Aktuelne nabavke

AKTUELNE NABAVKE
N 149/2020 - Potrošni elektro materijal
Poziv za podnošenje ponuda N 149-2020
KD Elektro potrošni materijal N 149-2020
N 150/2020 - Proširenje postojeće hidrantske mreže u PD Georad d.o.o.
Poziv za podnošenje ponuda N 150-2020
KD_Proširenje hidrantske mreže u PD Georad d.o.o. N 150-2020
N 140/2020 - Kancelarijski materijal
Poziv za podnošenje ponuda br. 140-2020
Kancelarijski materijal N 140-2020
Kancelarijski materijal N 140-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 140-2020
N 146/2020 - Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja
Poziv za podnošenje ponuda N 146-2020
Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 146-2020
N 147/2020 - Remont traktora IMT 577
Poziv za podnošenje ponuda N 147-2020
KD Remont traktora IMT 577_N 147-2020
N 145/2020 - Generalni remont kamiona Kamaz
Poziv za podnošenje ponuda N 145-2020
KD Generalni remont kamiona Kamaz N 145-2020
N 127/2020 - Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad doo, Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 127-2020
KD Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad,doo,Drmno N 127-2020
KD Radovi na uređenju magacina i kruga PD Georad,doo,Drmno N 127-2020 prva izmena
N 138/2020 - Rop ormani
Poziv za podnošenje ponuda N 138 - 2020
KD ROP ORMANI N 138-2020
KD ROP ORMANI N 138-2020 - prva izmena
KD ROP ORMANI N 138-2020 - druga izmena
N 141/2020 - Merači protoka i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 141-2020
KD nabavka Merača protoka i sonde N 141-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja N 141-2020
KD nabavka Merača protoka i sonde N 141-2020 - prva izmena
N 136/2020 - Nabavka rezervnih delova za vozila Gazele - ponovljeni postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2020
KD Nabavka rezervnih delova za vozila Gazela N 136-2020
N 134/2020 - HDPE cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 134-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi N 134-2020
KD HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020 - prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenjau vezi sa pripremanjem ponude br. 3
HDPE cevi sa veznim elementima N 134-2020 - druga izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
N 126/2020 - Potapajuće bunarske pumpe
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2020
KD Nabavka potapajućih bunarskih pumpi N 126-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 126-2020
N 125/2020 - Pneumatici za teretni program
Poziv za podnošenje ponuda N 125-2020
KD Pneumatici za teretni program N 125-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 125-2020

N 124/2020 - Opšti potrošni materijal
Poziv za podnošenje ponuda br. 124-2020
KD Opšti potrošni materijal N 124-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 124-2020
N 121/2020 - Nabavka pribora za bušaću garnituru "SANDVIK"
Poziv za podnošenje ponuda N 121-2020.
KD Nabavka pribora za bušaću garnituru Sandvik N 121-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 1 za N 121-2020
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 121-2020
KD Nabavka pribora za bušaću garnituru Sandvik H 121-2020 - prva izmena
Odluka o obustavi postupka N 121-2020
N 114/2020 - Lična zaštitna sredstva - HTZ oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 114-2020
KD Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema N 114-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 114-2020
N 113/2020 - Usluge kolektivnog osiguranja radnika
Poziv za podnošenje ponuda N 113-2020
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika N 113-2020
Odluka o dodeli ugovora N 113-2020
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 113-2020
N 112/2020 - Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2020
Radovi na rekonstrukciji i održavanju postojeće rasvete N 112-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 112-2020
Odluka o dodeli ugovora N 112-2020
N 109/2020 - Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i reparacijom karoserije za autobus TAM 110
Poziv za podnošenje ponuda N 109-2020
KD-Nabavka rezervnih delova sa uslugom ugradnje i reparacijom karoserije za TAM 110 autobus
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 109-2020
N 108/2020 - Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 108-2020
KD Fiberglas epoksi cevi i priključni elementi N 108-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 108-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 108-2020
Zaključak o odbacivanju prigovora za N 108-2020
N 105/2020 - Trafo stanice
Poziv za podnošenje ponuda N 105 - 2020
KD Trafo stanice N 105-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 105-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 105-2020
N 102/2020 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2020
KD Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500 N 102-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 102-2020 br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 102-2020
N 098/2020 - Gorivo - putem kartica
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2020
KD Nabavka Gorivo - putem kartica N 098-2019
Odluka o dodeli ugovora N 098-2020
N 097/2020 - Nabavka rezervnih delova za auto dizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 097-2020
KD Nabavka rezervnih delova za auto dizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem 097-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 097-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 097-2020
N 081/2020 - Pneumatici za teretni i putnički program
Poziv za podnošenje ponuda N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program N 081-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 za N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program - prva izmena N -081-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 081-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.2 za N 081-2020
KD Pneumatici za teretni i putnički program N-081-2020 - Druga izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda br.2 za N 081-2020
Odluka o obustavi postupka N 081-2020 Partija 1 Pneumatici za teretni program
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 081-2020 Partija 2 Pneumatici za putnički program
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 081-2020 partija 2
N 079/2020 - Nabavka rezervnih delova za traktore
Poziv za podnošenje ponuda br. 079-2020
KD Nabavka rezervnih delova za traktore N 079-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 079-2020

N 068/2020 - Usluga angažovanja dodatne radne snage za potrebe PD Georad doo,Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2020
KD Angažovanje dodatne radne snage za potrebe PD Georad doo, Drmno N 068-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 068-2020
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 068-2020
N 059/2020 - Merači protoka i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 059-2020
KD Merači protoka i sonde N 059-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD nabavka Merača protoka i sondi N 059-2020 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 059 2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 059-2020
Odluka o usvajanju prigovora ponuđača za N 059-2020
N 055/2020 - Kablovi i kablovski pribor
Poziv za podnošenje ponuda N 055-2020
KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020_1
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020_2
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 055-2020 br. 3
Prva izmena_KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Druga izmena_KD Nabavka kablova i kablovskog pribora N 055-2020
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 055-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 055-2020
N 051/2020 - Nabavka usluge kasko osiguranja mehanizaacije PD Georad
Poziv za podnošenje ponuda N 051-2020 
KD Nabavka usluge kasko osiguranja mehanizacije PD Georad doo,Drmno N 051-2020
Dodatne informacije i obaveštenja N 051-2020
Odluka o obustavi postupka - partija 1
Odluka o dodeli ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
N 053/2020 - Nabavka čeličnih cevi sa veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2020
KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata N 053-2020
Prva izmena_KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata N 053-2020
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 053-2020
Druga izmena_KD Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 053-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N053-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru_N 053-2020
Odluka o delimičnom usvajanju prigovora ponuđača u postupku nabavke N 053-2020
Obaveštenje o nastavku postupka prigovora pred komisijom N 053-2020
Rešenje o odbijanju predloga nastavka postupka prigovora pred komisijom N 053-2020
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma nakon prigovora N 053-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 053-2020
Zaključak o odbacivanju prigovora N 053-2020
N 043/2020 - Nabavka fiberglas epoksi cevi sa priključnim elementima 
Poziv za podnošenje ponuda N 043-2020             
KD Fiberglas epoksi cevi sa priključnim elementima N 043-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 043-2020
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 043-2020 br. 3
Odluka o obustavi postupka N 043-2020
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 043-2020
Rešenje o odbijanju prigovora