ZAVRŠENE NABAVKE
2021.godina
N/181/2021 - "Nabavka putničkog vozila 8+1 po sistemu staro za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 181-2021
KD Putničko vozilo 8+1 staro za novo N 181-2021
Odluka o dodeli ugovora N 181-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 181-2021
N/173/2021 - "Bunarske PVC cevi"
Poziv za podnošenje ponuda N 173-2021
KD Bunarske PVC cevi N173-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 173-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 173-2021
N/165/2021 - "Rezervni delovi za pumpe" - po partijama
Poziv za podnošenje ponuda N 165-2021
Poziv za podnošenje ponuda N 165-2021 - izmena
KD Rezervni delovi za pumpe N 165-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripramanjem ponude br. 1
KD Rezervni delovi za pumpe N 165-2021 - Prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 1 N 165-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma - partija 2 N 165-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 1 N165-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu - partija 2
N/154/2021 - "Nabavka delova bušaće glave za bušaću garnituru RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 154-2021
KD Nabavka delova bušaće glave za bušaću garnituru RB 20-30 N 154-2021
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1_N 154-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 154-2021
Prva izmena_KD Nabavka delova bušaće glave za bušaću garnituru RB 20-30 N 154-2021
Odluka o dodeli ugovora N 154-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 154-2021
N/152/2021 - "Nabavka vijačnog dizel kompresora sa podvozom"
Poziv za podnošenje ponuda N 152-2021
KD Nabavka vijačnog dizel kompresora sa podvozom N 152-2021
Odluka o dodeli ugovora N 152-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 152-2021
N/151/2021 - "Delovi bušaće glave za bušaću garnituru RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 151-2021
KD Nabavka adaptera bušaće glave za bušaće garniture U3_N 151-2021
Odluka o dodeli ugovora N 151-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 151-2021
N/149/2021 - "Pijezometarske cevi Ø50 i Ø63"
Poziv za podnošenje ponuda N 149-2021
KD Pijezometarske cevi fi 50 i fi 63 N 149-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 149-2021
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma N 149-2021
N/144/2021 - "Nabavka adaptera bušaće glave za bušaće garniture U3 i RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 144-2021
KD Nabavka adaptera bušaće glave za bušaće garniture U3 i RB20-30
Odluka o obustavi postupka nabavke N 144-2021
N/137/2021 - "Nabavka putničkog vozila po sistemu staro-oštećeno za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 137-2021
KD Nabavka putničkog vozila po sistemu staro - oštećeno za novo N 137-2021
Odluka o dodeli ugovora N 137-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 137-2021
N/136/2021 - "Rop ormani"
Poziv za podnošenje ponuda N 136-2021
KD ROP ormani N 136-2021
Odluka o dodeli ugovora N 136-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 136-2021
N/130/2021 - "Nabavka rezrvnih delova za bušaću garnituru RB 20/30"
Poziv za podnošenje ponuda N 130-2021
KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru RB 20-30
Prva izmena_KD Nabavka rezervnih delova za bušaću garnituru RB 20-30
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 130-2021
Odluka o dodeli ugovora N 130-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 130-2021

 

N/129/2021 - "Nabavka rezrvnih delova za kamione MAN i MERCEDES sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 129-2021
KD Nabaka rezervnih delova za kamione MAN i MERCEDES sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 129-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 129-2021
N/128/2021 - "Sistematski lekarski pregledi zaposlenih"
Poziv za podnošenje ponuda N 128-2021
KD Cistematski lekarski pregledi zaposlenih N 128-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1
KD Usluge sistematskih pregleda zaposlenih 128-2021 - prva izmena
Odluka o obustavi postupka N 128-2021
N/126/2021 - "Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 126-2021"
Poziv za podnošenje ponuda N 126-2021
KD Usluge lekarskih pregleda zaposlenih N 126-2021
Prilog 1 - N 126-2021
Prilog 2 - N 126-2021
Prilog 3 - N 126-2021
Prilog 4 - N 126-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 126-2021
Obaveštenje o zaključenom Okvirnom sporazumu N 126-2021
N/124/2021 - "Merači protoka i sonde"
Poziv za podnošenje ponuda N 124-2021
KD Merači protoka i sonde N 124-2021
Odluka o dodeli ugovora N 124-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 124-2021
N/123/2021 - "Usluge osiguranja imovine PD Georad doo Drmno"
Poziv za podnošenje ponuda N 123-2021
KD Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 123-2021
KD Usluge osiguranja imovine PD Georad doo, Drmno N 123-2021 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 123-2021
Odluka o dodeli ugovora N 123-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 123-2021
N/122/2021 - "Trafo - stanice"
Poziv za podnošenje ponuda N 122-2021
KD Trafo stanice N 122-2021
Odluka o dodeli ugovora N 122-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 122-2021
N/121/2021 - "HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 121-2021
KD HDPE cevi sa pripadajućim veznim elementima N 121-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 121-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
N/120/2021 - "Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema"
Poziv za podnošenje ponuda N 120-2021
KD Lična zaštitna sredstva - HTZ Oprema N 120-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 120-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 120-2021
N/119/2021 - "Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih"
Poziv za podnošenje ponuda N 119-2021
KD Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih N 119-2021
Odluka o dodeli ugovora N 119-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 119-2021
N/116/2021 - "Glina u granulama"
Poziv za podnošenje ponuda N 116-2021
KD Glina u granulama N 116-2021
Odluka o dodeli ugovora N 116-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 116-2021
N/113/2021 - "Rezervni delovi za traktore"
Poziv za podnošenje ponuda N 113-2021
KD Rezervni delovi za traktore N 113-2021
PRVA IZMENA_KD Rezervni delovi za traktore N 113-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 113-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 113-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 113-2021
N/112/2021 - "Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja"
Poziv za podnošenje ponuda N 112-2021
KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 112-2021
Prva izmena_KD Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja N 112-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 112-2021
Dodatne inormacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1_N112-2021.
Odluka o obustavi postupka nabavke N 112-2021
N/102/2021 - "GORIVO - putem kartica"
Poziv za podnošenje ponuda N 102-2021
KD Gorivo (putem kartica) N 102-2021
Odluka o dodeli ugovora N 102-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po N 102-2021
N/101/2021 - "Usluga mobilne telefonije"
Poziv za podnošenje ponuda N 101-2021
KD Usluga mobilne telefonije N 101-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
PRVA IZMENA_KD Usluga mobilne telefonije N 101-2021
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 2
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 3
Odluka o dodeli ugovora N 101-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 101-2021
N/098/2021 - "Kvarcni granulat"
Poziv za podnošenje ponuda N 098-2021
KD Kvarcni granulat N 098-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 098-2021
Obaveštenje o podnetom prigovoru N 098-2021
Odgovor na Prigovor za zaštitu prava ponuđača H 098-2021
Rešenje Komisije Skupštine PD Georad doo, Drmno H 098-2021
Obaveštenje o nastavku aktivnosti N 098-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 098-2021
N/094/2021 - "Rezervni delovi za bušaće garniture BA 500"
Poziv za podnošenje ponuda N 094-2021
KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 094-2021
Prva izmena_KD Rezervni delovi za bušaće garniture BA500 N 094-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 094-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 094-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 094-2021
N/093/2021 - "Kablovi i kablovksi pribor"
Poziv za podnošenje ponuda N 093-2021
KD Kablovi i kablovski pribor N 093-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 093-2021
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 093-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 093-2021
N/091/2021 - "Čelične cevi i vezni elementi"
Poziv za podnošenje ponuda N 091-2021
KD Čelične cevi i vezni elementi N 091-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 091-2021
Prva izmena_KD Čelične cevi i vezni elementi N 091-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 091-2021 - 1
Druga izmena_KD Čelične cevi i vezni elementi N 091-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 091-2021
Obaveštenje o zaključenom okivrnom sporazumu N 091-2021
N/087/2021 - "Usluge kolektivnog osiguranja radnika PD Georad Drmno" 
Poziv za podnošenje ponuda N 087-2021
KD Usluge kolektivnog osiguranja radnika, PD Georad, doo, Drmno N 087-2021
Odluka o dodeli ugovora N 087-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 087-2021
N/089/2021 - "Nabavka vozila po principu staro za novo"
Poziv za podnošenje ponuda N 089-2021
KD Nabavka  vozila po principu staro za novo N 089-2021
Odluka o dodeli ugovora N 089-partija 1
Odluka o dodeli ugovora N 089-partija 2
Odluka o dodeli ugovora N 089-partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 089-partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 089-partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 089-partija 3
N/079/2021 - "Rezervni delovi za autodizalicu TEREX RC40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 079-2021
KD Nabavka rezervnih delova za autodizalicu TEREX RC 40 sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 079-2021
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 079-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 079-2021
N/078/2021 - "Usluge kasko osiguranja mehanizacije PD Georad doo, Drmno - po partijama"
Poziv za podnošenje ponuda N 078-2021
KD Kasko osiguranje mehanizacije PD Georad, Drmno - po partijama N 078-2021
Odluka o dodeli Ugovora - partija 1
Odluka o dodeli Ugovora - partija 2
Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Odluka o dodeli Ugovora - partija 4
Odluka o dodeli ugovora - partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 078-2021 - partija 5
N/077/2021 - "Nabavka bunarskih potapajućih pumpi"
Poziv za podnošenje ponuda N 077-2021
KD Bunarske potapajuće pumpe N 077-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1 
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 077-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu H 077-2021
N/076/2021 - "Fiberglas cevi sa veznim elementima"
Poziv za podnošenje ponuda N 076-2021
KD Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima N 076-2021
Prva izmena - KD Fiberglas epoksi cevi sa veznim elementima N 076-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 076-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 076-2021
N/071/2021 - "Usluge čišćenja službenih prostorija"
Poziv za podnošenje ponuda N 071-2021
KD Usluge čišćenja prostorija N 071-2021
Odluka o dodeli ugovora N 071-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 071-2021
N/075/2021 - "Rezervni delovi za kamion Kamaz"
Poziv za podnošenje ponuda N 075-2021
KD Rezervni delovi za kamion Kamaz N 075-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 075-2021
PRVA IZMENA KD Rezervni delovi za kamione Kamaz N 075-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 075
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 075-2021
N 068/2021 - "Rezervni delovi za FIAT vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 068-2021
KD Rezervni delovi za FIAT vozila N 068-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 068-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 068-2021
N 065/2021 - "Rezervni delovi za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje"
Poziv za podnošenje ponuda N 065-2021
KD Rezervni delovi za bušaću garnituru U3 sa uslugom ugradnje N 065-2021
Odluka o dodeli ugovora N 065-2021
Obaveštenje ozaključenom ugovoru N 065-2021
N 062/2021 - "Rezervni delovi za GAZ vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 062-2021
KD Rezervni delovi za GAZ vozila N 062-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 062-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 062-2021
N 061/2021 - "Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 061-2021
KD Rezervni delovi za MITSUBISHI vozila N 061-2021
Dodatna informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 061-2021
Obaveštenje o zaključenom okivrnom sporazumu N 061-2021
N 057/2021 - "Rezervni delovi za ISUZU vozila"
Poziv za podnošenje ponuda N 057-2021
KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 057-2021
Prva izmena_KD Rezervni delovi za ISUZU vozila N 057-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 057-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 057-2021
N 056/2021 - "Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 056-2021
KD Nabavka rezervnih delova za građevinske mašine i mehanizaciju sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 056-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 056-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 056-2021
N 053/2021 - "Glina u prahu (bentonit)"
Poziv za podnošenje ponuda N 053-2021
KD Glina u prahu (bentonit) N 053-2021
Odluka o dodeli ugovora N 053-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 053-2021
N 042/2021 - "Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem"
Poziv za podnošenje ponuda N 042-2021
KD Nabavka rezervnih delova za rovokopač Hyundai HX 380NL sa uslugom ugradnje i servisiranjem N 042-2021
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 042-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 042-2021
N 037/2021 - "Pribor za bušaće garniture BA 500"
Poziv za podnošenje ponuda N 037-2021
KD Pribor za bušeće garniture BA 500 N 037-2021
Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br. 1
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 037-2021
10 Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 037-2021
N 035/2021 - "Traktorska prikolica"
Poziv za podnošenje ponuda N 035-2021
KD Traktorska prikolica N 035-2021
Prva izmena KD_Traktorska prikolica N 035-2021
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda_N 035-2021
Odluka o dodeli ugovora N 035-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 035-2021
N 021/2021 - "Ulja i maziva"
Poziv za podnošenje ponuda N 021-2021
KD Ulja i maziva N 021-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 1 
KD Ulja i maziva N 021-2021 - prva izmena
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda N 021-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 021-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 021-2021
N 019/2021 - "Roba široke potrošnje za snabdevanje bifea i radnika na terenu"
Poziv za podnošenje ponuda N 019-2021
KD Roba široke potrošnje N 019-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 019-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 019-2021
N 015/2021 - "Cevi – pijezometarske Ø63mm i Ø50mm"
Poziv za podnošenje ponuda N 015-2021
KD cevi - pijezometarske Ø 63 i Ø 50
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 015-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 015-2021
N 013/2021 - "Reparacija bušaćih šipki"
Poziv za podnošenje ponuda N 013-2021
KD Reparacija bušaćih šipki N 013-2021
PRVA IZMENA KD Reparacija bušaćih šipki N 013-2021
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma N 013-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 013-2021
N 009/2021 - "Strujni agregati"
Poziv za podnošenje ponuda N 009-2021
KD Strujni agregati N 009-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1.N 009-2021
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2 za N 009-2021
KD -Strujni agregati N 009-2021- prva izmena
Odluka o dodeli ugovora N 009-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 009-2021
N 008/2021 - "Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu"
Poziv za podnošenje ponuda N 008-2021
KD Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu N 008-2021
KD Elektro oprema za ROP ormare, komandne ormare i komunikacionu opremu N 008-2021- prva izmena
Odluka o dodeli Okvirnog sporazuma N 008-2021
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu N 008-2021
N 004/2021 - "Euro dizel"
Poziv za podnošenje ponuda N 004-2021
KD Euro dizel
Odluka o dodeli ugovora N 004-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 004-2021
N 003/2021 - "Polovna bušaća garnitura za istražno bušenje tla"
Poziv za podnošenje ponuda N 003-2021
KD Polovna mašina za istražno bušenje tla N 003-2021
Odluka o dodeli ugovora N 003-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru N 003-2021
NVP/006/2021 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno"
Poziv za podnošenje ponuda NVP-006-2021
Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno NVP-006-2021
Odluka o dodeli ugovora NVP 006-2021
Obaveštenje o zaključenom ugovoru po NVP 006-2021
NVP/005/2021 - "Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno"
Poziv za podnošenje ponuda NVP 005-2021
Prevoz uglja zaposlenima PD Georad doo Drmno
Odluka o obusatavi postupka NVP 005-2021