Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 112/2020 - Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2020
Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete N 112-2020
N 108/2020 - Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 108-2020
KD Fiberglas epoksi cevi i priključni elementi N 108-2020
N 106/2020 - Opšti potrošni materijal široke potrošnje
Poziv za podnošenje ponuda br. N 106-2020
KD Opšti potrošni materijal široke potrošnje N 106-2020
N 105/2020 - Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 105 - 2020
KD Trafo stanice N 105-2020
N 104/2020 - Kancelarijski materijal 
Poziv za podnošenje ponuda N 104-2020
KD Kancelarijski materijal N 104-2020
N 102/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500 N 102-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 102-2020 br. 1
N 098/2020 - Gorivo - putem kartica
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2020
KD Nabavka Gorivo - putem kartica N 098-2019
N 096/2020 - Generalni remont kamiona Kamaz
Poziv za podnošenje ponuda N 096-2020
KD Generalni remont kamiona Kamaz N 096-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 096-2020
N 097/2020 - Nabavka rezervnih delova za auto dizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 097-2020
KD Nabavka rezervnih delova za auto dizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem 097-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 097-2020
N 100/2020 - Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu
Poziv za podnošenje ponuda br. N 100-2020
KD Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu N 100-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-100-2020
N 078/2020 - Usluga kasko osiguranja mehanizacije PD Georad - Partija 1 - Kasko osiguranje bušaće garniture U3-pregovarački postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 078-2020
KD Usluge osiguranja bušaćih garnitura - Kasko osiguranje bušaće garniture U3- pregovarački postupak N 078-2020
Odluka o dodeli Ugovora N 078-2020
N 088/2020 - Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela
Poziv za podnošenje ponuda N 088-2020
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela N 088-2020
Prva izemna_KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela N 088-2020
Odluka o obustavi postupka N 088-2020
N 081/2020 - Pneumatici za teretni i putnički program
Poziv za podnošenje ponuda N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program N 081-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 za N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program - prva izmena N -081-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 081-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 za N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program N-081-2020 - Druga izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2 za N 081-2020
N 082/2020 - Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu Kamaz
Poziv za podnošenje ponuda N 082-2020
KD Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu kamaz N 082-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 082-2020
KD Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu kamaz N 082-2020_Prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 082-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 082-2020
N 074/2020 - Nabavka rezervnih delova za rovokopač Huyndai HX 380 NL sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda N 074-2020
KD Pregovarački rezervni delovi za rovokopač Hyundai HX 380 NL sa uslugom ugradnje N 074-2020
Odluka o dodeli Ugovora N 074-2020
N 079/2020 - Nabavka rezervnih delova za traktore
Poziv za podnošenje ponuda br. 079-2020
KD Nabavka rezervnih delova za traktore N 079-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 079-2020

N 068/2020 - Usluga angažovanja dodatne radne snage za potrebe PD Georad doo,Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2020
KD Angažovanje dodatne radne snage za potrebe PD Georad doo, Drmno N 068-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 068-2020
N 065/2020 - Usluga čišćenja prostorija
Poziv za podnošenje ponuda N 065-2020
KD Usluge čišćenja prostorija N 065-2020
Odluka o dodeli ugovora za N 065-2020
N 061/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA500
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA500_N 061-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA500_N 061-2020
Odluka o dodeli ugovora N 061-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 061-2020
N 059/2020 - Merači protoka i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 059-2020
KD Merači protoka i sonde N 059-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD nabavka Merača protoka i sondi N 059-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 059 2020
N 058/2020 - Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 058-2020
KD Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno N 058-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja za N 058-2020
KD Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora za N 058-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 058-2020
N 057/2020 - Nabavka gazišta - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 057-2020
KD Nabavka gazišta - ponovljneni postupak_N 057-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 057-2020
Odluka o dodeli ugovora N 057-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 057-2020
N 055/2020 - Kablovi i kablovski pribor
Poziv za podnošenje ponuda N 055-2020
KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020_1
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020_2
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020 br. 3
Prva izmena_KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Druga izmena_KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 055-2020
N 028/2020 - Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380 sa uslugom ugradnje
Poziv za podnošenje ponuda 028-2020
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač "Hyundai HX 380 sa uslugom ugradnje H 028-2020
Odluka o obustavi postupka N 028-2020 
N 050/2020 - Nabavka bunarskih potapajućih pumpi
Poziv za podnošenje ponuda 050-2020
KD Nabavka bunarskih potapajućih pumpi N 050-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 za N 050-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 050-2020
N 054/2020 - HDPE cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 054-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 054-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 054-2020
N 051/2020 - Nabavka usluge kasko osiguranja mehanizaacije PD Georad
Poziv za podnošenje ponuda N 051-2020 
KD Nabavka usluge kasko osiguranja mehanizacije PD Georad doo,Drmno N 051-2020
Dodatne informacije i obaveštenja N 051-2020
Odluka o obustavi postupka - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
N 053/2020 - Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2020
KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata N 053-2020
Prva izmena_KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata N 053-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 053-2020
Druga izmena_KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 053-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N053-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru_N 053-2020
Odluka o delimičnom usvajanju prigovora ponuđača u postupku nabavke N 053-2020
N 048/2020 - Nabavka pvc cevi fi 50
Poziv za podnošenje ponuda N 048-2020
KD Nabavka pvc cevi fi 50 N-048-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 048-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 048-2020
N 043/2020 - Nabavka fiberglas epoksi cevi sa priključnim elementima 
Poziv za podnošenje ponuda N 043-2020             
KD Fiberglas epoksi cevi sa priključnim elementima N 043-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 043-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br. 3
Odluka o obustavi postupka N 043-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 043-2020
Rešenje o odbijanju prigovora
N 047/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3 - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 047-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 047-2020
Odluka o dodeli ugovora N 047-2020
N 042/2020 - Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 042-2020
KD Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu N 042-2020
Odluka o obustavi postupka N 042-2020
N 035/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru "Sandvik DE 710" sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru Sandvik DE 710 uslugom ugradnje i servisiranjem N 035-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 035-2020
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 035-2020
N 077/2020 - Nabavka delova građevinskih mašina i mehanizacije sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 077-2020
KD Nabavka delova građevinskih mašina i mehanizacije sa uslugom ugradnje i servisiranjem 077-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 077-2020
N 076/2020 - Nabavka vijačnog dizel kompresora sa podvozom
Poziv za podnošenje ponuda N 076-2020
KD Nabavka vijačnog dizel kompresora sa podvozom 076-2020
Odluka o dodeli ugovora N 076-2020
N 032/2020 - Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom
Poziv za podnošenje ponuda N 032-2020
KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 032-2020
Prva izmena_KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 032-2020
Odluka o dodeli ugovora N 032-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 032-2020