Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 068/2021 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2021
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 068-2021
N 065/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje"
Poziv za podnošenje ponuda N 065-2021
KD Rezervni delovi za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje N 065-2021
Odluka o dodeli ugovora N 065-2021
N 062/2021 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 062-2021
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 062-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 062-2021
N 061/2021 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2021
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2021
Dodatna informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2021
N 057/2021 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 057-2021
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 057-2021
Prva izmena_KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 057-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 057-2021
N 056/2021 - "Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 056-2021
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 056-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 056-2021
N 053/2021 - "Glina u prahu (bentonit)"
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2021
KD Glina u prahu (bentonit) N 053-2021
Odluka o dodeli ugovora N 053-2021
N 042/2021 - "Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 042-2021
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 042-2021
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 042-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 042-2021
N 035/2021 - "Traktorska prikolica"
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2021
KD Traktorska prikolica N 035-2021
Prva izmena KD_Traktorska prikolica N 035-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 035-2021
Odluka o dodeli ugovora N 035-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 035-2021
N 019/2021 - "Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 019-2021
KD Roba široke potrošnje N 019-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 019-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 019-2021
N 037/2021 - "Pribor za bušaće garniture BA 500"
Poziv za podnošenje ponuda N 037-2021
KD Pribor za bušeće garniture BA 500 N 037-2021
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 037-2021
N 021/2021 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 021-2021
KD Ulja i maziva N 021-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
KD Ulja i maziva N 021-2021 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 021-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 021-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 021-2021
N 013/2021 - "Reparacija bušaćih šipki"
Poziv za podnošenje ponuda N 013-2021
KD Reparacija bušaćih šipki N 013-2021
PRVA IZMENA KD Reparacija bušaćih šipki N 013-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 013-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 013-2021
N 008/2021 - "Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu"
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2021
KD Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu N 008-2021
KD Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu N 008-2021- prva izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 008-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 008-2021
N 015/2021 - "Cevi – pijezometarske Ø63mm i Ø50mm"
Poziv za podnošenje ponuda N 015-2021
KD cevi - pijezometarske Ø 63 i Ø 50
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 015-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 015-2021
N 003/2021 - "Polovna bušaća garnitura za istražno bušenje tla"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2021
KD Polovna mašina za istražno bušenje tla N 003-2021
Odluka o dodeli ugovora N 003-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 003-2021
N 004/2021 - "Euro dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 004-2021
KD Euro dizel
Odluka o dodeli ugovora N 004-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 004-2021
N 009/2021 - "Strujni agregati"
Poziv za podnošenje ponuda N 009-2021
KD Strujni agregati N 009-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1.N 009-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 za N 009-2021
KD -Strujni agregati N 009-2021- prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 009-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 009-2021