Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 047/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindra sa ugradnjom i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 047-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindra sa ugradnjom i servisiranjem N 047-2019
N 040/2019 - Ulja i maziva
Poziv za podnošenje ponuda n 040-2019
KD Ulja i maziva N 040-2019
N 046/2019 - Nabavka rezervnih delova za kamion i dizalicu KAMAZ
Poziv za podnošenje ponude N 046-2019
KD Rezervni delovi za kamion i dizalicu KAMAZ N 046-2019
N 045/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem
Poziv za podndošenje ponude 045-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem N 045-2019
KD Nabavka rezervnih delova za vozila GAZELA sa ugradnjom i servisiranjem N 045-2019-prva izmena
N 033/2019 - Osiguranje imovine
Poziv za podnošenje ponude N 033-2019
KD Osiguranje imovine PD Georad doo, Drmno N 033-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 033-2019
KD Usluge Osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 033-2019-prva izmena
N 031/2019 - Putničko vozilo
Poziv za podnošenje ponude N 031-2019 Putničko vozilo
KD Putničko vozilo N 031-2019
N 030/2019 - Pneumatici za teretni i putnički program
Poziv za podnošenje ponuda N 030-2019
KD Pneumatici za teretni i putnički program
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD Pneumatici za teretni i putnički program - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja br 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2
KD Pneumatici za teretni i putnički program - druga izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 030-2018
N 026/2019 - Nabavka fiberglas cevi, fitinga i priključnih elemenata
Poziv za podnošenje ponuda N 026-2019
KD Fiberglas cevi fitinzi i priključni elementi N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1 N 026-2019
Prva izmena KD Fiberglas cevi, fitinzi i vezni elementi N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.3 N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.4 N 026-2019
Druga izmena KD Fiberglas cevi, fitinzi i priključni elementi N 026-2019
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 5 za N 026-2019
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 6 za N 026-2019
KD Fiberglas cevi, fitinzi i vezni elementi N 026-2019 - Treća izmena
Obaveštenje o produženju roka 2 N 026-2019
N 025/2019 - Nabavka plastičnih kanti i IBC kontejnera
Poziv za podnošenje ponuda N 025-2019
KD Nabavka plastičnih kanti i IBC kontejnera 025-2019
Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 i 2 N025-2019

N 020/2019 - Nabavka usluga obuke radnika za pružanje prve pomoći
Poziv za podnošenje ponuda 020-2019
KD Usluga obuke radnika za pružanje prve pomoći 020-2019
Odluka o dodeli ugovora N 020-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 020-2019
N 008/2019 - Nabavka rezervnih delova za vozilo OPEL VIVARO sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2019
KD Nabavka rezervnih delova za putničko vozilo Opel Vivaro sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 008-2019
Odluka o dodeli ugovora N 008-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 008-2019
N 004/2019 - Gorivo - evro dizel
Poziv za podnošenje ponuda N 004-2019
KD Gorivo - evro dizel N 004-2019
Odluka o dodeli ugovora N-004-2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 004-2019