Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н 149/2020 - Потрошни електро материјал
Позив за подношење понуда Н 149-2020
КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
Н 150/2020 - Проширење постојеће хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о.
Позив за подношење понуда Н 150-2020
КД_Проширење хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о. Н 150-2020
Н 140/2020 - Канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда бр. 140-2020
Канцеларијски материјал Н 140-2020
Канцеларијски материјал Н 140-2020 - прва измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 140-2020
Н 146/2020 - Услуге физичко техничког обезбеђења
Позив за подношење понуда Н 146-2020
Услуге физичко техничког обезбеђења Н 146-2020
Н 147/2020 - Ремонт трактора ИМТ 577
Позив за подношење понуда Н 147-2020
КД Ремонт трактора ИМТ 577_Н 147-2020
Н 145/2020 - Генерални ремонт камиона Камаз
Позив за подношење понуда Н 145-2020
КД Генерални ремонт камиона Камаз Н 145-2020
Н 127/2020 - Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 127-2020
КД Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад,доо,Дрмно Н 127-2020
КД Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад,доо,Дрмно Н 127-2020 прва измена
Н 138/2020 - Роп ормани
Позив за подношење понуда Н 138 - 2020
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020 - прва измена
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020 - друга измена
Н 141/2020 - Мерачи протока и сонде
Позив за подношење понуда Н 141-2020
КД набавка Мерача протока и сондe Н 141-2020
Додатне информације или појашњења Н 141-2020
КД набавка Мерача протока и сондe Н 141-2020 - прва измена
Н 136/2020 - Набавка резервних делова за возила Газеле - поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 136-2020
КД Набавка резервних делова за возила Газела Н 136-2020
Н 134/2020 - ХДПЕ цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 134-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020
Додатне информације или појашњења у вези Н 134-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020 - прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Додатне информације или појашњењау вези са припремањем понуде бр. 3
ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020 - друга измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Н 126/2020 - Потапајуће бунарске пумпе
Позив за подношење понуда Н 126-2020
КД Набавка потапајућих бунарских пумпи Н 126-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 126-2020
Н 125/2020 - Пнеуматици за теретни програм
Позив за подношење понуда Н 125-2020
КД Пнеуматици за теретни програм Н 125-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 125-2020

Н 124/2020 - Општи потрошни материјал
Позив за подношење понуда бр. 124-2020
КД Општи потрошни материјал Н 124-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 124-2020
Н 121/2020 - Набавка прибора за бушаћу гарнитуру "SANDVIK"
Позив за подношење понуда Н 121-2020.
КД Набавка прибора за бушаћу гарнитуру Sandvik Н 121-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 за Н 121-2020
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 121-2020
КД Набавка прибора за бушаћу гарнитуру Sandvik H 121-2020 - прва измена
Oдлука о обустави поступка Н 121-2020
Н 114/2020 - Лична заштитна средства - ХТЗ опрема
Позив за подношење понуда Н 114-2020
КД Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема Н 114-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 114-2020
Н 113/2020 - Услуге колективног осигурања радника
Позив за подношење понуда Н 113-2020
КД Услуге колективног осигурања радника Н 113-2020
Одлука о додели уговора Н 113-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 113-2020
Н 112/2020 - Радови на реконструкцији и одржавању постојеће расвете
Позив за подношење понуда Н 112-2020
Радови на реконструкцији и одржавању постојеће расвете Н 112-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 112-2020
Одлука о додели уговора Н 112-2020
Н 109/2020 - Набавка резервних делова са услугом уградње и репарацијом каросерије за аутобус ТАМ 110
Позив за подношење понуда Н 109-2020
КД-Набавка резервних делова са услугом уградње и репарацијом каросерије за ТАМ 110 аутобус
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 109-2020
Н 108/2020 - Фиберглас епокси цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 108-2020
КД Фиберглас епокси цеви и прикључни елементи Н 108-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 108-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 108-2020
Закључак о одбацивању приговора за Н 108-2020
Н 105/2020 - Трафо станице
Позив за подношење понуда Н 105 - 2020
КД Трафо станице Н 105-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 105-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 105-2020
Н 102/2020 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда Н 102-2020
КД Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500 Н 102-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 102-2020 бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 102-2020
Н 098/2020 - Гориво - путем картица
Позив за подношење понуда Н 098-2020
КД Набавка Гориво - путем картица Н 098-2019
Одлука о додели уговора Н 098-2020
Н 097/2020 - Набавка резервних делова за ауто дизалицу TEREX RC 40 са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 097-2020
КД Набавка резервних делова за ауто дизалицу TEREX RC 40 са услугом уградње и сервисирањем 097-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 097-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 097-2020
Н 081/2020 - Пнеуматици за теретни и путнички програм
Позив за подношење понуда Н 081-2020
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм Н 081-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 за Н 081-2020
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм - прва измена Н -081-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 081-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.2 за Н 081-2020
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм Н-081-2020 - Друга измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2 за Н 081-2020
Одлука о обустави поступка Н 081-2020 Партија 1 Пнеуматици за теретни програм
Одлука о додели оквирног споразума Н 081-2020 Партија 2 Пнеуматици за путнички програм
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 081-2020 партија 2
Н 079/2020 - Набавка резервних делова за тракторе
Позив за подношење понуда бр. 079-2020
КД Набавка резервних делова за тракторе Н 079-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 079-2020

Н 068/2020 - Услуга ангажовања додатне радне снаге за потребе ПД Георад доо,Дрмно
Позив за подношење понуда Н 068-2020
КД Ангажовање додатне радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно Н 068-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 068-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 068-2020
Н 059/2020 - Мерачи протока и сонде
Позив за подношење понуда Н 059-2020
КД Мерачи протока и сонде Н 059-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД набавка Мерача протока и сонди Н 059-2020 - прва измена
Одлука о додели уговора Н 059 2020
Обавештење о поднетом приговору Н 059-2020
Одлука о усвајању приговора понуђача за Н 059-2020
Н 055/2020 - Каблови и кабловски прибор
Позив за подношење понуда Н 055-2020
КД Набавка каблова и кабловског прибора Н 055-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 055-2020_1
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 055-2020_2
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 055-2020 бр. 3
Прва измена_КД Набавка каблова и кабловског прибора Н 055-2020
Друга измена_КД Набавка каблова и кабловског прибора Н 055-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 055-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 055-2020
Н 051/2020 - Набавка услуге каско осигурања механизаације ПД Георад
Позив за подношење понуда Н 051-2020 
КД Набавка услуге каско осигурања механизације ПД Георад доо,Дрмно Н 051-2020
Додатне информације и обавештења Н 051-2020
Одлука о обустави поступка - партија 1
Одлука о додели уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - партија 3
Н 053/2020 - Набавка челичних цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 053-2020
КД Набавка челичних цеви и везних елемената Н 053-2020
Прва измена_КД Набавка челичних цеви и везних елемената Н 053-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 053-2020
Друга измена_КД Набавка челичних цеви и везних елемената
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 053-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н053-2020
Обавештење о поднетом приговору_Н 053-2020
Одлука о делимичном усвајању приговора понуђача у поступку набавке Н 053-2020
Обавештење о наставку поступка приговора пред комисијом Н 053-2020
Решење о одбијању предлога наставка поступка приговора пред комисијом Н 053-2020
Одлука о додели оквирног споразума након приговора Н 053-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 053-2020
Закључак о одбацивању приговора Н 053-2020
Н 043/2020 - Набавка фиберглас епокси цеви са прикључним елементима 
Позив за подношење понуда Н 043-2020             
КД Фиберглас епокси цеви са прикључним елементима Н 043-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 043-2020 бр.1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 043-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 043-2020 бр. 2
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 043-2020 бр. 3
Одлука о обустави поступка Н 043-2020
Обавештење о поднетом приговору Н 043-2020
Решење о одбијању приговора