Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н 230/2018 - Набавка резервних делова за агрегат ГАЛЕБ Gen Set MG 70 са уградњом
Позив за подношење понуда 230-2018
КД Набавка резервних делова за агрегат Галеб са услугом уградње Н 230-2018
Н 228/2018 - Набавка канцеларијског намештаја
Позив за подношење понуда Н228-2018
КД_Набавка канцеларијског намештаја Н228-2018
Одлука о додели уговора Н 228-2018
Н 224/2018 - Набавка канцеларијског намештаја
Позив за подношење понуда Н 224-2018
КД_Набавка канцеларијског намештаја Н 224-2018
Одлука о додели уговора Н 224-2018
Н 220/2018 - Набавка цистерне за воду
Позив за подношење понуда Н 220-2018
КД Цистерна за воду Н 220-2018
Oдлука о додели уговора Н 220-2018 
Н 221/2018 - Набавка бентонитске глине у гранулама
Позив за подношење понуда Н 221-2018
КД набавка бентонитске глине у гранулама Н 221-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 221
Н 207/2018 - Набавка робе широке потрошње - партија 3 Млеко у праху и espresso kafa Lavazza
Позив за подношење понуда Н 207-2018 партија 3
КД Роба широке потрошње партија 3 Mleko u prahu i kafa espresso Lavazza
Oдлука о додели oквирног споразума - партија 3 Н 207
Н 219/2018 - Набавка ПП-ХМ цеви и пратећих везних елемената
Позив за подношење понуда Н 219-2018
КД ППХМ ЦЕВИ 219-2018
Oвавештење о прудужетку рока за подношење понуда Н 219-2018
КД ПП ХМ цеви и пратећи везни елементи - Прва измена 219-2018
Одлука о додели уговора Н 219-2018
Н 218/2018 - Набавка РОП ормара
Позив за подношење понуда Н 218-2018
КД Набавка роп ормара Н 218-2018
Одлука о додели уговора Н 218-2018
Н 217/2018 - Набавка протокомера и сонде
Позив за подношење понуда Н 217-2018
КД НАБАВКА ПРОТОКОМЕРА И СОНДЕ Н 217-2018
Oдлука о додели уговора Н 217-2018
Н 213/2018 - Набавка пвц цеви Ø 50
Позив за подношење понуда Н 213-2018
КД набавка пвц цеви Ø 50 Н 213-2018
Oдлука о обустави поступка Н 213-2018
Н 174/2018 - Набавка услуге ангажовања радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 174-2018
КД Ангажовање радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно Н 174-2018
Oдлука о додели оквирног споразума Н174-2018
Н 203/2018 - Набавка резервних делова за радне машине са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда  Н 203-2018
КД Набавка резервних делова за радне машине са услугом уградње и сервисирањем 203-2018
КД Набавка резервних делова за радне машине са уградњом и сервисирањем Н 203-2018 прва измена
Додатне информације и обавештења Н 203-2018
Одлука о обустави поступка Н 203-2018
Н 207/2018 - Набавка робе широке потрошње - по партијама
Позив за подношење понуда Н 207-2018
КД Роба широке потрошње Н 207-2018
Одлука о додели oквирног споразума за партију 1 и 2 Н 2017-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр. 207-2018 партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр. 207-2018 партија 2
Н 206/2018 - Набавка средстава за одржавање хигијене
Позив за подношење понуда Н 206-2018
КД Средства за одржавање хигијене Н 206-2018
Oдлука о додели уговора за Н 206-2018
Обавештење o закљученом оквирном споразуму бр. 206-2018 
Н 208/2018 - Набавка услуге израде идејног пројекта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 208-2018
КД Услуга израде идејног пројекта Н 208-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 208-2018
КД_Услуга израде идејног пројекта Н 208-2018 - прва измена
Одлука о додели уговора Н 208-2018
Н 197/2018 - Преговарачки поступак - Набавка ПП-ХМ цеви са пратећим везним елементима
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 197-2018
КД Набавка ПП-ХМ цеви са пратећим елементима - преговарачки поступак
Одлука о обустави поступка Н 197-2018
Н 189/2018 - Набавка нове комбиноване машине ровокопач-утоваривач путем финансијског лизинга
Позив за подношење понуда Н 189-2018
КД Набавка нове комбиноване грађевинске машине ровокопач утоваривач путем лизинга 189-2018
Одлука о додели уговора Н 189-2018
Н 192/2018 - Испитивање радне околине за летњи и зимски период
Позив за подношење понуда Н 192-2018
КД Испитивање услова радне околине за летњи и зимски период Н 192-2018
Одлука о додели уговора Н 192-2018
Обавештење о закљученом уговору бр. Н 192-2018
Н 199/2018 - Резервни делови за тракторе
Позив за подношење понуда Н 199-2018
КД Резервни делови за тракторе Н 199-2018
Додатне информације или појашњења Н 199-2018
Одлука о додели уговора Н 199-2018

Н 194/2018 - Резервни делови за камион и аутодизалицу КАМАЗ
Позив за подношење понуда Н194-2018
КД Резервни делови за камион и аутодизалицу КАМАЗ
Одлука о додели уговора Н 194-2018
Н 185/2018 - Каблови
Позив за подношење понуда Н 185-2018
КД Каблови Н 185-2018
додатне информацијe или појашњења бр. 1 Н-185-2018 
Додатне информације или појашњења бр. 2 Н-185-2018
КД Каблови Н 185-2018 прва измена
Додатне информације или појашњења бр. 3 Н 185 2018
Додатне информације или појашњења бр. 4 Н 185-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
3-1 КД Каблови - драуга измена
Додатне информације и појашњења бр. 5 Н 185-2018
Одлука о додели уговора Н 185-2018
Обавештење о додели уговора Н 185-2018