Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 041/2020 - Glina u granulama
Poziv za podnošenje ponuda br. 041-2020
KD Glina u granulama N 041-2020
N 040/2020 - Nabavka gazišta
Poziv za podnošenje ponuda N 040-2020
KD Nabavka gazišta_N 040-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenjau vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Prva izmena_KD Nabavka gazišta_N 040-2020
N 035/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru "Sandvik DE 710" sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru Sandvik DE 710 uslugom ugradnje i servisiranjem N 035-2020
N 032/2020 - Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom
Poziv za podnošenje ponuda N 032-2020
KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 032-2020
Prva izmena_KD Nabavka kontejnera za smeštaj radnika sa podvozom N 032-2020
N 034/2020 - Nabavka teretnih vozila za prevoz ljudi i tereta
Poziv za podnošenje ponuda N 034-2020
KD Teretna vozila za prevoz ljudi i tereta N 034-2020
N 023/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3
Poziv za podnošenje ponuda N 023-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 023-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru U3__N 023-2020_prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 023-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 023-2020
Odluka o obustavi postupka N 023-2020
N 026/2020 - Potisno crevo
Poziv za podnošenje ponuda N 026-2020
KD Nabavka potisnog creva N 026-2020
Odluka o dodeli ugovora N 026-2020
N 025/2020 - PRIBOR ZA BUŠAĆE GARNITURE
Poziv za podnošenje ponuda br. 025-2020
KD Pribor za bušaće garniture N 025-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 025-2020
N 024/2020 - ULjA I MAZIVA
Poziv za podnošenje ponuda br. 024-2020
KD Ulja i maziva N 024-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Ulja i maziva N 024-2020 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 024-2020