenje ponuda 121-2019
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih 121-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 121-2019 
Obaveštenje o podnetom prigovoru za zaštitu prava ponuđača
N 114/2019 -USLUGE DOBROVOLjNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA ZAPOSLENIH U PD GEORAD DOO, DRMNO
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2019
KD Usluge dobrovoljnog osiguranja zaposlenih N 114-2019
Odluka o dodeli ugovora N 114-2019
N 100/2019 -NABAVKA PVC CEVI fi 63mm
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2019
KD Nabavka pvc cevi fi 63mm N 100-2019
Prva izmena KD Nabavka pvc cevi fi 63mm N 100-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 100-2019
N 103/2019 - NABAVKA USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2019
KD Usluga mobilne telefonije N 103-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi pripremanja ponude N 103-2019
Odluka o dodeli ugovora N 103-2019