Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н 004/2019 - Гориво - евро дизел
Позив за подношење понуда Н 004-2019
КД Гориво - евро дизел Н 004-2019
Н 236/2018 - Набавка ПВЦ Цеви фи 50 преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Позив за подношење понуда Н 236-2018
КД ПВЦ Цеви фи 50 Н 236-2018 преговарачки поступак са објављивањем позива 
Одлука о додели оквирног споразума Н 236-2018
Н 235/2018 - Набавка услуге израде идејног пројекта пословног објекта радионице
Позив за подношење понуда Н 235-2018
КД Услуга израде идејног пројекта пословног објекта радионице Н 235-2018
Одлука о додели уговорa Н 235-2018
Н 233/2018 - Набавка контејнера и еко посуда
Позив за подношење понуда Н 233-2018
КД Набавка контејнера и еко посуда
Одлука о додели уговора Н 233-2018 за партију 2
Одлука о обустави поступка Н 233-2018 за партију 1 и 3
Обавештење о закљученом уговору по Н 233-2018
Н 231/2018 - Набавка резервних делова и потрош. материјала за радне машине са услугом уградње и сервисирањем
Пoзив за подношење понуда Н 231-2018
КД Набавка резервних делова за радне машине са уградњом и сервисирањем 231-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 231-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 231-2018
Н 230/2018 - Набавка резервних делова за агрегат ГАЛЕБ Gen Set MG 70 са уградњом
Позив за подношење понуда 230-2018
КД Набавка резервних делова за агрегат Галеб са услугом уградње Н 230-2018
Oдлука о додели уговора Н 230-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н230-2018
Н 228/2018 - Набавка канцеларијског намештаја
Позив за подношење понуда Н228-2018
КД_Набавка канцеларијског намештаја Н228-2018
Одлука о додели уговора Н 228-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 228-2018
Н 224/2018 - Набавка канцеларијског намештаја
Позив за подношење понуда Н 224-2018
КД_Набавка канцеларијског намештаја Н 224-2018
Одлука о додели уговора Н 224-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 224-2018
Н 220/2018 - Набавка цистерне за воду
Позив за подношење понуда Н 220-2018
КД Цистерна за воду Н 220-2018
Oдлука о додели уговора Н 220-2018 
Обавештење о закљученом уговору Н 220-2018
Н 221/2018 - Набавка бентонитске глине у гранулама
Позив за подношење понуда Н 221-2018
КД набавка бентонитске глине у гранулама Н 221-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 221
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр 221
Н 207/2018 - Набавка робе широке потрошње - партија 3 Млеко у праху и espresso kafa Lavazza
Позив за подношење понуда Н 207-2018 партија 3
КД Роба широке потрошње партија 3 Mleko u prahu i kafa espresso Lavazza
Oдлука о додели oквирног споразума - партија 3 Н 207
Н 219/2018 - Набавка ПП-ХМ цеви и пратећих везних елемената
Позив за подношење понуда Н 219-2018
КД ППХМ ЦЕВИ 219-2018
Oвавештење о прудужетку рока за подношење понуда Н 219-2018
КД ПП ХМ цеви и пратећи везни елементи - Прва измена 219-2018
Одлука о додели уговора Н 219-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 219-2018
Н 213/2018 - Набавка пвц цеви Ø 50
Позив за подношење понуда Н 213-2018
КД набавка пвц цеви Ø 50 Н 213-2018
Oдлука о обустави поступка Н 213-2018
Н 174/2018 - Набавка услуге ангажовања радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 174-2018
КД Ангажовање радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно Н 174-2018
Oдлука о додели оквирног споразума Н174-2018
Oдлука о додели оквирног споразума Н174-2018