Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N/136/2021 - "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2021
KD ROP ormani N 136-2021
N/137/2021 - "Nabavka putničkog vozila po sistemu staro-oštećeno za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 137-2021
KD Nabavka putničkog vozila po sistemu staro - oštećeno za novo N 137-2021
N/130/2021 - "Nabavka rezrvnih delova za bušaću garnituru RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 130-2021
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru RB 20-30
N/129/2021 - "Nabavka rezrvnih delova za kamione MAN i MERCEDES sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 129-2021
KD Nabaka rezervnih delova za kamione MAN i MERCEDES sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 129-2021
N/126/2021 - "Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 126-2021"
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2021
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 126-2021
Prilog 1 - N 126-2021
Prilog 2 - N 126-2021
Prilog 3 - N 126-2021
Prilog 4 - N 126-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 126-2021
N/121/2021 - "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 121-2021
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 121-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 121-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/123/2021 - "Usluge osiguranja imovine PD Georad doo Drmno"
Poziv za podnošenje ponuda N 123-2021
KD Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 123-2021
KD Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 123-2021 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 123-2021
Odluka o dodeli ugovora N 123-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 123-2021
N/124/2021 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 124-2021
KD Merači protoka i sonde N 124-2021
Odluka o dodeli ugovora N 124-2021
N/122/2021 - "Trafo - stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 122-2021
KD Trafo stanice N 122-2021
Odluka o dodeli ugovora N 122-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 122-2021
N/120/2021 - "Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 120-2021
KD Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema N 120-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 120-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 120-2021
N/119/2021 - "Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih"
Poziv za podnošenje ponuda N 119-2021
KD Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih N 119-2021
Odluka o dodeli ugovora N 119-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 119-2021
N/113/2021 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 113-2021
KD Rezervni delovi za traktore N 113-2021
PRVA IZMENA_KD Rezervni delovi za traktore N 113-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 113-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 113-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 113-2021
N/102/2021 - "GORIVO - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2021
KD Gorivo (putem kartica) N 102-2021
Odluka o dodeli ugovora N 102-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 102-2021
N/093/2021 - "Kablovi i kablovksi pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 093-2021
KD Kablovi i kablovski pribor N 093-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 093-2021
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 093-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 093-2021
N/098/2021 - "Kvarcni granulat"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2021
KD Kvarcni granulat N 098-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2021
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 098-2021
Odgovor na Prigovor za zaštitu prava ponuđača H 098-2021
Rešenje Komisije Skupštine PD Georad doo, Drmno H 098-2021
Obaveštenje o nastavku aktivnosti N 098-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2021