Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н/128/2021 - "Систематски лекарски прегледи запослених"
Позив за подношење понуда Н 128-2021
КД Cистематски лекарски прегледи запослених Н 128-2021
Н/152/2021 - "Набавка вијачног дизел компресора са подвозом"
Позив за подношење понуда Н 152-2021
КД Набавка вијачног дизел компресора са подвозом Н 152-2021
Н/151/2021 - "Делови бушаће главе за бушаћу гарнитуру РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 151-2021
КД Набавка адаптера бушаће главе за бушаће гарнитуре У3_Н 151-2021
Н/149/2021 - "Пијезометарске цеви Ø50 и Ø63"
Позив за подношење понуда Н 149-2021
КД Пијезометарске цеви фи 50 и фи 63 Н 149-2021
Н/144/2021 - "Набавка адаптера бушаће главе за бушаће гарнитуре У3 и РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 144-2021
КД Набавка адаптера бушаће главе за бушаће гарнитуре У3 и РБ20-30
Одлука о обустави поступка набавке Н 144-2021
Н/137/2021 - "Набавка путничког возила по систему старо-оштећено за ново"
Позив за подношење понуда Н 137-2021
КД Набавка путничког возила по систему старо - оштећено за ново Н 137-2021
Одлука о додели уговора Н 137-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 137-2021
Н/130/2021 - "Набавка резрвних делова за бушаћу гарнитуру РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 130-2021
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Прва измена_КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 130-2021
Одлука о додели уговора Н 130-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 130-2021