Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N/113/2021 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 113-2021
KD Rezervni delovi za traktore N 113-2021
N/116/2021 - "Glina u granulama"
Poziv za podnošenje ponuda N 116-2021
KD Glina u granulama N 116-2021
N/112/2021 - "Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja"
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2021
KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 112-2021
Prva izmena_KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 112-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 112-2021
Dodatne inormacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1_N112-2021.
N/102/2021 - "GORIVO - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2021
KD Gorivo (putem kartica) N 102-2021
Odluka o dodeli ugovora N 102-2021
N/101/2021 - "Usluga mobilne telefonije"
Poziv za podnošenje ponuda N 101-2021
KD Usluga mobilne telefonije N 101-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
PRVA IZMENA_KD Usluga mobilne telefonije N 101-2021
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 3
Odluka o dodeli ugovora N 101-2021
N/093/2021 - "Kablovi i kablovksi pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 093-2021
KD Kablovi i kablovski pribor N 093-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 093-2021
N/098/2021 - "Kvarcni granulat"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2021
KD Kvarcni granulat N 098-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2021
N/076/2021 - "Fiberglas cevi sa veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 076-2021
KD Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima N 076-2021
Prva izmena - KD Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima N 076-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 076-2021
N/094/2021 - "Rezervni delovi za bušaće garniture BA 500"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2021
KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 094-2021
Prva izmena_KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 094-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 094-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 094-2021
N/091/2021 - "Čelične cevi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 091-2021
KD Čelične cevi i vezni elementi N 091-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 091-2021
Prva izmena_KD Čelične cevi i vezni elementi N 091-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 091-2021 - 1
Druga izmena_KD Čelične cevi i vezni elementi N 091-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 091-2021
N/077/2021 - "Nabavka bunarskih potapajućih pumpi"
Poziv za podnošenje ponuda N 077-2021
KD Bunarske potapajuće pumpe N 077-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 077-2021
N/089/2021 - "Nabavka vozila po principu staro za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 089-2021
KD Nabavka  vozila po principu staro za novo N 089-2021
Odluka o dodeli ugovora N 089-partija 1
Odluka o dodeli ugovora N 089-partija 2
Odluka o dodeli ugovora N 089-partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 089-partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 089-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 089-partija 3
N/087/2021 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika PD Georad Drmno" 
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2021
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2021
Odluka o dodeli ugovora N 087-2021
NVP/006/2021 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno"
Poziv za podnošenje ponuda NVP-006-2021
Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno NVP-006-2021
Odluka o dodeli ugovora NVP 006-2021
N/078/2021 - "Usluge kasko osiguranja mehanizacije PD Georad doo, Drmno - po partijama"
Poziv za podnošenje ponuda N 078-2021
KD Kasko osiguranje mehanizacije PD Georad, Drmno - po partijama N 078-2021
Odluka o dodeli Ugovora - partija 1
Odluka o dodeli Ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Odluka o dodeli Ugovora - partija 4
Odluka o dodeli ugovora - partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 5
N/079/2021 - "Rezervni delovi za autodizalicu TEREX RC40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 079-2021
KD Nabavka rezervnih delova za autodizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 079-2021
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 079-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 079-2021