Завршене набавке 2018.године

ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ
2018. година
Н 236/2018 - Набавка ПВЦ Цеви фи 50 преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
Позив за подношење понуда Н 236-2018
КД ПВЦ Цеви фи 50 Н 236-2018 преговарачки поступак са објављивањем позива 
Одлука о додели оквирног споразума Н 236-2018
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 236-2018
Н 235/2018 - Набавка услуге израде идејног пројекта пословног објекта радионице
Позив за подношење понуда Н 235-2018
КД Услуга израде идејног пројекта пословног објекта радионице Н 235-2018
Одлука о додели уговорa Н 235-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 235-2018
Н 233/2018 - Набавка контејнера и еко посуда
Позив за подношење понуда Н 233-2018
КД Набавка контејнера и еко посуда
Одлука о додели уговора Н 233-2018 за партију 2
Одлука о обустави поступка Н 233-2018 за партију 1 и 3
Обавештење о закљученом уговору по Н 233-2018
Н 231/2018 - Набавка резервних делова и потрош. материјала за радне машине са услугом уградње и сервисирањем
Пoзив за подношење понуда Н 231-2018
КД Набавка резервних делова за радне машине са уградњом и сервисирањем 231-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 231-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 231-2018
Н 230/2018 - Набавка резервних делова за агрегат ГАЛЕБ Gen Set MG 70 са уградњом
Позив за подношење понуда 230-2018
КД Набавка резервних делова за агрегат Галеб са услугом уградње Н 230-2018
Oдлука о додели уговора Н 230-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н230-2018
Н 228/2018 - Набавка канцеларијског намештаја
Позив за подношење понуда Н228-2018
КД_Набавка канцеларијског намештаја Н228-2018
Одлука о додели уговора Н 228-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 228-2018
Н 224/2018 - Набавка канцеларијског намештаја
Позив за подношење понуда Н 224-2018
КД_Набавка канцеларијског намештаја Н 224-2018
Одлука о додели уговора Н 224-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 224-2018
Н 220/2018 - Набавка цистерне за воду
Позив за подношење понуда Н 220-2018
КД Цистерна за воду Н 220-2018
Oдлука о додели уговора Н 220-2018 
Обавештење о закљученом уговору Н 220-2018
Н 221/2018 - Набавка бентонитске глине у гранулама
Позив за подношење понуда Н 221-2018
КД набавка бентонитске глине у гранулама Н 221-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 221
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр 221
Н 207/2018 - Набавка робе широке потрошње - партија 3 Млеко у праху и espresso kafa Lavazza
Позив за подношење понуда Н 207-2018 партија 3
КД Роба широке потрошње партија 3 Mleko u prahu i kafa espresso Lavazza
Oдлука о додели oквирног споразума - партија 3 Н 207
Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија 3
Н 219/2018 - Набавка ПП-ХМ цеви и пратећих везних елемената
Позив за подношење понуда Н 219-2018
КД ППХМ ЦЕВИ 219-2018
Oвавештење о прудужетку рока за подношење понуда Н 219-2018
КД ПП ХМ цеви и пратећи везни елементи - Прва измена 219-2018
Одлука о додели уговора Н 219-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 219-2018
Н 213/2018 - Набавка пвц цеви Ø 50
Позив за подношење понуда Н 213-2018
КД набавка пвц цеви Ø 50 Н 213-2018
Oдлука о обустави поступка Н 213-2018
Н 218/2018 - Набавка РОП ормара
Позив за подношење понуда Н 218-2018
КД Набавка роп ормара Н 218-2018
Одлука о додели уговора Н 218-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н 218-2018
Н 217/2018 - Набавка протокомера и сонде
Позив за подношење понуда Н 217-2018
КД НАБАВКА ПРОТОКОМЕРА И СОНДЕ Н 217-2018
Oдлука о додели уговора Н 217-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н 217-2018
Н 203/2018 - Набавка резервних делова за радне машине са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда  Н 203-2018
КД Набавка резервних делова за радне машине са услугом уградње и сервисирањем 203-2018
КД Набавка резервних делова за радне машине са уградњом и сервисирањем Н 203-2018 прва измена
Додатне информације и обавештења Н 203-2018
Одлука о обустави поступка 203-2018
Н 207/2018 - Набавка робе широке потрошње - по партијама
Позив за подношење понуда Н 207-2018
КД Роба широке потрошње Н 207-2018
Одлука о додели oквирног споразума за партију 1 и 2 Н 2017-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр. 207-2018 партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр. 207-2018 партија 2
Н 206/2018 - Набавка средстава за одржавање хигијене
Позив за подношење понуда Н 206-2018
КД Средства за одржавање хигијене Н 206-2018
Oдлука о додели уговора за Н 206-2018
Обавештење o закљученом оквирном споразуму бр. 206-2018 
Н 208/2018 - Набавка услуге израде идејног пројекта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 208-2018
КД Услуга израде идејног пројекта Н 208-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 208-2018
КД_Услуга израде идејног пројекта Н 208-2018 - прва измена
Одлука о додели уговора Н 208-2018
Н 197/2018 - Преговарачки поступак - Набавка ПП-ХМ цеви са пратећим везним елементима
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 197-2018
КД Набавка ПП-ХМ цеви са пратећим елементима - преговарачки поступак
Одлука о обустави поступка Н 197-2018
Н 189/2018 - Набавка нове комбиноване машине ровокопач-утоваривач путем финансијског лизинга
Позив за подношење понуда Н 189-2018
КД Набавка нове комбиноване грађевинске машине ровокопач утоваривач путем лизинга 189-2018
Одлука о додели уговора Н 189-2018
Обавештење о закљученом уговору H 189-2018
Н 192/2018 - Испитивање радне околине за летњи и зимски период
Позив за подношење понуда Н 192-2018
КД Испитивање услова радне околине за летњи и зимски период Н 192-2018
Одлука о додели уговора Н 192-2018
Обавештење о закљученом уговору бр. Н 192-2018
Н 199/2018 - Резервни делови за тракторе
Позив за подношење понуда Н 199-2018
КД Резервни делови за тракторе Н 199-2018
Додатне информације или појашњења Н 199-2018
Одлука о додели уговора Н 199-2018

Н 194/2018 - Резервни делови за камион и аутодизалицу КАМАЗ
Позив за подношење понуда Н194-2018
КД Резервни делови за камион и аутодизалицу КАМАЗ
Одлука о додели уговора Н 194-2018
Н 202/2018 - Услуге стручног надзора
Позив за подношење понуда Н 202-2018
КД Услуга стручног надзора Н 202-2018
Одлука о додели Н 202-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 202-2018
Н 200/2018 - Радови на реконструкцији постојеће електро мреже
Позив за подношење понуда Н 200-2018
КД Радови на реконструкцији постојеће електро мреже Н 200-2018
Одлука о додели уговора Н 200-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 200-2018
Н 185/2018 - Каблови
Позив за подношење понуда Н 185-2018
КД Каблови Н 185-2018
додатне информацијe или појашњења бр. 1 Н-185-2018 
Додатне информације или појашњења бр. 2 Н-185-2018
КД Каблови Н 185-2018 прва измена
Додатне информације или појашњења бр. 3 Н 185 2018
Додатне информације или појашњења бр. 4 Н 185-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
3-1 КД Каблови - драуга измена
Додатне информације и појашњења бр. 5 Н 185-2018
Одлука о додели уговора Н 185-2018
Обавештење о додели уговора Н 185-2018
Н 191/2018 - Роп ормари
Позив за подношење понуда Н 191-2018
КД Набавка роп ормара Н 191-2018
Додатне информације или појашњења у вези набавке Н 191-2018
Додатне информације или појашњења у вези Н 191 бр. 2
Одлука о додели уговора Н 191-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 191-2018
Н 190-2018 Рекламни и промотивни материјал
Позив за подношење понуда Н 190-2018
КД Рекламни и промотивни материјал Н 190-2018
Додатне информације и појашњења Н 190-2018
КД Рекламни и промотивни материјал Н 190-2018 прва измена
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 190-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 190-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 190-2018
Н 179/2018 - Набавка половног теренског крана на точковима
Позив за подношење понуда Н 179-2018
КД Полован теренски кран H 179-2018
Oдлука о додели уговора Н 179-2018
Oбавештење о закљученом уговору Н 179-2018
Н 183/2018 - Набавка протокомера, давача притиска и сонди
Позив за подношење понуда
КД Протокомери, давачи притиска и сонде
Додатне информације и појашњења бр. 1
Oдлука о додели уговора Н 183-2018
Oбавештење о закљученом уговору Н 183-2018
Н 174/2018 - Набавка услуге ангажовања радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно
Позив за подношење понуда Н 174-2018
КД Ангажовање радне снаге за потребе ПД Георад доо, Дрмно Н 174-2018
Oдлука о додели оквирног споразума Н174-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму бр Н 174-2018
Н 166/2018 - Набавка ПП-ХД цеви са пратећим везним елементима
Позив за подношење понуда
КД Набавка ПП-ХМ цеви са пратећим елементима
Oдлука о обустави Н 166 - 2018
Н 181/2018 - Набавка услуге израде идејног пројекта
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 181-2018
КД_Услуга израде идејног пројекта Н 181-2018
Одлука о обустави Н 181-2018
Н 169/2018 - Набавка уређења круга фирме
Позив за подношење понуда Н 169
КД Н 169-2018 Уређење круга фирме
Одлука о додели оквирног споразума_Н 169-2018
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 169-2018
Н 164/2018 - Набавка преносивих електричних агрегата
Позив за подношење понуда Н 164-2018
KД ПРЕНОСИВИ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТИ Н-164-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
KД ПРЕНОСИВИ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТИ - прва измена
Одлука о додели уговора бр 164-18
Обавештење о закљученом уговору Н 164 2018
Н 163/2018 - Набавка половног путничког возила
Позив за подношење понуде Н 163-2018
КД Половно путничко возило Н 163-2018
Одлука о додели уговора Н 163-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н-163
Н 162/2018 - Набавка контејнера и еко посуда
Позив за подношење понуда Н-162-2018
КД Набавка контејнера и еко посуда Н-162-2018
Oдлука о додели уговора Н 162
Одлука о обустави поступка Н 162
Н 158/2018 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда Н 158-2018
Услуга смештаја радника
Одлука о додели уговора Н 158-2018
Обаљвештење о закљученом уговору Н 158
Н 155/2018 - Набавка потрошног рачунарског материјала и периферних рачунарских уређаја
Позив за подношење понуда Н 155-2018
КД Потрошни рачунарски материјал и периферни рачунарски уређаји Н 155-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 155-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 155
Н 154/2018 - Набавка тонера за штампаче и мултифункционалне уређаје
Позив за подношење понуда Н 154-2018
КД Тонери за штампаче и мулифункционалне уређаје Н 154-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 154-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 154
Н 148/2018 - Набавка алата
Позив за подношење понуда Н 148-2018
КД Набавка алата Н 148-2018
Додатне информације или појашњења бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД Набавка алата прва измена
Oдлука о додели уговора Н 148
Обавештење о закљученом уговору Н 148 2018
Н 147/2018 - Набавка пројектантских услуга
Позив за подношење понуда Н 147-2018
КД Услуге пројектовања Н 147-2018
Одлука о додели уговора Н 147-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 147
Н 145/2018 - Закуп аутодизалице (без руковаоца) носивости 20-25т
Позив за подношење понуда бр. 145-2018
КД Закуп аутодизалице 20-25 т
Одлука о додели уговора Н 145
Обавештење о закљученом уговору Н 145
Н 143/2018 - Уређење круга фирме ПД Георад 
Позив за подношење понуда Н-143-2018
Уређење круга фирме ПД Георад Н-143-2018
Додатне информације или појашњења бр. 1 Н-143-2018
Прва измена КД Н 143-2018 Уређење круга фирме ПД Георад
Одлука о обустави поступка Н 143
Н 142/2018 - Набавка контејнера за смештај радника
Позив за подношење понуда Н 142-2018
КД Контејнери за смештај радника и техничког особља Н 142-2018
Одлука о додели уговора Н 142
Н 141/2018 - Набавка путничког аутомобила
Позив за подношење понуда Н 141-2018 
КД Путнички аутомобил Н 141-2018
Одлука о додели уговора Н 141
Обавештење о закљученом уговору Н 141
Н 134/2018 - Набавка услуга добровољног осигурања запослених
Позив за подношење понуда Н 134-2018
КД Добровољно осигурање запослених Н 134-2018
КД Добровољно осигурање запослених Н 134-2018. - Прва измена
Oдлука о додели уговора Н 134-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 134
Н 139/2018 - Закуп аутодизалице (без руковаоца) носивости 16-20т
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 139-2018
КД Закуп аутодизалице Н 139-2018
Одлука о додели уговора Н 139-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 139-2018
Н 138/2018 - Набавка услуга ремонта бушаћих шипки на бушаћим гарнитурама U3 и RB 20-30
Позив за подношење понуда Н 138-2018
КД репарација бушаћих шипки на бушаћим гарнитурама U3 и RB20-30
Одлука о додели оквирног споразума_Н 138-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 138
Н 137/2018 - Набавка услуга ремонта ДПФ филтера
Позив за подношење понуда 137-2018
КД Набавка услуга ремонта ДПФ филтера H 137-2018
Извештај о стручној оцени понуда са позивом за жреб
Одлука о додели уговора за набавку услуга Н 137-2018
Обавештење о закљученом уговору Н137
Н 136/2018 - Mобилно бушеће постројење са алатом и опремом - преговарачки поступак по чл. 47 Правилника о уређивању поступка набавке у ПД Георад
Позив за подношење понуда Н 136-2018
КД Мобилно бушеће постројење са алатом и опремом Н 136-2018- преговарачки поступак са објављивањем позива
Одлука о додели уговора Н 136-2018 
Обавештење о закљученом уговору 136
Н 131/2018 - Набавка лекарских прегледа радника
2- Позив за подношење понуда 131-2018
КД Услуге прегледа запослених 131-2018
КД Услуге прегледа запослених - I измена H 131-2018
1 Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 131-2018
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 131-2018
2 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда Н 131-2018
2 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 131-2018
КД Услуге прегледа запослених 2 измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 131-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-131
Н 130/2018 - Набавка сонди и протокомера
Позив за подношење понуда Сонде и протокомери Н 130-2018
КД Сонде и протокомери Н 130-2018
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде Н 130-2018
Одлука о додели уговора Н 130-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 130
Н 129/2018 - Набавка РОП ормара
Позив за подношење понуда РОП ормари Н 129-2018
КД Набавка РОП ормара Н 129-2018
Одлука о додели уговора 129-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 129
Н 126/2018 - Набавка ПВЦ цеви - преговарачки поступак
Позив за подношење понуда Н 126-2018
КД ПВЦ Цеви-Н 126-2018 преговарачки поступак
Одлука о додели оквирног споразума бр. Н126-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 126
Н 124/2018 - Пијезометарске цеви
Позив за подношење понуда 124-2018
КД Пијезометарске цеви Н 124-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 124-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н 124
Н 119/2018 - Набавка алата
Позив за подношење понуда Н 119-2018
KД Набавка алата 119-2018
Додатнe информације и обавештења у вези са припремањем понуда за Н 119-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 119-2018
Oдлука о обустави поступка Н 119-2018
Н 116/2018 - Мобилно бушеће постројење са опремом и алатом
Позив за подношење понуда Н 116-2018
КД Мобилно бушаће постројење са опремом и алатом Н 116-2018
Одлука о обустави поступка Н 116-2018
Н 112/2018 - Материјал за израду танкване и пода аутобуса 
Позив за подношење понуда Н 112-2018
КД Набавка материјала за израду танкване и пода аутобуса ТАМ110 Н 112-2018
КД Набавка материјала за израду танкване и пода аутобуса ТАМ110 -I измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 112-2018
Одлука о додели уговора Н 112-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н-112-2018
Н 111/2018 - Колективно осигурање радника 
Позив за подношење понуда Н 111-2018
КД Колективно осигурање радника Н 111-2018
Додатне информације и обавештења у вези Н 111-2018
2-1 КД Колективно осигурање запослених - I измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 111-2018
Одлука о додели уговора Н 111-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 111-2018
Н 110/2018 - Половно возило - Камион кипер за превоз терета
Позив за подношење понуда Н 110-2018
2-1 КД Половно возило Камион кипер за превоз терета
Одлука о додели уговрора Н 110-2018
Обавештење о закљученом уговору по Н-110-2018
Н 109/2018 - Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно, преговарачки поступак са објављивањем позива
Позив за подношење понуда Н 109-2018
КД Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад доо, Дрмно Н 109-2018
Одлука о додели уговора Н 109-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 109-2018
Н 106/2018 - Ватрогасна црева
Позив за подношење понуда Н106-2018
КД Ватрогасна црева Н106-2018
Одлука о додели уговора Н 106-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 106-2018
Н 103/2018 - Набавка материјала за израду танкване и пода аутобуса (лимови,плоче,...)
Позив за подношење понуда Н 103-2018
КД Набавка материјала за ирзаду танкване и пода аутобуса ТАМ 110
Одлука о обустави поступка Н 103-2018
Н 102/2018 - Покретни контејнери за смештај радника и техничког особља
Позив за подношење понуда Н 102-2018
КД Покретни контејнери за смештај радника и техничког особља
Додатне информације и појашњења увези са припремањем понуда за Н 102-2018
КД Покретни контејнери за смештај радника и техничког особља - прва измена
Oдлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору Н 102-2018
Н 101/2018 - Услуга сервисирања ровокопача са заменом ориг.делова
Позив за подношење понуда Н 101-2018
КД Сервис ровокопача и утоваривача LIEBHERR са заменом оригиналних резер. дел. Н 101-2018
Одлука о додели уговора Н 101-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 101-2018
Н 100/2018 - Рачунари и рачунарска опрема
Позив за подношење понуда Н 100-2018
КД Рачунари и рачунарска опрема Н 100-2018
Одлука о додели уговора Н 100-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 100-2018
Н 098/2018 - Електро материјал
Позив за подношење понуда Н 098-2018
КД Електро материјал 098-2018
КД Електро материјал 098-2018 Прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 098-2018
КД Електро материјал 098-2018 Друга измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 098-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 098-2018
Н 096/2018 - Набавка ХДПЕ цеви и везних елемената
Позив за подношење понуда Н 096-2018
КД Набавка ХДПЕ цеви и везних елемената Н 096-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 096-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 096-2018
Н 095/2018 - Набавка челичних цеви и везних елемената
Позив за подношење понуда 095-2018
КД H - 095 Набавка челичних цеви и везних елемената
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за Н 095-2018
КД Н 095-2018 Набавка челичних цеви и везних елемената - прва измена
КД H 095-2018 Набавка челичних цеви и везних елемената друга измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за Н 095-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 095-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 095-2018
Н 093/2018 - Хидраулична црева
Позив за подношење понуда Н 093-2018
КД Хидраулична црева Н 093-2018
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда за Н 093-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 093-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 093-2018
Н 091/2018 - Набавка бунарске ПВЦ конструкције са шљунчано пешчаном облогом
Позив за подношење понуда 091-2018
КД Н-091-2018 Набавка бунарске ПВЦ конструкције са шљунчано пешчаном облогом 
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за Н 091-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 091
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 091-2018
Н 089/2018 - Набавка кварцног гранулата
Позив за подношење понуда Н-089-2018
КД Н 089-2018 Кварцни гранулат
Oдговор на постављена питања
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели оквирног споразума Н 089-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н 089-2018
Н 088/2018 - ПВЦ СИТА
Позив за подношење понуда 088-2018
КД Н-088-2018 ПВЦ СИТА
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД Н-088-2018 ПВЦ СИТА I измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 088-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н -088-2018 ПВЦ Сита
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 088-2018
Н 085/2018 - Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад
Позив за подношење понуда Н 085-2018
КД Н 085-2018 Текуће одржавање и опремање објекта управне зграде ПД Георад
КД - Текуће одржавање и опремање постојећег објекта управне зграде ПД Георад - Прва измена
Одлука о обустави поступка Н085-2018
Н 083/2018 - Пијезометарске цеви
Позив за подношење понуда 083-2018
КД Н-083-2018 Пијезометарске цеви
Одлука о обустави поступка Н-083
Н 082/2018 - Набавка ПВЦ цеви
Позив за подношење понуда Н-082-2018
КД Н-082-2018 Набавка ПВЦ цеви
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 Н-082-2018
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одговори на постављена питања и појашњења бр. 3
Додатне информације или појашњења бр. 4 Н-082-2018
Одлука о обустави поступка Н-082-2018
Н 081/2018 - Набавка бунарских потапајућих пумпи
Позив за подношење понуда Н 081-2018
КД Н 081-2018 Набавка бунарских потапајућих пумпи
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда за Н 081-2018
Одлука о додели оквирног споразума Н 081-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 081-2018
Н 080/2018 - Набавка фиберглас цеви,фитинга и прикључних елемената
Позив за подношење понуда 080-2018
КД Н 080-2018 Набавка фиберглас цеви, фитинга и прикључних елемената
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 080-2018
КД 080-2018 Набавка фиберглас цеви, фитинга и прикључних елемената - Прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 080-2018 - 2 
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 080-2018
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 080-2018 3
Одлука о додели оквирног споразума Н-080-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 080-2018
Н 079/2018 - Набавка нисконосеће плато приколице
Позив за подношење понуда Н 079-2018
КД Н 079-2018 Нисконосећа плато приколица
Одлука о додели уговора Н-079-2018
Oбавештење о закљученом уговору Н 079
Н 077/2018 - Набавка контејнера за смештај радника и техничког особља
Позив за подношење понуда Н 077-2018
КД Н 077-2018 Контејнери за смештај радника и техничког особља
Додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 077-2018
Одлука о обустави поступка Н 077-2018
Н 076/2018 - Набавка хидрауличне самоходне аутодизалице (кран)
Позив за подношење понуда Н 076 -2018
КД Н 076-2018 Хидраулична самоходна аутодизалица - кран
Oдлука о додели уговора Н-076-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 076
Н 075/2018 - Набавка пнеуматика за теретни и путнички програм
Позив за подношење понуда Н-075 -2018
KД Н-075-2018 Пнеуматици за путнички и теретни програм
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за Н 075-2018
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 2 за Н 075-2018
Одлука о додели оквирног споразума - партија 1
Oдлука о додели оквирног споразума - партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 075-2018 - партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 075-2018 - партија 2
Н 074/2018 - Набавка контејнера и еко посуда по партијама
Позив за подношење понуда Н 074-2018
КД Н 074-2018 Набавка контејнера и еко посуда
Oдговор на постављена питања за партију 1
KД Набавка контејнера и еко посуда - прва измена
Одлука о додели уговора за партију 4 Н 074
Одлука о обустави поступка за партију 1,2,3,5 Н 074
Обавештење о закљученом уговору за партију 4 Н-074-2018
Н 072/2018 - Набавка Теретног возила за превоз људи и терета
Позив за подношење понуда Н 072-2018
КД Теретна возила за превоз људи и терета Н 072-2018
Одлука о додели уговора Н 072-2018
Oбавештење о закљученом уговору 072-2018
Н 067/2018 - Набавка половног специјалног возила камион-цистерне за превоз горива
Позив за подношење понуда Н 067-2018
КД Половно специјално возило камион-цистерна за превоз горива Н 067-2018
Одлука о додели уговора цистерна Н 067-2018
Н 064/2018 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда Н 064-2018
КД Н 064-2018 Резервни делови за бушаће гарнитуре БА 500
Одлука о додели оквирног споразума Н 064-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н064-2018
Н 062/2018 - Набавка возила за превоз радника
Позив за подношење понуда Н -062-2018
КД Н-062-2018 Набавка возила за превоз радника по принципу старо (оштећено) за половно  
Одлука о додели уговора Н - 062-2018
Oбавештење о закљученом уговору 062-2018
Н 060/2018 - Резервни делови за компресоре
Позив за подношење понуда Н-060-2018
КД Н 060-2018 Резервни делови за компресоре
Одлука о додели оквирног споразума Н-060-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму 060-18
Н 059/2018 - Резервни делови за бушеће гарнитуре РБ20/30 и У3
Позив за подношење понуда Н-059-2018
КД Н 059-2018 Резервни делови за бушеће гарнитуре Рб 2030 и У3
Одлука о додели оквирног споразума Н-059-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-059-2018
Н 056/2018 - Набавка резервних делова за возила Махиндре
Позив за подношење понуда Н-056-2018
КД Резервни делови за возила Махиндре
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н-056-2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н-056
КД Н-056-2018 Набавка резервних делова за возила Махиндра - I измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 056-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н-056
Н 053/2018 - Набавка резервних делова за аутобус ТАМ Т7 А5
ПОЗИВ за подношење понуда Н 53-2018
КД H 053-2018 Резервни делови за аутобус ТАМ 110 Т7 А5
Одлука о додели оквирног споразума Н 053-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-053
Н 052/2018 - Најам путничких возила без возача
Позив за подношење понуда Н -052-2018
КД Н-052-2018 Најам путничких возила без возача
Одлука о додели уговора бр 052-2018 Партија 1
Одлука о додели уговора бр 052-партија 2
Обавештење о закљученом уговору по Н 052-2018 партија1
Обавештење о закљученом уговору по Н 052-2018 партија2
Н 051/2018 - Набавка длета
КД Н 051-2018 Набавка длета
Позив за подношење понуда Н 051-2018
Додатне информације или појашњења
 у вези са припремањем понуде Н 051-2018
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 051-2018 бр.2
Одлука о додели уговора у поступку Н-051-2018
Oбавештење о закљученом уговору Н-051-2018
Н 050/2018 - Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач утоваривач
Позив за подношење понуда Н 050-2018
КД Н 050-2018 Комбинована грађевинска машина ровокопач утоваривач
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде Н 050-2018
Oдлука о додели уговора Н -050-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 050-2018
Н 049/2018 - Набавка електричних дизел агрегата
Позив за подношење понуда Н- 049-2018
КД 049-2018 Набавка електричних дизел агрегата
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде Н 049-2018
Одлука о додели уговора Н - 049-2018
Oбавештење о закљученом уговору Н 049-2018
Н 047/2018 - Набавка резервних делова за возила Махиндра
Позив за подношење понуда Н-047-2018
КД 047/2018 Набавка резервних делова за возила Махиндре
Одлука о обустави поступка Н-047-2018
Н 046/2018 - Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда
КД 046-2018 Набавка резервних делова за бушаће гарнитуре БА 500
Одлука о обустави поступка Н-046-2018 партија 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 046-2018 партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 046-2018 - партија 2
Н 044/2018 - Набавка општег потрошног материјала
Позив за подношење понуда Н-044-2018
КД 044-2018 Набавка општег потрошног материјала
Oдлука о додели оквирног споразума Н-044
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму 
Н 043/2018 - Набавка резервних делова за тракторе
Позив за подношење понуда Н 043/2018
КД 043/2018 Резервни делови за ТРАКТОРЕ
Одлука о додели оквирног споразума Н - 043
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму
Н 041/2018 - Набавка пијезометарских цеви
Позив за подношење понуда Н 041-2018
КД 041/2018 Набавка пијезометарских цеви
Одлука о додели уговора Н-041-2018
Обавештење о закљученом уговору Н-041
Н 038/2018 - Набавка радова на адаптацији простора испитно ремонтног центра
Позив за подношење понуда Н 038/2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД 038/2018 Грађевински радови_ИРЦ
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_1
Одлука о додели уговора Н 038-2018
Обавештење о закљученом уговору Н 038-2018
Н 037/2018 - Набавка резервних делова за камион и аутодизалицу КАМАЗ
2- Позив за подношење понуда Н 037/2018
КД 037/2018 Резервни делови за камион и дизалицу КАМАЗ
Измена бр.1 -КД Резервни делови за камион и дизалицу КАМАЗ
Одлука о додели оквирног споразума Н-37-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму по Н 037-2018

 

Н 030/2018 - Набавка ХТЗ Опреме
Позив за подношење понуда Н 030/2018
КД 030/2018 ХТЗ 2
Одговор на постављена питања ХТЗ
Измена КД 030-2018 Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема
Одлука о додели оквирног споразума
 Н-30-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-030
Н 029/2018 - Набавка бентонитске глине у праху
Позив за подношење понуда Н 029/2018
КД 029/2018 - Бентонитска глина у праху
Oдлука о додели уговора Н 029-2018
Обавештење о закљученом уговору Н -029
Н 025/2018 - Набавка резервних делова за возила газела
Позив за подношење понуда Н025/2018
КД 025/2018 Резервни делови за возила Газела
Oдлука о додели оквирног споразума Н/25/2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Н 024/2018 - Набавка Акумулатора
Позив за подношење понуда Н 024/2018
КД 024/2018 - Набавка акумулатора
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Одлука о додели уговора Н-024-2018
Обавештење о закљученом уговору
Н 022/2018 - Набавка пнеуматика за путнички и теретни програм
Позив за подношење понуда  Н 022/2018
КД 022/2018 Пнеуматици за путнички и теретни програм
Одлука о обустави поступка Н-022-2018
Н 021/2018 - Набавка уља и мазива
Позив за подношење понуда Н 021/2018
КД Уље и мазиво Н 021/2018
Додатне информације и обавештења у вези са припремањем понуде 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 2
Одлука о додели оквирног споразума Н-021-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-021-2018
Н 020/2018 - Набавка канцеларијског материјала
5 Позив за подношење понуда Н 020/2018
КД 020/2018 Канцеларијски материјал
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Одлука о додели oквирног споразума Н-20-2018
Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Н-020
Н 018/2018 - Набавка лима и флаха
Позив за подношење понуда за Н 018/2018
КД 018-2018 Набавка лима и флаха
Одлука о додели уговор лим и флах
Обавештење o закљученом уговору лим и флах
Н 017/2018 - Набавка поцинковане жице
Позив за подношење понуда за Н 017/2018
КД 017-2018 Поцинкована жица
Одлука о додели уговора Н-017-2018
Обавештење о закљученом уговору жица
Н 014/2018 - Набавка кварцног гранулата п.п.
Позив за подношење понуда за Н 014-2018
Кварцни гранулат -преговарачки поступак
Одлука о додели оквирног споразума Н-014-2018 партија 1 
Одлука о додели оквирног споразума Н-014-2018 партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2
Н 013/2018 - Набавка нафтних деривата
Позив за подношење понуда Н 013/2018
КД 013-2018 Набавка нафтних деривата
Одлука о додели уговора
 Н-013-2018
Обавештење о закљученом уговору 013-18
Н 009/2018 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда
Услуга смештаја радника за време рада на терену
Одлука о додели уговора 009
Обавештење о закљученом уговору
Н 008/2018-Набавка разводног ормара пумпе са опремом
Позив за подношење понуда
Набавка разводног ормара са опремом
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
бр. 1
Одлука о додели уговора Н-008-2018
Oбавештење о закљученом уговору 008-18
Н 007/2018-Набавка сонди и протокомера
Позив за подношење понуда
Набавка сонди и протокомера
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Одлука о додели уговора бр. 007-2018
Обавештење о закљученом уговору
Н 006/2018-Набавка бунарских вишестепених потапајућих пумпи
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Набавка бунарских вишестепених потапајућих пумпи
Одлука о додели уговора Н006-2018
Обавештење о закљученом уговору Н-006-2018
Н 004/2018-Набавка цеви
Позив за подношење понуда
Набавка цеви
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 3
Oдлука о додели уговора за партију 1 ПВЦ Цеви
Одлука о обустави поступка за партију 2 Пијезометарске цеви
Одлука о додели уговора за партију 3 Челичне цеви
Одлука о додели уговора за партију 4 - ХДПЕ цеви
Обавештење о поднетом приговору - партија 1
Решење о одбијању приговора - партија 1
Oбавештење о наставку активности
 - партија 1
Обавештење о закљученом уговору по Н-004-2018 партија 1
Обавештење о закљученом уговору по Н-004-2018 партија 3
Oбавештење о закљученом уговору по Н-004-2018 партија 4
Н 002/2018 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда
Услуга смештаја радника за време рада на терену
Одлука о обустави поступка
Н 001/2018 - Набавка кварцног гранулата
Позив за подношење понуда
Кварцни гранулат
Одлука о обустави поступка за набавку добара Н 001-2018