Актуелне набавке

АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ
Н 152/2020 - Трафо станице
Позив за подношење понуда Н 152 - 2020
КД Трафо станице Н 152-2020
Н 167/2020 - Услуге лекарских прегледа запослених
Позив за подношење понуда Н 167-2020
КД Услуге лекарских прегледа запослених Н 167-2020
Н 167-2020 Прилог 1-1
Н 167-2020 Прилог 1-2
Н 167-2020 Прилог 1-3
Н 167-2020 Прилог 1-4
Одлука о додели оквирног споразума Н 167-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 167-2020
Н 163/2020 - Услуге oсигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 163-2020
КД Услуге осигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 163-2020
Одлука о додели уговора за Н 163-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 163-2020
Н 153/2020 - Набавка бунарских кућица
Позив за подношење понуда Н 153-2020
КД Набавка бунарских кућица Н 153-2020
Додатне информације или појашњења у вези саљ припремањем понуде бр. 1
Одлука о додели уговора Н 153-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 153-2020
Н 149/2020 - Потрошни електро материјал
Позив за подношење понуда Н 149-2020
КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
ПРВА ИЗМЕНА_КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 149-2020
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда Н 149-2020
Друга измена_КД Електро потрошни материјал Н 149-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 149-2020
Одлука о додели оквирног спораума Н 149-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 149-2020
Н 156/2020 - Набавка резервних делова за камионе Mercedes и Man са услугом уградње
Позив за подношење понуда Н 156-2020
КД Набавка резервних делова за камионе Mercedes и Man са услугом уградње Н 156-2020
Прва измена_КД Набавка резервних делова за камионе Mercedes и Man са услугом уградње Н 156-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 156-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 156-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 156-2020
Н 150/2020 - Проширење постојеће хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о.
Позив за подношење понуда Н 150-2020
КД_Проширење хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о. Н 150-2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 150-2020
Прва измена КД_Проширење хидрантске мреже у ПД Георад д.о.о. Н 150-2020
Одлука о додели уговора Н 150-2020
Oбавештeње о закљученом уговору за Н 150-2020
Н 127/2020 - Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 127-2020
КД Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад,доо,Дрмно Н 127-2020
КД Радови на уређењу магацина и круга ПД Георад,доо,Дрмно Н 127-2020 прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 за Н 127-2020
Одлука о додели уговора Н 127-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 127-2020

Н 138/2020 - Роп ормани
Позив за подношење понуда Н 138 - 2020
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020 - прва измена
КД РОП ОРМАНИ Н 138-2020 - друга измена
Одлука о додели уговора за Н 138-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 138-2020
Н 134/2020 - ХДПЕ цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 134-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020
Додатне информације или појашњења у вези Н 134-2020
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020 - прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Додатне информације или појашњењау вези са припремањем понуде бр. 3
ХДПЕ цеви са везним елементима Н 134-2020 - друга измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели оквирног споразума Н 134-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Н-134-2020
Н 126/2020 - Потапајуће бунарске пумпе
Позив за подношење понуда Н 126-2020
КД Набавка потапајућих бунарских пумпи Н 126-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 126-2020
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 126-2020
Н 112/2020 - Радови на реконструкцији и одржавању постојеће расвете
Позив за подношење понуда Н 112-2020
Радови на реконструкцији и одржавању постојеће расвете Н 112-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 112-2020
Одлука о додели уговора Н 112-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 112-2020
Н 105/2020 - Трафо станице
Позив за подношење понуда Н 105 - 2020
КД Трафо станице Н 105-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 105-2020
Одлука о додели оквирног споразума Н 105-2020
Обавештење о поднетом приговору
Закључак о одбацивању приговора Н 105-2020
Обавештење о закљученом уговору по Н 105-2020
Н 154/2020 - Набавка дизел електричног агрегата
Позив за подношење понуда Н 154-2020
КД Набавка дизел електричног аграгата Н 154-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 за Н 154-2020
КД Набавка дизел електричног аграгата Н 154-2020 -прва измена
Одлука о додели уговора Н 154-2020
Обавештење о закљученом уговору Н 154-2020

Н 059/2020 - Мерачи протока и сонде
Позив за подношење понуда Н 059-2020
КД Мерачи протока и сонде Н 059-2020
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД набавка Мерача протока и сонди Н 059-2020 - прва измена
Одлука о додели уговора Н 059 2020
Обавештење о поднетом приговору Н 059-2020
Одлука о усвајању приговора понуђача за Н 059-2020
Одлука о додели уговора Н 059-2020
Обавештење о поднетом приговору Н059-2020
Закључак о одбацивању приговора за Н 059-2020
Решење о одбијању приговора
Обавештење о закљученом уговору Н 059-2020