Osnovna delatnost PD „GEORAD”
 
– Izrada projekta, elaborata, studija, programa iz oblasti geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja kao i izrada geoloških, hidrogeoloških i hidrodinamičkih modela primenom najsavremenijih licenciranih softvera.
– Izvođenje svih vrsta strukturnih, hidrogeoloških i geomehaničkih bušotina u cilju istraživanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, istraživanja i proučavanje podzemnih voda za vodosnabdevanja naselja i gradova.
– Inženjersko – geološka istraživanja terena radi izgradnje građevinskih i rudarskih objekata i proračuna stabilnosti etažnih i završnih kosina na kopovima.
– Bušenje drenažnih bunara za odvodnjavanje kopova, kao i bunara za vodosnabdevanje.
– Elektromašinsko opremanje bunara dubinskim pumpama, potisnim i odvodnim cevovodima sa elektropovezivanjem i puštanjem u eksploataciju.
– Montaža i demontaža magistralnih odvodnih i potisnih cevovoda Ø 200 mm –
Ø 1500 mm sa postavljanjem ulivnih šahti.
– Odvodnjavanje kopova i zemljišta.
– Servisiranje i održavanje bušaćih garnitura, prateće mehanizacije kao i izrada novih proizvoda ( filter tip „Gavrilko” , pijezometarskih filtera, kapa itd. ).