AKTUELNE NABAVKE
N/196/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru Rb 20/30 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 196-2021
KD Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i servisiranjem za bušaću garnituru RB 20-30
Odluka o dodeli ugovora N 196-2021
N/170/2021 - "Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 170-2021
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 170-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 170-2021
N/165/2021 - "Rezervni delovi za pumpe" - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda N 165-2021
Poziv za podnošenje ponuda N 165-2021 - izmena
KD Rezervni delovi za pumpe N 165-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripramanjem ponude br. 1
KD Rezervni delovi za pumpe N 165-2021 - Prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 1 N 165-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 2 N 165-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1 N165-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 2
N/125/2021 - "Alat (elektro, bravarski, itd.)"
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2021
KD Alat (elektro, bravarski, itd.) N 125-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD Alat N 125-2021 - prva izmena