Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 096/2019 - Nabavka goriva putem kartica
Poziv za podnošenje ponuda N 096-2019
KD Nabavka Gorivo - putem kartica N 096-2019
N 097/2019 - Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom
Poziv za podnošenje ponuda N 097-2019
KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 097-2019
N 092/2019 - Nabavka građevinskog materijala
Poziv za podnošenje ponuda N 092-2019
KD_Nabavka građevinskog materijala N 092-2019
N 088/2019 - Nabavka Lim-a
Poziv za podnošenje ponuda N 088-2019
KD_Nabavka lim-a N 088-2019
N 095/2019 - Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja 
Poziv za podnošenje ponuda 095-2019
KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 095-2019 - ponovljeni postupak
N 086/2019 - Opšti potrošni materijal široke potrošnje
Poziv za podnošenje ponuda N 086-2019
KD Opšti potrošni materijal N 086-2019

N 081/2019 - Kolektivno osiguranje radnika
Poziv za podnošenje ponuda N 081-2019
KD Kolektivno osiguranje radnika N 081-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 081-2019
Prva izmena konkursne dokumentacije za N 081-2019 Usluge kolektivnog osiguranja radnika
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 081-2019
N 080/2019 - Računari i računarska oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 080-2019
KD Računari i računarska oprema N 080-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 080-2019
N 078/2019 - Rezervni delovi za dubinske potapajuće elektromotore
Poziv za podnošenje ponuda N 078-2019
KD Rezervni delovi za dubinske potapajuće el.motore N 078-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 078-2019
Prva izmena konkursne dokumentacije N 078-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 2
Odluka o obustavi postupka - partija 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 4
N 068/2019 - Rezervni delovi za dubinske potapajuće i muljne pumpe
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2019
KD Rezervni delovi za dubinske potapajuće i muljne pumpe N 068-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 068 - partija 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 068 - partija 2
Odluka o obustavi postupka 068 - partija 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma 068 - partija 4
N 064/2019 - Pribor za bušaće garniture BA500
Poziv za podnošenje ponuda N 064-2019
KD Nabavka pribora za bušaće garniture N 064-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 064-2019
N 069/2019 - Rezervni delovi za vozila GAZ - Gazela
Poziv za podnošenje ponuda 069-2019
KD Rezervni delovi za vozila GAZ - Gazela N 069-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N069-2019
N 067/2019 - Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2019
KD Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema N 067-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 N 067-2019
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 067-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2 za N 067-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N067-2019
N 070/2019 - Rezervni delovi za male bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 070-2019
KD Rezervni delovi za male bušaće garniture BA 500 N 070-2019
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N070-2019

N 053/2019 - Potrošni materijal za štampače - toneri i kertridži
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2019
KD Potrošni materijal za štampače (toneri i kertridži) N 053-2019
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 053-2019