ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ
2021.година
Н/181/2021 - "Набавка путничког возила 8+1 по систему старо за ново"
Позив за подношење понуда Н 181-2021
КД Путничко возило 8+1 старо за ново Н 181-2021
Одлука о додели уговора Н 181-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 181-2021
Н/173/2021 - "Бунарске ПВЦ цеви"
Позив за подношење понуда Н 173-2021
КД Бунарске ПВЦ цеви Н173-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 173-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 173-2021
Н/165/2021 - "Резервни делови за пумпе" - по партијама
Позив за подношење понуда Н 165-2021
Позив за подношење понуда Н 165-2021 - измена
КД Резервни делови за пумпе Н 165-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припрамањем понуде бр. 1
КД Резервни делови за пумпе Н 165-2021 - Прва измена
Одлука о додели оквирног споразума - партија 1 Н 165-2021
Одлука о додели оквирног споразума - партија 2 Н 165-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 1 Н165-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - партија 2
Н/154/2021 - "Набавка делова бушаће главе за бушаћу гарнитуру РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 154-2021
КД Набавка делова бушаће главе за бушаћу гарнитуру РБ 20-30 Н 154-2021
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1_Н 154-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 154-2021
Прва измена_КД Набавка делова бушаће главе за бушаћу гарнитуру РБ 20-30 Н 154-2021
Одлука о додели уговора Н 154-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 154-2021
Н/152/2021 - "Набавка вијачног дизел компресора са подвозом"
Позив за подношење понуда Н 152-2021
КД Набавка вијачног дизел компресора са подвозом Н 152-2021
Одлука о додели уговора Н 152-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 152-2021
Н/151/2021 - "Делови бушаће главе за бушаћу гарнитуру РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 151-2021
КД Набавка адаптера бушаће главе за бушаће гарнитуре У3_Н 151-2021
Одлука о додели уговора Н 151-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 151-2021
Н/149/2021 - "Пијезометарске цеви Ø50 и Ø63"
Позив за подношење понуда Н 149-2021
КД Пијезометарске цеви фи 50 и фи 63 Н 149-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 149-2021
Обавештење о закључењу оквирног споразума Н 149-2021
Н/144/2021 - "Набавка адаптера бушаће главе за бушаће гарнитуре У3 и РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 144-2021
КД Набавка адаптера бушаће главе за бушаће гарнитуре У3 и РБ20-30
Одлука о обустави поступка набавке Н 144-2021
Н/137/2021 - "Набавка путничког возила по систему старо-оштећено за ново"
Позив за подношење понуда Н 137-2021
КД Набавка путничког возила по систему старо - оштећено за ново Н 137-2021
Одлука о додели уговора Н 137-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 137-2021
Н/136/2021 - "Роп ормани"
Позив за подношење понуда Н 136-2021
КД РОП ормани Н 136-2021
Одлука о додели уговора Н 136-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 136-2021
Н/130/2021 - "Набавка резрвних делова за бушаћу гарнитуру РБ 20/30"
Позив за подношење понуда Н 130-2021
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Прва измена_КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру РБ 20-30
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 130-2021
Одлука о додели уговора Н 130-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 130-2021

 

Н/129/2021 - "Набавка резрвних делова за камионе MAN и MERCEDES са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 129-2021
КД Набака резервних делова за камионе MAN и MERCEDES са услугом уградње и сервисирањем Н 129-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 129-2021
Н/128/2021 - "Систематски лекарски прегледи запослених"
Позив за подношење понуда Н 128-2021
КД Cистематски лекарски прегледи запослених Н 128-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД Услуге систематских прегледа запослених 128-2021 - прва измена
Одлука о обустави поступка Н 128-2021
Н/126/2021 - "Услуге лекарских прегледа запослених Н 126-2021"
Позив за подношење понуда Н 126-2021
КД Услуге лекарских прегледа запослених Н 126-2021
Прилог 1 - Н 126-2021
Прилог 2 - Н 126-2021
Прилог 3 - Н 126-2021
Прилог 4 - Н 126-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 126-2021
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 126-2021
Н/124/2021 - "Мерачи протока и сонде"
Позив за подношење понуда Н 124-2021
КД Мерачи протока и сонде Н 124-2021
Одлука о додели уговора Н 124-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 124-2021
Н/123/2021 - "Услуге осигурања имовине ПД Георад доо Дрмно"
Позив за подношење понуда Н 123-2021
КД Услуге осигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 123-2021
КД Услуге осигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 123-2021 - прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 123-2021
Одлука о додели уговора Н 123-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 123-2021
Н/122/2021 - "Трафо - станице"
Позив за подношење понуда Н 122-2021
КД Трафо станице Н 122-2021
Одлука о додели уговора Н 122-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 122-2021
Н/121/2021 - "ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима"
Позив за подношење понуда Н 121-2021
КД ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима Н 121-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 
Одлука о додели оквирног споразума Н 121-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Н/120/2021 - "Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема"
Позив за подношење понуда Н 120-2021
КД Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема Н 120-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 120-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 120-2021
Н/119/2021 - "Услуге добровoљног здравственог осигурања запослених"
Позив за подношење понуда Н 119-2021
КД Услуге добровољног здравственог осигурања запослених Н 119-2021
Одлука о додели уговора Н 119-2021
Oбавештење о закљученом уговору Н 119-2021
Н/116/2021 - "Глина у гранулама"
Позив за подношење понуда Н 116-2021
КД Глина у гранулама Н 116-2021
Одлука о додели уговора Н 116-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 116-2021
Н/113/2021 - "Резервни делови за тракторе"
Позив за подношење понуда Н 113-2021
КД Резервни делови за тракторе Н 113-2021
ПРВА ИЗМЕНА_КД Резервни делови за тракторе Н 113-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 113-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 113-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 113-2021
Н/112/2021 - "Услуге физичко техничког обезбеђења"
Позив за подношење понуда Н 112-2021
КД Услуге физичко техничког обезбеђења Н 112-2021
Прва измена_КД Услуге физичко техничког обезбеђења Н 112-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 112-2021
Додатне инормације или појашњења у вези са припремањем понуда бр.1_Н112-2021.
Одлука о обустави поступка набавке Н 112-2021
Н/102/2021 - "ГОРИВО - путем картица"
Позив за подношење понуда Н 102-2021
КД Гориво (путем картица) Н 102-2021
Одлука о додели уговора Н 102-2021
Обавештење о закљученом уговору по Н 102-2021
Н/101/2021 - "Услуга мобилне телефоније"
Позив за подношење понуда Н 101-2021
КД Услуга мобилне телефоније Н 101-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
ПРВА ИЗМЕНА_КД Услуга мобилне телефоније Н 101-2021
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр. 2
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 3
Одлука о додели уговора Н 101-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 101-2021
Н/098/2021 - "Кварцни гранулат"
Позив за подношење понуда Н 098-2021
КД Кварцни гранулат Н 098-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 098-2021
Обавештење о поднетом приговору Н 098-2021
Одговор на Приговор за заштиту права понуђача H 098-2021
Решење Комисије Скупштине ПД Георад доо, Дрмно H 098-2021
Обавештење о наставку активности Н 098-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 098-2021
Н/094/2021 - "Резервни делови за бушаће гарнитуре БА 500"
Позив за подношење понуда Н 094-2021
КД Резервни делови за бушаће гарнитуре БА500 Н 094-2021
Прва измена_КД Резервни делови за бушаће гарнитуре БА500 Н 094-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 094-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 094-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 094-2021
Н/093/2021 - "Каблови и кабловкси прибор"
Позив за подношење понуда Н 093-2021
КД Каблови и кабловски прибор Н 093-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 093-2021
Одлука о додели Оквирног споразума Н 093-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 093-2021
Н/091/2021 - "Челичне цеви и везни елементи"
Позив за подношење понуда Н 091-2021
КД Челичне цеви и везни елементи Н 091-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 091-2021
Прва измена_КД Челичне цеви и везни елементи Н 091-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 091-2021 - 1
Друга измена_КД Челичне цеви и везни елементи Н 091-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 091-2021
Обавештење о закљученом окиврном споразуму Н 091-2021
Н/087/2021 - "Услуге колективног осигурања радника ПД Георад Дрмно" 
Позив за подношење понуда Н 087-2021
КД Услуге колективног осигурања радника, ПД Георад, доо, Дрмно Н 087-2021
Одлука о додели уговора Н 087-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 087-2021
Н/089/2021 - "Набавка возила по принципу старо за ново"
Позив за подношење понуда Н 089-2021
КД Набавка  возила по принципу старо за ново Н 089-2021
Одлука о додели уговора Н 089-партија 1
Одлука о додели уговора Н 089-партија 2
Одлука о додели уговора Н 089-партија 3
Обавештење о закљученом уговору Н 089-партија 1
Обавештење о закљученом уговору Н 089-партија 2
Обавештење о закљученом уговору Н 089-партија 3
Н/079/2021 - "Резервни делови за аутодизалицу TEREX RC40 са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 079-2021
КД Набавка резервних делова за аутодизалицу TEREX RC 40 са услугом уградње и сервисирањем Н 079-2021
Одлука о додели Оквирног споразума Н 079-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 079-2021
Н/078/2021 - "Услуге каско осигурања механизације ПД Георад доо, Дрмно - по партијама"
Позив за подношење понуда Н 078-2021
КД Каско осигурање механизације ПД Георад, Дрмно - по партијама Н 078-2021
Одлука о додели Уговора - партија 1
Одлука о додели Уговора - партија 2
Одлука о додели уговора - партија 3
Одлука о додели Уговора - партија 4
Одлука о додели уговора - партија 5
Обавештење о закљученом уговору Н 078-2021 - партија 1
Обавештење о закљученом уговору Н 078-2021 - партија 2
Обавештење о закљученом уговору Н 078-2021 - партија 3
Обавештење о закљученом уговору Н 078-2021 - партија 4
Обавештење о закљученом уговору Н 078-2021 - партија 5
Н/077/2021 - "Набавка бунарских потапајућих пумпи"
Позив за подношење понуда Н 077-2021
КД Бунарске потапајуће пумпе Н 077-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1 
Одлука о додели оквирног споразума Н 077-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму H 077-2021
Н/076/2021 - "Фиберглас цеви са везним елементима"
Позив за подношење понуда Н 076-2021
КД Фиберглас епокси цеви са везним елементима Н 076-2021
Прва измена - КД Фиберглас епокси цеви са везним елементима Н 076-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 076-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 076-2021
Н/071/2021 - "Услуге чишћења службених просторија"
Позив за подношење понуда Н 071-2021
КД Услуге чишћења просторија Н 071-2021
Одлука о додели уговора Н 071-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 071-2021
Н/075/2021 - "Резервни делови за камион Камаз"
Позив за подношење понуда Н 075-2021
КД Резервни делови за камион Камаз Н 075-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 075-2021
ПРВА ИЗМЕНА КД Резервни делови за камионе Камаз Н 075-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр.1
Одлука о додели Оквирног споразума Н 075
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 075-2021
Н 068/2021 - "Резервни делови за FIAT возила"
Позив за подношење понуда Н 068-2021
КД Резервни делови за FIAT возила Н 068-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 068-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 068-2021
Н 065/2021 - "Резервни делови за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње"
Позив за подношење понуда Н 065-2021
КД Резервни делови за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње Н 065-2021
Одлука о додели уговора Н 065-2021
Обавештење озакљученом уговору Н 065-2021
Н 062/2021 - "Резервни делови за GAZ возила"
Позив за подношење понуда Н 062-2021
КД Резервни делови за GAZ возила Н 062-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 062-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 062-2021
Н 061/2021 - "Резервни делови за MITSUBISHI возила"
Позив за подношење понуда Н 061-2021
КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 061-2021
Додатна информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 061-2021
Обавештење о закљученом окиврном споразуму Н 061-2021
Н 057/2021 - "Резервни делови за ISUZU возила"
Позив за подношење понуда Н 057-2021
КД Резервни делови за ISUZU возила Н 057-2021
Прва измена_КД Резервни делови за ISUZU возила Н 057-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 057-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 057-2021
Н 056/2021 - "Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 056-2021
КД Набавка резервних делова за грађевинске машине и механизацију са услугом уградње и сервисирањем Н 056-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 056-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 056-2021
Н 053/2021 - "Глина у праху (бентонит)"
Позив за подношење понуда Н 053-2021
КД Глина у праху (бентонит) Н 053-2021
Одлука о додели уговора Н 053-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 053-2021
Н 042/2021 - "Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX380NL са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 042-2021
КД Набавка резервних делова за ровокопач Hyundai HX 380NL са услугом уградње и сервисирањем Н 042-2021
Одлука о додели Оквирног споразума Н 042-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 042-2021
Н 037/2021 - "Прибор за бушаће гарнитуре БА 500"
Позив за подношење понуда Н 037-2021
КД Прибор за бушеће гарнитуре БА 500 Н 037-2021
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 037-2021
10 Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 037-2021
Н 035/2021 - "Тракторска приколица"
Позив за подношење понуда Н 035-2021
КД Тракторска приколица Н 035-2021
Прва измена КД_Тракторска приколица Н 035-2021
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Н 035-2021
Одлука о додели уговора Н 035-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 035-2021
Н 021/2021 - "Уља и мазива"
Позив за подношење понуда Н 021-2021
КД Уља и мазива Н 021-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 
КД Уља и мазива Н 021-2021 - прва измена
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 021-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 021-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 021-2021
Н 019/2021 - "Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену"
Позив за подношење понуда Н 019-2021
КД Роба широке потрошње Н 019-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 019-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 019-2021
Н 015/2021 - "Цеви – пијезометарске Ø63mm и Ø50mm"
Позив за подношење понуда Н 015-2021
КД цеви - пијезометарске Ø 63 и Ø 50
Одлука о додели оквирног споразума Н 015-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 015-2021
Н 013/2021 - "Репарација бушаћих шипки"
Позив за подношење понуда Н 013-2021
КД Репарација бушаћих шипки Н 013-2021
ПРВА ИЗМЕНА КД Репарација бушаћих шипки Н 013-2021
Одлука о додели оквирног споразума Н 013-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 013-2021
Н 009/2021 - "Струјни агрегати"
Позив за подношење понуда Н 009-2021
КД Струјни агрегати Н 009-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр.1.Н 009-2021
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2 за Н 009-2021
КД -Струјни агрегати Н 009-2021- прва измена
Одлука о додели уговора Н 009-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 009-2021
Н 008/2021 - "Eлектро опрема за РОП ормаре, командне ормаре и комуникациону опрему"
Позив за подношење понуда Н 008-2021
КД Електро опрема за РОП ормаре, командне ормаре и комуникациону опрему Н 008-2021
КД Електро опрема за РОП ормаре, командне ормаре и комуникациону опрему Н 008-2021- прва измена
Oдлука о додели Оквирног споразума Н 008-2021
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 008-2021
Н 004/2021 - "Еуро дизел"
Позив за подношење понуда Н 004-2021
КД Еуро дизел
Одлука о додели уговора Н 004-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 004-2021
Н 003/2021 - "Половна бушаћа гарнитура за истражно бушење тла"
Позив за подношење понуда Н 003-2021
КД Половна машина за истражно бушење тла Н 003-2021
Одлука о додели уговора Н 003-2021
Обавештење о закљученом уговору Н 003-2021
НВП/006/2021 - "Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно"
Позив за подношење понуда НВП-006-2021
Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно НВП-006-2021
Одлука о додели уговора НВП 006-2021
Обавештење о закљученом уговору по НВП 006-2021
НВП/005/2021 - "Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно"
Позив за подношење понуда НВП 005-2021
Превоз угља запосленима ПД Георад доо Дрмно
Одлука о обусатави поступка НВП 005-2021