ZAVRŠENE NABAVKE
2018. godina

N 236/2018 - Nabavka PVC Cevi fi 50 pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
Poziv za podnošenje ponuda N 236-2018
KD PVC Cevi fi 50 N 236-2018 pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 236-2018
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 236-2018
N 235/2018 - Nabavka usluge izrade idejnog projekta poslovnog objekta radionice
Poziv za podnošenje ponuda N 235-2018
KD Usluga izrade idejnog projekta poslovnog objekta radionice N 235-2018
Odluka o dodeli ugovora N 235-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 235-2018
N 233/2018 - Nabavka kontejnera i eko posuda
Poziv za podnošenje ponuda N 233-2018
KD Nabavka kontejnera i eko posuda
Odluka o dodeli ugovora N 233-2018 za partiju 2
Odluka o obustavi postupka N 233-2018 za partiju 1 i 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 233-2018
N 231/2018 - Nabavka rezervnih delova i potroš. materijala za radne mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda N 231-2018
KD Nabavka rezervnih delova za radne mašine sa ugradnjom i servisiranjem 231-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 231-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 231-2018
N 230/2018 - Nabavka rezervnih delova za agregat GALEB Gen Set MG 70 sa ugradnjom
Poziv za podnošenje ponuda 230-2018
KD Nabavka rezervnih delova za agregat Galeb sa uslugom ugradnje N 230-2018
Odluka o dodeli ugovora N 230-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N230-2018
N 228/2018 - Nabavka kancelarijskog nameštaja
Poziv za podnošenje ponuda N228-2018
KD_Nabavka kancelarijskog nameštaja N228-2018
Odluka o dodeli ugovora N 228-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 228-2018
N 224/2018 - Nabavka kancelarijskog nameštaja
Poziv za podnošenje ponuda N 224-2018
KD_Nabavka kancelarijskog nameštaja N 224-2018
Odluka o dodeli ugovora N 224-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 224-2018
N 220/2018 - Nabavka cisterne za vodu
Poziv za podnošenje ponuda N 220-2018
KD Cisterna za vodu N 220-2018
Odluka o dodeli ugovora N 220-2018 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 220-2018
N 221/2018 - Nabavka bentonitske gline u granulama
Poziv za podnošenje ponuda N 221-2018
KD nabavka bentonitske gline u granulama N 221-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 221
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br 221
N 207/2018 - Nabavka robe široke potrošnje - partija 3 Mleko u prahu i espresso kafa Lavazza
Poziv za podnošenje ponuda N 207-2018 partija 3
KD Roba široke potrošnje partija 3 Mleko u prahu i kafa espresso Lavazza
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 3 N 207
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu partija 3
N 219/2018 - Nabavka PP-HM cevi i pratećih veznih elemenata
Poziv za podnošenje ponuda N 219-2018
KD PPHM CEVI 219-2018
Ovaveštenje o prudužetku roka za podnošenje ponuda N 219-2018
KD PP HM cevi i prateći vezni elementi - Prva izmena 219-2018
Odluka o dodeli ugovora N 219-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 219-2018
N 213/2018 - Nabavka pvc cevi Ø 50
Poziv za podnošenje ponuda N 213-2018
KD nabavka pvc cevi Ø 50 N 213-2018
Odluka o obustavi postupka N 213-2018
N 218/2018 - Nabavka ROP ormara
Poziv za podnošenje ponuda N 218-2018
KD Nabavka rop ormara N 218-2018
Odluka o dodeli ugovora N 218-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 218-2018
N 217/2018 - Nabavka protokomera i sonde
Poziv za podnošenje ponuda N 217-2018
KD NABAVKA PROTOKOMERA I SONDE N 217-2018
Odluka o dodeli ugovora N 217-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 217-2018
N 203/2018 - Nabavka rezervnih delova za radne mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem
Poziv za podnošenje ponuda  N 203-2018
KD Nabavka rezervnih delova za radne mašine sa uslugom ugradnje i servisiranjem 203-2018
KD Nabavka rezervnih delova za radne mašine sa ugradnjom i servisiranjem N 203-2018 prva izmena
Dodatne informacije i obaveštenja N 203-2018
Odluka o obustavi postupka 203-2018
N 207/2018 - Nabavka robe široke potrošnje - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda N 207-2018
KD Roba široke potrošnje N 207-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za partiju 1 i 2 N 2017-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br. 207-2018 partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br. 207-2018 partija 2
N 206/2018 - Nabavka sredstava za održavanje higijene
Poziv za podnošenje ponuda N 206-2018
KD Sredstva za održavanje higijene N 206-2018
Odluka o dodeli ugovora za N 206-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br. 206-2018 
N 208/2018 - Nabavka usluge izrade idejnog projekta
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA N 208-2018
KD Usluga izrade idejnog projekta N 208-2018
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 208-2018
KD_Usluga izrade idejnog projekta N 208-2018 - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 208-2018
N 197/2018 - Pregovarački postupak - Nabavka PP-HM cevi sa pratećim veznim elementima
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 197-2018
KD Nabavka PP-HM cevi sa pratećim elementima - pregovarački postupak
Odluka o obustavi postupka N 197-2018
N 189/2018 - Nabavka nove kombinovane mašine rovokopač-utovarivač putem finansijskog lizinga
Poziv za podnošenje ponuda N 189-2018
KD Nabavka nove kombinovane građevinske mašine rovokopač utovarivač putem lizinga 189-2018
Odluka o dodeli ugovora N 189-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru H 189-2018
N 192/2018 - Ispitivanje radne okoline za letnji i zimski period
Poziv za podnošenje ponuda N 192-2018
KD Ispitivanje uslova radne okoline za letnji i zimski period N 192-2018
Odluka o dodeli ugovora N 192-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br. N 192-2018
N 199/2018 - Rezervni delovi za traktore
Poziv za podnošenje ponuda N 199-2018
KD Rezervni delovi za traktore N 199-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja N 199-2018
Odluka o dodeli ugovora N 199-2018

N 194/2018 - Rezervni delovi za kamion i autodizalicu KAMAZ
Poziv za podnošenje ponuda N194-2018
KD Rezervni delovi za kamion i autodizalicu KAMAZ
Odluka o dodeli ugovora N 194-2018
N 202/2018 - Usluge stručnog nadzora
Poziv za podnošenje ponuda N 202-2018
KD Usluga stručnog nadzora N 202-2018
Odluka o dodeli N 202-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 202-2018
N 200/2018 - Radovi na rekonstrukciji postojeće elektro mreže
Poziv za podnošenje ponuda N 200-2018
KD Radovi na rekonstrukciji postojeće elektro mreže N 200-2018
Odluka o dodeli ugovora N 200-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 200-2018
N 185/2018 - Kablovi
Poziv za podnošenje ponuda N 185-2018
KD Kablovi N 185-2018
dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1 N-185-2018 
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 2 N-185-2018
KD Kablovi N 185-2018 prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 3 N 185 2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 4 N 185-2018
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
3-1 KD Kablovi - drauga izmena
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 5 N 185-2018
Odluka o dodeli ugovora N 185-2018
Obaveštenje o dodeli ugovora N 185-2018
N 191/2018 - Rop ormari
Poziv za podnošenje ponuda N 191-2018
KD Nabavka rop ormara N 191-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi nabavke N 191-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi N 191 br. 2
Odluka o dodeli ugovora N 191-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 191-2018
N 190-2018 Reklamni i promotivni materijal
Poziv za podnošenje ponuda N 190-2018
KD Reklamni i promotivni materijal N 190-2018
Dodatne informacije i pojašnjenja N 190-2018
KD Reklamni i promotivni materijal N 190-2018 prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 190-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 190-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 190-2018
N 179/2018 - Nabavka polovnog terenskog krana na točkovima
Poziv za podnošenje ponuda N 179-2018
KD Polovan terenski kran H 179-2018
Odluka o dodeli ugovora N 179-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 179-2018
N 183/2018 - Nabavka protokomera, davača pritiska i sondi
Poziv za podnošenje ponuda
KD Protokomeri, davači pritiska i sonde
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Odluka o dodeli ugovora N 183-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 183-2018
N 174/2018 - Nabavka usluge angažovanja radne snage za potrebe PD Georad doo, Drmno
Poziv za podnošenje ponuda N 174-2018
KD Angažovanje radne snage za potrebe PD Georad doo, Drmno N 174-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N174-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu br N 174-2018
N 166/2018 - Nabavka PP-HD cevi sa pratećim veznim elementima
Poziv za podnošenje ponuda
KD Nabavka PP-HM cevi sa pratećim elementima
Odluka o obustavi N 166 - 2018
N 181/2018 - Nabavka usluge izrade idejnog projekta
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA N 181-2018
KD_Usluga izrade idejnog projekta N 181-2018
Odluka o obustavi N 181-2018
N 169/2018 - Nabavka uređenja kruga firme
Poziv za podnošenje ponuda N 169
KD N 169-2018 Uređenje kruga firme
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma_N 169-2018
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 169-2018
N 164/2018 - Nabavka prenosivih električnih agregata
Poziv za podnošenje ponuda N 164-2018
KD PRENOSIVI ELEKTRIČNI AGREGATI N-164-2018
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD PRENOSIVI ELEKTRIČNI AGREGATI - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora br 164-18
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 164 2018
N 163/2018 - Nabavka polovnog putničkog vozila
Poziv za podnošenje ponude N 163-2018
KD Polovno putničko vozilo N 163-2018
Odluka o dodeli ugovora N 163-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N-163
N 162/2018 - Nabavka kontejnera i eko posuda
Poziv za podnošenje ponuda N-162-2018
KD Nabavka kontejnera i eko posuda N-162-2018
Odluka o dodeli ugovora N 162
Odluka o obustavi postupka N 162
N 158/2018 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda N 158-2018
Usluga smeštaja radnika
Odluka o dodeli ugovora N 158-2018
Obaljveštenje o zaključenom ugovoru N 158
N 155/2018 - Nabavka potrošnog računarskog materijala i perifernih računarskih uređaja
Poziv za podnošenje ponuda N 155-2018
KD Potrošni računarski materijal i periferni računarski uređaji N 155-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 155-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 155
N 154/2018 - Nabavka tonera za štampače i multifunkcionalne uređaje
Poziv za podnošenje ponuda N 154-2018
KD Toneri za štampače i mulifunkcionalne uređaje N 154-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 154-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 154
N 148/2018 - Nabavka alata
Poziv za podnošenje ponuda N 148-2018
KD Nabavka alata N 148-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD Nabavka alata prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 148
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 148 2018
N 147/2018 - Nabavka projektantskih usluga
Poziv za podnošenje ponuda N 147-2018
KD Usluge projektovanja N 147-2018
Odluka o dodeli ugovora N 147-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 147
N 145/2018 - Zakup autodizalice (bez rukovaoca) nosivosti 20-25t
Poziv za podnošenje ponuda br. 145-2018
KD Zakup autodizalice 20-25 t
Odluka o dodeli ugovora N 145
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 145
N 143/2018 - Uređenje kruga firme PD Georad 
Poziv za podnošenje ponuda N-143-2018
Uređenje kruga firme PD Georad N-143-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1 N-143-2018
Prva izmena KD N 143-2018 Uređenje kruga firme PD Georad
Odluka o obustavi postupka N 143
N 142/2018 - Nabavka kontejnera za smeštaj radnika
Poziv za podnošenje ponuda N 142-2018
KD Kontejneri za smeštaj radnika i tehničkog osoblja N 142-2018
Odluka o dodeli ugovora N 142
N 141/2018 - Nabavka putničkog automobila
Poziv za podnošenje ponuda N 141-2018 
KD Putnički automobil N 141-2018
Odluka o dodeli ugovora N 141
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 141
N 134/2018 - Nabavka usluga dobrovoljnog osiguranja zaposlenih
Poziv za podnošenje ponuda N 134-2018
KD Dobrovoljno osiguranje zaposlenih N 134-2018
KD Dobrovoljno osiguranje zaposlenih N 134-2018. - Prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 134-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 134
N 139/2018 - Zakup autodizalice (bez rukovaoca) nosivosti 16-20t
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 139-2018
KD Zakup autodizalice N 139-2018
Odluka o dodeli ugovora N 139-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 139-2018
N 138/2018 - Nabavka usluga remonta bušaćih šipki na bušaćim garniturama U3 i RB 20-30
Poziv za podnošenje ponuda N 138-2018
KD reparacija bušaćih šipki na bušaćim garniturama U3 i RB20-30
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma_N 138-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 138
N 137/2018 - Nabavka usluga remonta DPF filtera
Poziv za podnošenje ponuda 137-2018
KD Nabavka usluga remonta DPF filtera H 137-2018
Izveštaj o stručnoj oceni ponuda sa pozivom za žreb
Odluka o dodeli ugovora za nabavku usluga N 137-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N137
N 136/2018 - Mobilno bušeće postrojenje sa alatom i opremom - pregovarački postupak po čl. 47 Pravilnika o uređivanju postupka nabavke u PD Georad
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2018
KD Mobilno bušeće postrojenje sa alatom i opremom N 136-2018- pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva
Odluka o dodeli ugovora N 136-2018 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 136
N 131/2018 - Nabavka lekarskih pregleda radnika
2- Poziv za podnošenje ponuda 131-2018
KD Usluge pregleda zaposlenih 131-2018
KD Usluge pregleda zaposlenih - I izmena H 131-2018
1 Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda N 131-2018
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 131-2018
2 Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda N 131-2018
2 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 131-2018
KD Usluge pregleda zaposlenih 2 izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 131-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-131
N 130/2018 - Nabavka sondi i protokomera
Poziv za podnošenje ponuda Sonde i protokomeri N 130-2018
KD Sonde i protokomeri N 130-2018
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 130-2018
Odluka o dodeli ugovora N 130-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 130
N 129/2018 - Nabavka ROP ormara
Poziv za podnošenje ponuda ROP ormari N 129-2018
KD Nabavka ROP ormara N 129-2018
Odluka o dodeli ugovora 129-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 129
N 126/2018 - Nabavka PVC cevi - pregovarački postupak
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2018
KD PVC Cevi-N 126-2018 pregovarački postupak
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma br. N126-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 126
N 124/2018 - Pijezometarske cevi
Poziv za podnošenje ponuda 124-2018
KD Pijezometarske cevi N 124-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 124-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 124
N 119/2018 - Nabavka alata
Poziv za podnošenje ponuda N 119-2018
KD Nabavka alata 119-2018
Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponuda za N 119-2018
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 119-2018
Odluka o obustavi postupka N 119-2018
N 116/2018 - Mobilno bušeće postrojenje sa opremom i alatom
Poziv za podnošenje ponuda N 116-2018
KD Mobilno bušaće postrojenje sa opremom i alatom N 116-2018
Odluka o obustavi postupka N 116-2018
N 112/2018 - Materijal za izradu tankvane i poda autobusa 
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2018
KD Nabavka materijala za izradu tankvane i poda autobusa TAM110 N 112-2018
KD Nabavka materijala za izradu tankvane i poda autobusa TAM110 -I izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 112-2018
Odluka o dodeli ugovora N 112-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N-112-2018
N 111/2018 - Kolektivno osiguranje radnika 
Poziv za podnošenje ponuda N 111-2018
KD Kolektivno osiguranje radnika N 111-2018
Dodatne informacije i obaveštenja u vezi N 111-2018
2-1 KD Kolektivno osiguranje zaposlenih - I izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 111-2018
Odluka o dodeli ugovora N 111-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 111-2018
N 110/2018 - Polovno vozilo - Kamion kiper za prevoz tereta
Poziv za podnošenje ponuda N 110-2018
2-1 KD Polovno vozilo Kamion kiper za prevoz tereta
Odluka o dodeli ugovrora N 110-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N-110-2018
N 109/2018 - Tekuće održavanje i opremanje objekta upravne zgrade PD Georad doo, Drmno, pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva
Poziv za podnošenje ponuda N 109-2018
KD Tekuće održavanje i opremanje objekta upravne zgrade PD Georad doo, Drmno N 109-2018
Odluka o dodeli ugovora N 109-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 109-2018
N 106/2018 - Vatrogasna creva
Poziv za podnošenje ponuda N106-2018
KD Vatrogasna creva N106-2018
Odluka o dodeli ugovora N 106-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 106-2018
N 103/2018 - Nabavka materijala za izradu tankvane i poda autobusa (limovi,ploče,...)
Poziv za podnošenje ponuda N 103-2018
KD Nabavka materijala za irzadu tankvane i poda autobusa TAM 110
Odluka o obustavi postupka N 103-2018
N 102/2018 - Pokretni kontejneri za smeštaj radnika i tehničkog osoblja
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2018
KD Pokretni kontejneri za smeštaj radnika i tehničkog osoblja
Dodatne informacije i pojašnjenja uvezi sa pripremanjem ponuda za N 102-2018
KD Pokretni kontejneri za smeštaj radnika i tehničkog osoblja - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 102-2018
N 101/2018 - Usluga servisiranja rovokopača sa zamenom orig.delova
Poziv za podnošenje ponuda N 101-2018
KD Servis rovokopača i utovarivača LIEBHERR sa zamenom originalnih rezer. del. N 101-2018
Odluka o dodeli ugovora N 101-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 101-2018
N 100/2018 - Računari i računarska oprema
Poziv za podnošenje ponuda N 100-2018
KD Računari i računarska oprema N 100-2018
Odluka o dodeli ugovora N 100-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 100-2018
N 098/2018 - Elektro materijal
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2018
KD Elektro materijal 098-2018
KD Elektro materijal 098-2018 Prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 098-2018
KD Elektro materijal 098-2018 Druga izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2018
N 096/2018 - Nabavka HDPE cevi i veznih elemenata
Poziv za podnošenje ponuda N 096-2018
KD Nabavka HDPE cevi i veznih elemenata N 096-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 096-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 096-2018
N 095/2018 - Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata
Poziv za podnošenje ponuda 095-2018
KD H - 095 Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za N 095-2018
KD N 095-2018 Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata - prva izmena
KD H 095-2018 Nabavka čeličnih cevi i veznih elemenata druga izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za N 095-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 095-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 095-2018
N 093/2018 - Hidraulična creva
Poziv za podnošenje ponuda N 093-2018
KD Hidraulična creva N 093-2018
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda za N 093-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 093-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 093-2018
N 091/2018 - Nabavka bunarske PVC konstrukcije sa šljunčano peščanom oblogom
Poziv za podnošenje ponuda 091-2018
KD N-091-2018 Nabavka bunarske PVC konstrukcije sa šljunčano peščanom oblogom 
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za N 091-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 091
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 091-2018
N 089/2018 - Nabavka kvarcnog granulata
Poziv za podnošenje ponuda N-089-2018
KD N 089-2018 Kvarcni granulat
Odgovor na postavljena pitanja
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 089-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 089-2018
N 088/2018 - PVC SITA
Poziv za podnošenje ponuda 088-2018
KD N-088-2018 PVC SITA
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD N-088-2018 PVC SITA I izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 088-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N -088-2018 PVC Sita
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 088-2018
N 085/2018 - Tekuće održavanje i opremanje objekta upravne zgrade PD Georad
Poziv za podnošenje ponuda N 085-2018
KD N 085-2018 Tekuće održavanje i opremanje objekta upravne zgrade PD Georad
KD - Tekuće održavanje i opremanje postojećeg objekta upravne zgrade PD Georad - Prva izmena
Odluka o obustavi postupka N085-2018
N 083/2018 - Pijezometarske cevi
Poziv za podnošenje ponuda 083-2018
KD N-083-2018 Pijezometarske cevi
Odluka o obustavi postupka N-083
N 082/2018 - Nabavka PVC cevi
Poziv za podnošenje ponuda N-082-2018
KD N-082-2018 Nabavka PVC cevi
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br.1 N-082-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Odgovori na postavljena pitanja i pojašnjenja br. 3
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 4 N-082-2018
Odluka o obustavi postupka N-082-2018
N 081/2018 - Nabavka bunarskih potapajućih pumpi
Poziv za podnošenje ponuda N 081-2018
KD N 081-2018 Nabavka bunarskih potapajućih pumpi
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda za N 081-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 081-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 081-2018
N 080/2018 - Nabavka fiberglas cevi,fitinga i priključnih elemenata
Poziv za podnošenje ponuda 080-2018
KD N 080-2018 Nabavka fiberglas cevi, fitinga i priključnih elemenata
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 080-2018
KD 080-2018 Nabavka fiberglas cevi, fitinga i priključnih elemenata - Prva izmena
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 080-2018 - 2 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 080-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 080-2018 3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-080-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 080-2018
N 079/2018 - Nabavka niskonoseće plato prikolice
Poziv za podnošenje ponuda N 079-2018
KD N 079-2018 Niskonoseća plato prikolica
Odluka o dodeli ugovora N-079-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 079
N 077/2018 - Nabavka kontejnera za smeštaj radnika i tehničkog osoblja
Poziv za podnošenje ponuda N 077-2018
KD N 077-2018 Kontejneri za smeštaj radnika i tehničkog osoblja
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 077-2018
Odluka o obustavi postupka N 077-2018
N 076/2018 - Nabavka hidraulične samohodne autodizalice (kran)
Poziv za podnošenje ponuda N 076 -2018
KD N 076-2018 Hidraulična samohodna autodizalica - kran
Odluka o dodeli ugovora N-076-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 076
N 075/2018 - Nabavka pneumatika za teretni i putnički program
Poziv za podnošenje ponuda N-075 -2018
KD N-075-2018 Pneumatici za putnički i teretni program
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude za N 075-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2 za N 075-2018
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 075-2018 - partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 075-2018 - partija 2
N 074/2018 - Nabavka kontejnera i eko posuda po partijama
Poziv za podnošenje ponuda N 074-2018
KD N 074-2018 Nabavka kontejnera i eko posuda
Odgovor na postavljena pitanja za partiju 1
KD Nabavka kontejnera i eko posuda - prva izmena
Odluka o dodeli ugovora za partiju 4 N 074
Odluka o obustavi postupka za partiju 1,2,3,5 N 074
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 N-074-2018
N 072/2018 - Nabavka Teretnog vozila za prevoz ljudi i tereta
Poziv za podnošenje ponuda N 072-2018
KD Teretna vozila za prevoz ljudi i tereta N 072-2018
Odluka o dodeli ugovora N 072-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 072-2018
N 067/2018 - Nabavka polovnog specijalnog vozila kamion-cisterne za prevoz goriva
Poziv za podnošenje ponuda N 067-2018
KD Polovno specijalno vozilo kamion-cisterna za prevoz goriva N 067-2018
Odluka o dodeli ugovora cisterna N 067-2018
N 064/2018 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda N 064-2018
KD N 064-2018 Rezervni delovi za bušaće garniture BA 500
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 064-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N064-2018
N 062/2018 - Nabavka vozila za prevoz radnika
Poziv za podnošenje ponuda N -062-2018
KD N-062-2018 Nabavka vozila za prevoz radnika po principu staro (oštećeno) za polovno  
Odluka o dodeli ugovora N - 062-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 062-2018
N 060/2018 - Rezervni delovi za kompresore
Poziv za podnošenje ponuda N-060-2018
KD N 060-2018 Rezervni delovi za kompresore
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-060-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 060-18
N 059/2018 - Rezervni delovi za bušeće garniture RB20/30 i U3
Poziv za podnošenje ponuda N-059-2018
KD N 059-2018 Rezervni delovi za bušeće garniture Rb 2030 i U3
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-059-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-059-2018
N 056/2018 - Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindre
Poziv za podnošenje ponuda N-056-2018
KD Rezervni delovi za vozila Mahindre
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N-056-2018
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N-056
KD N-056-2018 Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindra - I izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 056-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-056
N 053/2018 - Nabavka rezervnih delova za autobus TAM T7 A5
POZIV za podnošenje ponuda N 53-2018
KD H 053-2018 Rezervni delovi za autobus TAM 110 T7 A5
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 053-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-053
N 052/2018 - Najam putničkih vozila bez vozača
Poziv za podnošenje ponuda N -052-2018
KD N-052-2018 Najam putničkih vozila bez vozača
Odluka o dodeli ugovora br 052-2018 Partija 1
Odluka o dodeli ugovora br 052-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 052-2018 partija1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 052-2018 partija2
N 051/2018 - Nabavka dleta
KD N 051-2018 Nabavka dleta
Poziv za podnošenje ponuda N 051-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja
 u vezi sa pripremanjem ponude N 051-2018
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude N 051-2018 br.2
Odluka o dodeli ugovora u postupku N-051-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-051-2018
N 050/2018 - Nabavka kombinovane građevinske mašine rovokopač utovarivač
Poziv za podnošenje ponuda N 050-2018
KD N 050-2018 Kombinovana građevinska mašina rovokopač utovarivač
Dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude N 050-2018
Odluka o dodeli ugovora N -050-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 050-2018
N 049/2018 - Nabavka električnih dizel agregata
Poziv za podnošenje ponuda N- 049-2018
KD 049-2018 Nabavka električnih dizel agregata
Dodatne informacije ili pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude N 049-2018
Odluka o dodeli ugovora N - 049-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 049-2018
N 047/2018 - Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindra
Poziv za podnošenje ponuda N-047-2018
KD 047/2018 Nabavka rezervnih delova za vozila Mahindre
Odluka o obustavi postupka N-047-2018
N 046/2018 - Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500
Poziv za podnošenje ponuda
KD 046-2018 Nabavka rezervnih delova za bušaće garniture BA 500
Odluka o obustavi postupka N-046-2018 partija 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 046-2018 partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 046-2018 - partija 2
N 044/2018 - Nabavka opšteg potrošnog materijala
Poziv za podnošenje ponuda N-044-2018
KD 044-2018 Nabavka opšteg potrošnog materijala
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-044
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 
N 043/2018 - Nabavka rezervnih delova za traktore
Poziv za podnošenje ponuda N 043/2018
KD 043/2018 Rezervni delovi za TRAKTORE
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N - 043
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N 041/2018 - Nabavka pijezometarskih cevi
Poziv za podnošenje ponuda N 041-2018
KD 041/2018 Nabavka pijezometarskih cevi
Odluka o dodeli ugovora N-041-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-041
N 038/2018 - Nabavka radova na adaptaciji prostora ispitno remontnog centra
Poziv za podnošenje ponuda N 038/2018
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
KD 038/2018 Građevinski radovi_IRC
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_1
Odluka o dodeli ugovora N 038-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 038-2018
N 037/2018 - Nabavka rezervnih delova za kamion i autodizalicu KAMAZ
2- Poziv za podnošenje ponuda N 037/2018
KD 037/2018 Rezervni delovi za kamion i dizalicu KAMAZ
Izmena br.1 -KD Rezervni delovi za kamion i dizalicu KAMAZ
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-37-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu po N 037-2018
N 030/2018 - Nabavka HTZ Opreme
Poziv za podnošenje ponuda N 030/2018
KD 030/2018 HTZ 2
Odgovor na postavljena pitanja HTZ
Izmena KD 030-2018 Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
 N-30-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-030
N 029/2018 - Nabavka bentonitske gline u prahu
Poziv za podnošenje ponuda N 029/2018
KD 029/2018 - Bentonitska glina u prahu
Odluka o dodeli ugovora N 029-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N -029
N 025/2018 - Nabavka rezervnih delova za vozila gazela
Poziv za podnošenje ponuda N025/2018
KD 025/2018 Rezervni delovi za vozila Gazela
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N/25/2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N 024/2018 - Nabavka Akumulatora
Poziv za podnošenje ponuda N 024/2018
KD 024/2018 - Nabavka akumulatora
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 
Odluka o dodeli ugovora N-024-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
N 022/2018 - Nabavka pneumatika za putnički i teretni program
Poziv za podnošenje ponuda  N 022/2018
KD 022/2018 Pneumatici za putnički i teretni program
Odluka o obustavi postupka N-022-2018
N 021/2018 - Nabavka ulja i maziva
Poziv za podnošenje ponuda N 021/2018
KD Ulje i mazivo N 021/2018
Dodatne informacije i obaveštenja u vezi sa pripremanjem ponude 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 2
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-021-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-021-2018
N 020/2018 - Nabavka kancelarijskog materijala
5 Poziv za podnošenje ponuda N 020/2018
KD 020/2018 Kancelarijski materijal
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-20-2018
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N-020
N 018/2018 - Nabavka lima i flaha
Poziv za podnošenje ponuda za N 018/2018
KD 018-2018 Nabavka lima i flaha
Odluka o dodeli ugovor lim i flah
Obaveštenje o zaključenom ugovoru lim i flah
N 017/2018 - Nabavka pocinkovane žice
Poziv za podnošenje ponuda za N 017/2018
KD 017-2018 Pocinkovana žica
Odluka o dodeli ugovora N-017-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru žica
N 014/2018 - Nabavka kvarcnog granulata p.p.
Poziv za podnošenje ponuda za N 014-2018
Kvarcni granulat -pregovarački postupak
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-014-2018 partija 1 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N-014-2018 partija 2
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 2
N 013/2018 - Nabavka naftnih derivata
Poziv za podnošenje ponuda N 013/2018
KD 013-2018 Nabavka naftnih derivata
Odluka o dodeli ugovora
 N-013-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 013-18
N 009/2018 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda
Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Odluka o dodeli ugovora 009
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
N 008/2018-Nabavka razvodnog ormara pumpe sa opremom
Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka razvodnog ormara sa opremom
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 
br. 1
Odluka o dodeli ugovora N-008-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 008-18
N 007/2018-Nabavka sondi i protokomera
Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka sondi i protokomera
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Odluka o dodeli ugovora br. 007-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
N 006/2018-Nabavka bunarskih višestepenih potapajućih pumpi
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
Nabavka bunarskih višestepenih potapajućih pumpi
Odluka o dodeli ugovora N006-2018
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N-006-2018
N 004/2018-Nabavka cevi
Poziv za podnošenje ponuda
Nabavka cevi
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude 
br. 1
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 3
Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 PVC Cevi
Odluka o obustavi postupka za partiju 2 Pijezometarske cevi
Odluka o dodeli ugovora za partiju 3 Čelične cevi
Odluka o dodeli ugovora za partiju 4 - HDPE cevi
Obaveštenje o podnetom prigovoru - partija 1
Rešenje o odbijanju prigovora - partija 1
Obaveštenje o nastavku aktivnosti
 - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N-004-2018 partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N-004-2018 partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N-004-2018 partija 4
N 002/2018 - Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Poziv za podnošenje ponuda
Usluga smeštaja radnika za vreme rada na terenu
Odluka o obustavi postupka
N 001/2018 - Nabavka kvarcnog granulata
Poziv za podnošenje ponuda
Kvarcni granulat
Odluka o obustavi postupka za nabavku dobara N 001-2018