Služba geobušenja
Bušenje i sondiranje terena čini osnovnu delatnost firme PD „Georad“ d.o.o. Drmno. Službu geobušenja čine dva odeljenja i to:
1) Odeljenje za reversno bušenje i
2) Odeljenje za strukturno bušenje (bušenje istražnih bušotina)
1) Reversnom metodom se buše bunari prečnika Ø1100 – Ø450 mm, gde se kao fluid koristi čista voda do dubine oko 300 m. Za bušenje koristimo spirale, krstasta dleta i rol dleta. Oblaganje bunara vrši se kolonama datog prečnika. Bušenje se izvodi sa tri garniture: 1. Garnitura U-3; 2. Garnitura Rb 20/30 i 3. Garnitura Wurth. Za bušenje koristimo i prateću mehanizaciju (buldožer, rovokopač, ulta, traktor sa prikolicom i kamion).
2) Bušenje istražno-geoloških bušotina se vrši rotacionom metodom sa direktom cirkulacijom radnog fluida prečnikom od Ø200 – Ø86 mm, pomoću isplake od bentonitske gline. Bušenje se izvodi do dubine 300 m. Za bušenje koristimo spirale, krstasta dleta,krune, rolke, sržne cevi, bućke i obložne kolone u zavisnosti od geoloških uslova terena. Bušenje sa jezgrovanjem radi se prečnicima Ø146 mm, Ø131 mm, Ø116 mm, Ø101 mm i Ø86 mm. Za istražno geološko  bušenje PD „Georad“ d.o.o. poseduje četiri bušaće garniture tipa BA 500, proizvođač „Geomašina“ Zemun.
Bušenje bunara i bušotina radimo za odvodnjavanje Kopa Drmno, Kolubare kao i za vodosnabdevanje za treća lica.