Н 228/2023 "Резервни делови за бушаће гарнитуре"
Позив за подношење понуда Н 228-2023
КД Резервни делови за бушаће гарнитуре Н 228-2023
Обавештење о продужењу рока 228-2023

Н 243/2023 "ПВЦ сита"
Позив за подношење понуда Н 243-2023
КД ПВЦ сита Н 243-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 243-2023

Н 242/2023 "Фиберглас цеви са везним елементима"
Позив за подношење понуда Н 242-2023
КД Фиберглас цеви са везним елементима Н 242-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 242-2023


Н 221/2023 "Теретна возила"
Позив за подношење понуда Н 221-2023
КД Теретна возила Н 221-2023
Одлука о додели уговора Н 221-2023

Н 240/2023 "Резервни делови за ISUZU D MAX са услугом иградње"
Позив за подношење понуда Н 240-2023
КД Набавка резервних делова за ISUZU D MAX са услугом уградње и сервисирањем
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Н 240-2023
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Н 240-2023.

Н 220-2023 "Резервни делови за прикључна возила са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 220-2023
КД Резервни делови за прикључна возила са услугом уградње и сервисирањем Н 220-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 220 - 2023

Н 238-2023 "Резервни делови за камионе са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 238-2023
КД Резервни делови за камионе са услугом уградње и сервисирањем Н 238-2023
ПРВА ИЗМЕНА_КД Резервни делови за камионе са услугом уградње и сервисирањем Н 238-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 238-2023

Н 235-2023 "Набавка грађевинске машине на гусеницама, укупне масе 39-41 тона"
Позив за подношење понуда Н235-2023
КД Набавка грађевинске машине са гусеницама, укупне масе 39-41 тона .
Одлука о додели уговора Н 235-2023

Н 215-2023 "Бунарске ПВЦ цеви"
Позив за подношење понуда Н 215-2023
КД Бунарске ПВЦ цеви Н 215-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 215-2023
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 215-2023

Н 213-2023 "Видија плочице"
Позив за подношење понуда Н 213-2023
КД Видија плочице Н 213-2023
Одлука о додели уговора Н 213-2023

Н 230-2023 "Чличне цви и везни елементи"
Позив за подношење понуда Н 230-2023
КД Чличнe цви и везни елементи Н 230-2023
ПРВА ИЗМЕНА КД Чличнe цви и везни елементи Н 230-2023
ДРУГА ИЗМЕНА КД Чличнe цви и везни елементи Н 230-2023

Н 211-2023 "Резервни делови за муљне пумпе"
Позив за подношење понуда Н 211-2023
КД Резервни делови за муљне пумпе Н 211-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 211-2023

Н 210-2023 "Рекламни материјал са новим логом"
Позив за подношење понуда Н 210-2023
КД Рекламни материјал Н 210-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 210-2023
Н 207-2023 "Виљушкар"
Позив за подношење понуда Н 207-2023
КД Виљушкар Н 207-2023
Одлука о додели уговора Н 207-2023

Н 205-2023 "Резервни делови за бушаће гарнитуре БА 500"
Позив за подношење понуда Н 205-2023
КД Резервни делови за бушаћу гарнитуру BA500 Н 205-2023
Одлука о обустави Н 205-2023

Н 226-2023 "Струјни агрегати"
Позив за подношење понуда Н226-2023
КД - Струјни агрегати Н 226-2023
Одлука о додели уговора Н 226-2023
Обеавештење о закљученом уговору по Н 226-2023


Н 192/2023 "Бунарске потапајуће пумпе"
Позив за подношење понуда Н 192-2023
КД Бунарске потапајуће пумпе Н 192-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 192-2023

Н 199/2023 "Мерачи протока и сонде"
Позив за подношење понуда Н 199-2023
КД Мерачи протока и сонде Н 199-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД Мерачи протока и сонде Н 199-2023 - прва измена
Одлука о додели уговора Н 199-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 199-2023
Н 190/2023 "Каблови и кабловски прибор"
Позив за подношење понуда Н 190-2023
КД Каблови и кабловски прибор Н 190-2023
Додатне информације и појашњења бр.1_Н190-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 190-2023

Н 198/2023 "Резервни делови за возила Лада"
Позив за подношење понуда Н 198-2023
КД Резервни делови за возила Лада Н 198-2023
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 198-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 198-2023

Н 193/2023 "Роп ормани"
Позив за подношење понуда Н 193-2023
КД РОП ормани Н 193-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
КД РОП ормани Н 193-2023 прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 3
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 4
Одлука о додели оквирног споразума Н 193-2023

Н 189/2023 "Ватрогасна црева"
Позив за подношење понуда Н 189-2023
КД Ватрогасна црева Н 189-2023
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 189-2023
ПРВА ИЗМЕНА КД Ватрогасна црева Н 189-2023
Додатне информације и појашњења у вези са набавком Н 189-2023
Одлука о додели уговора Н 189-2023.

Н 188/2023 "Пнеуматици"
Позив за подношење понуда Н 188-2023
КД Пнеуматици Н 188-2023
Одлука о додели уговора Н 188-2023

Н 185/2023 "Услуге лекарских прегледа запослених"
Позив за подношење понуда Н 185-2023
КД Услуге лекарских прегледа запослених Н 185-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 185-2023
Н 184/2023 "Резервни делови за возила Газела"
Позив за подношење понуда Н 184-2023
КД Резервни делови за возила Газела Н 184-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 184-2023

Н 177/2023 "Пнеуматици"
Позив за подношење понуда Н 177-2023
КД Пнеуматици Н 177-2023
Одлука о обустави поступка набавке Н 177-2023

Н 180/2023 "Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену"
Позив за подношење понуда Н 180-2023
КД Роба широке потрошње
Одлука о додели уговора Н 180-2023

Н 175/2023 "Смештај радника"
Позив за подношење понуда Н 175-2023
КД Услуга смештаја радника за време рада на терену Н 175-2023

Н 162/2023 „Мерачи протока“
Позив за подношење понуда Н 162-2023
КД Мерачи протока Н 162-2023

Одлука о додели уговора Н 162-2023

Н 157/2023 „Исхрана радника“,

Позив за подношење понуда Н 157-2023

КД Услуга исхране радника за време рада на терену Н 157-2023

Одлука о додели уговора Н 157-2023

Н 150/2023 „Резервни делови за Mitsubishi возила“

Позив за подношење понуда Н 150-2023
КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 150-2023

Одлука о додели оквирног споразума Н 150-2023

Одлука о додели уговора Н 144-2023.

Н 154/2023 „Роп ормани“
Позив за подношење понуда Н 154-2023
КД РОП ормани Н 154-2023

Одлука о додели уговора Н 154-2023

Н 164/2023 „Услуге чишћења службених просторија“

Позив за подношење понуда Н 164-2023

КД Услуге чишћења просторија Н -164-2023

Одлука о додели уговора Н 164-2023

Н 147/2023 „Набавка резервних делова за аутодизалицу Тerex RC 40“
Позив за подношење понуда Н 147-2023
КД Набавка резервних делова за аутодизалицу TEREX RC40 са услугом уградње и сервисирањем Н 147-2023
Одлука о додели оквирног споразума

Н 145/2023 „Бунарске потапајуће пумпе“
Позив за подношење понуда Н 145-2023
КД Бунарске потапајуће пумпе Н 145-2023
Одлука о додели уговора Н 145-2023

Н 144/2023 „Роп ормани“
Позив за подношење понуда Н 144-2023
КД РОП ормани Н 144-2023

Додатне информације или појашњења бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора Н 144-2023

Н 134/2023 „Кварцни гранулат“
Позив за подношење понуда Н 134-2023
КД Кварцни гранулат Н 134-2023

Одлука о обустави поступка набавке Н 134-2023

Н 138/2023 „Резервни делови за тракторе са услугом уградње и сервисирањем“
Позив за подношење понуда Н 138-2023
КД Резервни делови за тракторе са услугом уградње и сервисирањем Н 138-2023

Одлука о додели уговора Н 138-2023

Н 141/2023 „Услуга мобилне телефоније“
Позив за подношење понуда Н 141-2023
КД Услуга мобилне телефоније Н 141-2023
ПРВА ИЗМЕНА_КД Услуга мобилне телефоније Н 141-2023
Додатне информације и појашњена бр. 1

Одлука о додели уговора Н 141-2023

Н 140/2023 „Каблови и кабловски прибор“
Позив за подношење понуда Н 140-2023
КД Каблови и кабловски прибор Н 140-2023
Додатне информације и појашњења бр. 1
Додатне информације и појашњења бр. 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 140-2023

Одлука о додели оквирног споразума Н 140

Н 127/2023 "Мерачи протока и сонде"
Позив за подношење понуда Н 127-2023
КД Мерачи протока и сонде Н 127-2023
Одлука о додели уговора Н 127-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 127-2023
Н 132/2023 "Трафо станице"
Позив за подношење понуда Н 132 - 2023
КД Трафо станице Н 132-2023
Одлука о додели уговора Н 132-2023
Обавештење о закључењу уговора Н 132-2023

Н 136/2023 „Половно теретно возило 6+1“

Позив за подношење понуда Н 136-2023

КД Половно теретно возило 6+1 Н 136-2023
ПРВА ИЗМЕНА_КД Половно теретно возило 6+1 Н 136-2023
Одлука о додели Уговора Н 136-2023

Н 131/2023 „Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње и сервисирањем“

Позив за подношење понуда Н 131-2023

КД набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње и сервисирањем Н 131-2023

Одлука о додели уговора Н 131-2023

Н 163/2023 „ХДПЕ цеви и везни елементи

Позив за подношење понуда Н 163-2023

КД ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима Н 163-2023

Одлука о додели оквирног споразума Н 163-2023

Н 118/2023 „Услуге колективног осигурања радника“
Позив за подношење понуда Н 118-2023
КД Услуге колективног осигурања радника, ПД Георад, доо, Дрмно Н 118-2023

Додатне информације или појашњења бр. 1

Одлука о додели уговора Н 118

Н 104/2023 – „Адитиви“
Позив за подношење понуда Н 104 -2023
КД Адитиви Н 104-2023

Одлука о додели уговора Н 104-2023

Н 114/2023 – „Резервни делови за ЛАДА возила“
Позив за подношење понуда Н 114-2023
КД Резервни делови за лада возила Н 114-2023
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_Н 114-2023

Одлука о додели уговора Н 114-2023

Н 108/2023 „Резервни делови за бушаће гарнитуре Mustang и BA 500 са услугом уградње и сервисирањем“
Позив за подношење понуда Н 108-2023
Набавка резервних делова са услугом уградње и сервисирањем за бушаће гарнитуре Mustang и БА500 Н 108-2023
Прва измена_КД Набавка резервних делова са услугом уградње и сервисирањем за бушаће гарнитуре Mustang и БА500 Н 108-2023

Одлука о додели уговора 108-2023

Н 107/2023 „Прибор за бушаћу гарнитуру РБ 20/30“
Позив за подношење понуда Н 107-2023
КД Прибор за бушаћу гарнитуру РБ 20-30 Н 107-2023

8 Одлука о додели уговора 107

Н 105/2023 „Прибор за бушаће гарнитуре Mustang, Sandvik и BA500“
Позив за подношење понуда Н 105-2023
КД Прибор за бушаће гарнитуре Mustang, Sandvik и BA500 Н 105-2023
Одлука о додели уговора Н 105-2023

Н 094/2023 „Резервни делови за трактор са услугом уградње и сервисирањем“
Позив за подношење понуда Н 094-2023
КД Набавка резервних делова за трактор са услугом уградње и сервисирањем

Одлука о додели уговора Н 094-2023

Н 112/2023 „Рекламни материјал“
Позив за подношење понуда Н 112-2023
КД Рекламни материјал Н -112-2023

Одлука о додели оквирног споразума Н 112-2023

Н 090/2023 „Адитиви“
Позив за подношење понуда Н 090-2023
КД Адитиви Н 090-2023
Одлука о обустави поступка Н 090-2023

Н 086/2023 Набавка резервних делова за грађевинскe машинe и механизацију са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 086-2023
КД Набавка резервних делова за грађевинске машине са услугом уградње и сервисирањем 086-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н086-2023

Н 085/2023 Набавка резервних делова за FIAT возила
Позив за подношење понуда Н 085-2023
КД Резервни делови за FIAT возила Н 085-2023
Одлука о додели Уговора за набавку Н 085-2023

Н 080/2023 Набавка резервних делова за грађевинску машину HYUNDAI HX 380 AL
Позив за подношење понуда Н 080-2023
КД Набавка резервних делова за грађевинску машину – ровокопач HYUNDAI HX380AL Н 080-2023

Одлука о додели оквирног споразума

Н 079/2023 Набавка резервних делова за аутодизалицу TEREX са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 079-2023
КД Набавка резервних делова за атуодизалицу TEREX RC40 са услугом уградње и сервисирањем Н 079-2023
Одлука о обустави поступка Н 079-2023

Н 071/2023 Набавка уља и мазива
Позив за подношење понуда Н 071-2023
КД Уља и мазива Н 071-2023
Одлука о додели оквирног споразума

Н 066/2023 Резервни делови за ISUZU возила
Позив за подношење понуда Н 066-2023
КД Резервни делови за ISUZU возила Н 066-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 066-2023

Н 064/2023 Прибор за бушаћу гарнитуре Mustang и Sandvik
Позив за подношење понуда Н 064-2023
КД Набавка прибора за бушаће гарнитуре Мustang и Sandvik_Н 064-2023
КД Набавка прибора за бушаће гарнитуре Мustang и Sandvik_Н 064-2023 – прва измена
Одлука о додели оквирног споразума

Н 062/2023 Резервни делови за возила Газела
Позив за подношење понуда Н 062-2023
КД Резервни делови за Газела возила Н 062-2023

Одлука о додели Уговора

Н 050/2023 Сонде
Позив за подношење понуда Н 050-2023
КД Сонде Н 050-2023
Одлука о додели уговора Н 050-2023

Обавештење о закљученом уговору по Н 050-2023

Н 047/2023 Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру Mustang са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 047-2023
КД Набавка резервних делова са услугом уградње и сервисирањем за бушаћу гарнитуру Mustang Н 047-2023
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 047-2023
Одлука о додели Уговора Н 047

Н 046/2023 Резервни делови за потапајуће пумпе Грундфос
Позив за подношење понуда Н 046-2023
КД Резервни делови за потапајуће пумпе Грундфос Н 046-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 046-2023
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 046-2023

Н 044/2023 Резервни делови за потапајуће пумпе Атуриа и Електроковина
Позив за подношење понуда Н 044-2023
КД Резервни делови за потапајуће пумпе Атуриа и Електроковина Н 044-2023
Одлука о додели оквирног споразума Н 044-2023

Н 043/2023 Набавка путничког возила – по принципу старо за ново
Позив за подношење понуда Н 043-2023
КД Набавка путничког возила – по принципу старо за ново Н 043-2023

Одлука о додели уговора Н 043-2023

Н 032/2023 Набавка резервних делова за возила Газела
Позив за подношење понуда Н 032-2023
КД Резервни делови за Газела возила Н 032-2023

Н 035/2023 -Набавка грађевинске машине на точковима,- по принципу старо за ново“
Позив за подношење понуда Н 035-2023
КД Набавка грађевинске машине на точковима, – по принципу старо за ново Н 035-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда Н 035-2023
Одлука о додели уговора Н 035-2023

Н 024/2023 -Набавка грађевинске машине са гусеницама,  – по принципу старо за ново“
Позив за подношење понуда Н 024-2023
КД Набавка грађевинске машине са гусеницама, – по принципу старо за ново Н 024-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 Н 024-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 2 за Н 024-2023
Одлука о додели уговора Н 024-2023

Н 041/2023 – „Електромотори“
Позив за подношење понуда Н 041-2023
КД Електромотори Н 041-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.1 Н 041-2023
Одлука о дедели оквирног споразума Н 041-2023

Н 029/2023 – „Резервни делови за пумпе – по партијама“
Позив за подношење понуда Н 029-2023
КД Резервни делови за пумпе – по партијама Н 029-2023
Одлука о обустави поступка- Партија 1 Н 029-2023
Одлука о обустави поступка – Партија 2 Н 029-2023

Н 022/2023 – „Набавка бунарских шахти са кућицом“
Позив за подношење понуда Н 022-2023
КД Набавка бунарских кућица са шахтом Н 022-2023
Одлука о додели Уговора Н 022-2023

Н 020/2023 – „Резервни делови за ЛАДА возила“
Позив за подношење понуда Н 020-2023
КД Резервни делови за ЛАДА возила Н 020-2023
Одлука о додели уговора Н 020-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 020-2023

Н 019/2023 – „Гориво“
Позив за подношење понуда Н 019-2023
КД Еуро дизел Н-019-2023
Одлука о додели уговора Н 019-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 019-2023

Н 016/2023 – „Резервни делови за Камаз возила“
Позив за подношење понуда Н 016-2023
КД Резервни делови за Камаз возила Н 016-2023
Одлука о додели уговора Н 016-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 016-2023

Н 012/2023 – „Резервни делови за потапајуће пумпе“
Позив за подношење понуда Н 012-2023
КД Резервни делови за потапајуће пумпе Н 012-2023
Одлука о додели Оквирног споразума

Н 009/2023 - "Кварцни гранулат"
Позив за подношење понуда Н 009-2023
КД Кварцни гранулат Н 009-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
КД Кварцни гранулат Н 009-2023 - прва измена
Одлука о обустави поступка Н 009-2023
Н 008/2023 - "Резервни делови за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 008-2023
КД Набавка резервних делова за бушаћу гарнитуру У3 са услугом уградње и сервисирањем Н 008-2023
Одлука о додели уговора Н 008-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 008-2023
Н 007/2023 - "Резервни делови за возила Gazela са услугом уградње и сервисирањем"
Позив за подношење понуда Н 007-2023
КД Набавка резервних делова за возила Gazela са услугом уградње и сервисирањем Н 007-2023
Одлука о обустави поступка Н 003-2023
Н 006/2023 - "Резервни делови за возила Mitsubishi"
Позив за подношење понуда Н 006-2023
КД Резервни делови за MITSUBISHI возила Н 006-2023
Одлука о додели Уговора Н 006-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 006-2023
Н/005/2023 - "Резервни делови за пумпе"
Позив за подношење понуда Н 005-2023
КД Резервни делови за пумпе Н 005-2023
КД Резервни делови за пумпе Н 005-2023 - прва измена
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma
Н/003/2023 - "Теретна возила"
Позив за подношење понуда Н 003-2023
КД Теретна возила Н 003-2022
Одлука о додели Уговора Н003-2023
Обавештење о закљученом уговору Н 003-2023
Н/002/2023 - "ХДПЕ Цеви са припадајућим везним елементима"
Позив за подношење понуда Н 002-2023
КД ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима Н 002-2023
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 за Н 005-2023
КД ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима Н 002-2023 -прва измена
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.2 за Н 002-2023
КД ХДПЕ цеви са припадајућим везним елементима Н 002-2023 - друга измена
Одлука о додели Оквирног споразума