АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н/196/2021 - "Резервни делови за бушаћу гарнитуру Рб 20/30 са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 196-2021
КД Набавка резервних делова са услугом уградње и сервисирањем за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Одлука о додели уговора Н 196-2021
Н/170/2021 - "Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX380NL са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 170-2021
КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем Н 170-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 170-2021
Н/165/2021 - "Резервни делови за пумпе" - по партијама
Позив за подношење понуда Н 165-2021
Позив за подношење понуда Н 165-2021 - измена
КД Резервни делови за пумпе Н 165-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припрамањем понуде бр. 1
КД Резервни делови за пумпе Н 165-2021 - Прва измена
Одлука о додели оквирног споразума - партија 1 Н 165-2021
Одлука о додели оквирног споразума - партија 2 Н 165-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1 Н165-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2
Н/125/2021 - "Алат (електро, браварски, итд.)"
Позив за подношење понуда Н 125-2021
КД Алат (електро, браварски, итд.) Н 125-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД Алат Н 125-2021 - прва измена