Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н 065/2021 - "Резервни делови за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње"
Позив за подношење понуда Н 065-2021
КД Резервни делови за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње Н 065-2021
Н 062/2021 - "Резервни делови за GAZ возила"
Позив за подношење понуда Н 062-2021
КД Резервни делови за GAZ возила Н 062-2021
Н 061/2021 - "Резервни делови за MITSUBISHI возила"
Позив за подношење понуда Н 061-2021
КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 061-2021
Додатна информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Н 057/2021 - "Резервни делови за ISUZU возила"
Позив за подношење понуда Н 057-2021
КД Резервни делови за ISUZU возила Н 057-2021
Прва измена_КД Резервни делови за ISUZU возила Н 057-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 057-2021
Н 056/2021 - "Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 056-2021
КД Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем Н 056-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 056-2021
Н 053/2021 - "Глина у праху (бентонит)"
Позив за подношење понуда Н 053-2021
КД Глина у праху (бентонит) Н 053-2021
Одлука о додели уговора Н 053-2021
Н 042/2021 - "Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX380NL са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 042-2021
КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем Н 042-2021
Одлука о додели Оквирног споразума Н 042-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 042-2021
Н 035/2021 - "Тракторска приколица"
Позив за подношење понуда Н 035-2021
КД Тракторска приколица Н 035-2021
Прва измена КД_Тракторска приколица Н 035-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Н 035-2021
Одлука о додели уговора Н 035-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 035-2021
Н 019/2021 - "Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену"
Позив за подношење понуда Н 019-2021
КД Роба широке потрошње Н 019-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 019-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 019-2021
Н 037/2021 - "Прибор за бушаће гарнитуре БА 500"
Позив за подношење понуда Н 037-2021
КД Прибор за бушеће гарнитуре БА 500 Н 037-2021
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 037-2021
Н 021/2021 - "Уља и мазива"
Позив за подношење понуда Н 021-2021
КД Уља и мазива Н 021-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 
КД Уља и мазива Н 021-2021 - прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 021-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 021-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 021-2021
Н 013/2021 - "Репарација бушаћих шипки"
Позив за подношење понуда Н 013-2021
КД Репарација бушаћих шипки Н 013-2021
ПРВА ИЗМЕНА КД Репарација бушаћих шипки Н 013-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 013-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 013-2021
Н 008/2021 - "Eлектро опрема за РОП ормаре, командне ормаре и комуникациону опрему"
Позив за подношење понуда Н 008-2021
КД Електро опрема за РОП ормаре, командне ормаре и комуникациону опрему Н 008-2021
КД Електро опрема за РОП ормаре, командне ормаре и комуникациону опрему Н 008-2021- прва измена
Oдлука о додели Оквирног споразума Н 008-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 008-2021
Н 015/2021 - "Цеви – пијезометарске Ø63mm и Ø50mm"
Позив за подношење понуда Н 015-2021
КД цеви - пијезометарске Ø 63 и Ø 50
Одлука о додели оквирног споразума Н 015-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 015-2021
Н 003/2021 - "Половна бушаћа гарнитура за истражно бушење тла"
Позив за подношење понуда Н 003-2021
КД Половна машина за истражно бушење тла Н 003-2021
Одлука о додели уговора Н 003-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 003-2021
Н 004/2021 - "Еуро дизел"
Позив за подношење понуда Н 004-2021
КД Еуро дизел
Одлука о додели уговора Н 004-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 004-2021
Н 009/2021 - "Струјни агрегати"
Позив за подношење понуда Н 009-2021
КД Струјни агрегати Н 009-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр.1.Н 009-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2 за Н 009-2021
КД -Струјни агрегати Н 009-2021- прва измена
Одлука о додели уговора Н 009-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 009-2021