ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ
2019.година
Н 224/2019 - Израда пројекта хидрантске мреже у кругу ПД Георад Дрмно
Позив за подношење понуда Н 224-2019
КД Израда пројекта спољне хидрантске мреже у кругу ПД Георад Дрмно Н 224-2019
Одлука о обустави поступка Н 224-2019
Н 211/2019 - Канцеларијски намештај
КД Набавка канцеларијског намештаја Н 211 - 2019
Позив за подношење понуда Н 211-2019
Одлука о додели уговора Н 211-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 211-2019
Н 210/2019 - Еуро-дизел
Позив за подношење понуда бр. Н 210-2019
КД Еуро дизел Н 210-2019
Одлука о додели уговора Н 210-2019
Обавештење о закљученом уговору за Н 210-2019
Н 209/2019 - Кварцни гранулат
Позив за подношење понуда Н 209-2019
КД Кварцни гранулат Н 209-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 209-2019
Обавештење о закљученом оквирном спорзуму Н 209-2019
Н 208/2019 - Бунарска ПВЦ конструкција са шљунчано пешчаном облогом
Позив за подношење понуда бр. Н 208-2019
КД Бунарска ПВЦ конструкција са шљунчано-пешчаном облогом Н 208-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Одлука о додели оквирног споразума Н 208-2019
Обавештење о поднетом приговору
Закључак о одбацивању приговора
Обавештење о поднетом приговору
Закључак о одбацивању приговора
Решење о одбијању приговора за Н 208-2019
Обавештење о наставку активности за Н 208-2019
Обавештење о наставку активности за Н 208-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 208-2019
Н 213/2019 - Уља и мазива
Позив за подношење понуда бр. Н 213-2019
КД Уља и мазива Н 213-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 213-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Н 213-2019
Н 200/2019 - Алат (електро, браварски, итд.)
Позив за подношење понуда бр. Н 200-2019
КД Алат (електро, браварски, итд.) Н 200-2019
Додатне информације или појашњења бр. 1
КД Алат (електро, браварски, итд.) - прва измена
Одлука о додели уговора Н 200-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 200-2019
Н 198/2019 - Водомери и шибер вентили
Позив за подношење понуда бр. 198-2019
КД Водомери и шибер вентили Н 198-2019
Одлука о додели уговора Н 198-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 198-2019
Н 199/2019 - Израда техничке документације за реконструкцију и завршетак радова озакоњеног помоћног објекта - магацина у кругу ПД Георад доо, Дрмно - поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 199-2019
КД Израда техничке документације за реконструкцију пом,. објекта - магацина Н 199-2019
Одлука о додели уговора Н 199-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 199-2019
Н 197/2019 - Набавка челичних правоугаоних цеви и лима
Позив за подношење понуда Н 197-2019
КД Набавка челичних правоугаоних цеви и лима Н 197-2019
Одлука о додели уговора Н 197-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 197-2019
Н 195/2019 - Набавка челичних цеви са везним елементима
Позив за подношење понуда Н 195-2019_
КД Набавка челичних цеви са везним елементима Н 195-2019
Прва измена - КД Набавка челичних цеви Н 195-2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 195-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 195-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 195-2019
Н 193/2019 - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Позив за подношење понуда бр. 193-2019
КД набавка средстава за одржавање хигијене
Oдлука о додели уговора Н 193-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н-193-2019
Н 192/2019 - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ
Позив за подношење понуда Н 192-2019
КД Роба широке потрошње Н 192-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 192-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 192-2019
Н 181/2019 - Текуће одржавање постојећег објекта зграде лабораторије и бетонирање платоа - преговарачки поступак
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 181-2019
КД Текуће одржавање постојећег објекта зграде лабораторије и бетонирање платоа Н 181-2019 - преговарачки поступак
Одлука о додели уговора Н 181-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 181-2019
Н 180/2019 - МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТОКА ВОДЕ
Позив за подношење понуда Н 180-2019
КД Мерни инструменти за мерење протока воде Н 180-2019
Одлука о додели уговора Н 180-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 180-2019
Н 165/2019 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВАКУМ ПУМПУ БУШАЋЕ ГАРНИТУРЕ
Позив за подношење понуда Н 165-2019
КД Набавка резервних делова за вакум пумпу бушаће гарнитуре Н 165-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде за Н 165-2019
Одлука о додели уговора Н165-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 165-2019
Н 160/2019 - УСЛУГА СЕРВИСА НАДОГРАДЊЕ КРАНА АУТОДИЗАЛИЦЕ КАМАЗ СА ЗАМЕНОМ ДЕЛОВА
Позив за подношење понуда бр. 160-2019
КД Услуга сервиса надоградње крана аутодизалице Камаз са заменом делова Н 160-2019
Одлука о додели уговора Н 160-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 160-2019
Н 155/2019 - ПУТНИЧКО ВОЗИЛО
Позив за подношење понуда Н 155-2019
КД Путничко возило Н 155-2019
Одлука о обустави поступка Н 155-2019
Н 154/2019 - ПОЛИМЕРИ, АДИТИВИ И ОСТАЛИ РЕПРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ ТЛА
Позив за подношење понуда H 154-2019
КД Полимери,адитиви и остали репроматеријал за истражно бушење тла Н 154-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 154-2019
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 154-2019
Н 152/2019 - НАБАВКА УСЛУГА - Израда техничке документације за реконструкцију и завршетак радова озакоњеног помоћног објекта - магацина у кругу ПД Георад доо, Дрмно - поновљени поступак
Позив за подношење понуда 152-2019
КД Израда техничке документације за реконструкцију пом,. објекта - магацина Н 152-2019
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Н 152-2019
Oдлука о обустави поступка Н 152-2019
Н 151/2019 - Текуће одржавање постојећег објекта зграде лабораторије и бетонирање платоа
Позив за подношење понуда Н 151-2019
КД Текуће одржавање постојећег објекта зграде лабораторије и бетонирање платоа Н 151-2019
Прва измена_КД Текуће одржавање постојећег објекта зграде лабораторије и бетонирање платоа Н 151-2019
Друга измена_КД Текуће одржавање постојећег објекта зграде лабораторије и бетонирање платоа Н 151-2019
Одлука о обустави поступка N 151-2019
Н 147/2019 - Набавка резервних делова за камионе са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 147-2019
КД Набавка резервних делова за камионе са услугом уградње и сервисирањем Н 147-2019
Прва измена КД Набавка резервних делова за камионе са услугом уградње и сервисирањем Н 147-2019
Друга измена КД Набавка резервних делова за камионе са услугом уградње и сервисирањем Н 147-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 147-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 147-2019
Н 145/2019 - РОБА ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ БИФЕА И РАДНИКА НА ТЕРЕНУ
Позив за подношење понуда Н 145-2019
КД Роба широке потрошње за снабдевање бифеа и радника на терену
Одлука о додели уговора Н 145-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 145-2019
Н 143/2019 - НАБАВКА КАБЛОВА - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК-поновљени поступак
Позив за подношење понуда Н 143-2019
КД Н 143-2019 Набавка каблова - Преговарачки поступак - поновљени поступак
Одлука о додели уговора Н 143-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 143-2019
Н 142/2019 - Услуге ресторана (исхране) радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда Н 142-2019
КД Услуге ресторана (исхрана) радника за време рада на терену Н 142-2019
Одлука о додели уговора Н 142-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 142-2019
Н 141/2019 - Услуга смештаја радника за време рада на терену
Позив за подношење понуда Н 141-2019
КД Услуга смештаја радника за време рада на терену Н 141-2019
Одлука о додели уговора Н 141-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 141-2019
Н 135/2019 - НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ И ПОЦИНКОВАНИХ ЦЕВИ СА ВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
Позив за подношење понуда Н 135-2019
КД Набавка челичних и поцинкованих цеви са везним елементима 
Прва измена КД 135-2019Одлука о додели Оквирног споразума Н 135-2019Обавештење о закљученом оквирном спорауму Н 135-2019
Н 139/2019 - НАБАВКА КАБЛОВА - ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК 
Позив за подношење понуда 139-2019 - Преговарачки поступак
КД Набавка каблова Н 139-2019 - Преговарачки поступак
Одлука о обустави поступка Н 139-2019
Н 132/2019 - УСЛУГА РЕМОНТА МОТОРНИХ АГРЕГАТА ТРАКТОРА И БУШАЋE ГАРНИТУРE БА 500
Позив за подношење понуда Н 132-2019
КД Услуга ремонта моторних агрегата трактора и бушаће гарнитуре БА 500 Н 132/2019
Одлука о додели уговора Н 132-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 132-2019
Н 127/2019 - ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА ПРЕВОЗ РАДНИКА 16+1
Позив за подношење понуда Н 127-2019
КД_Половно возило за превоз радника 16+1_Н 127-2019
Одлука о додели уговора Н 127-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 127-2019
Н 126/2019 - ВИШЕСТЕПЕНЕ БУНАРСКЕ ПУМПЕ
Позив за подношење понуда Н 126-2019
КД_Вишестепене бунарске пумпе Н 126-2019
Oдлука о додели уговора Н 126-2019
Обавештење о закљученом Уговору Н 126-2019
Н 125/2019 - НАБАВКА ХДПЕ ЦЕВИ СА ВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
Позив за подношење понуда Н 125-2019
КД ХДПЕ цеви са везним елементима Н 125-2019
КД - Прва измена - ХДПЕ цеви са везним елементима Н 125-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 за Н 125-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 2 за Н 125-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 125-2019 Набавка ХДПЕ цеви са везним елементима
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 125-2019
Н 123/2019 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНИ ПРОГРАМ - приколицу КРОНЕ
Позив за подношење понуда бр. 123-2019
КД Резервни делови за теретни програм - приколицу Кроне
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Одлука о додели оквирног споразума Н 123-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 123-2019
Н 121/2019 -УСЛУГА ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
Позив за подношење понуда 121-2019
КД Услуге лекарских прегледа запослених 121-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 121-2019 
Обавештење о поднетом приговору Н 121-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 121-2019
Н 119/2019 -ФИБЕРГЛАС ЕПОКСИ ЦЕВИ СА ПРИКЉУЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА - преговарачки поступак чл.47
Позив за подношење понуда 119-2019
КД Фиберглас цеви са прикључним елементима 119-2019
Oдлука о додели Оквирног споразума 119-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 119-2019
Н 115/2019 -ПОЛИМЕРИ,АДИТИВИ И ОСТАЛИ РЕПОРОМАТЕРИЈАЛ ЗА ИСТРАЖНО БУШЕЊЕ ТЛА
Позив за подношење понуда Н 115-2019
КД Полимери,адитиви и остали репроматеријал за истражно бушење тла Н 115-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н115-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму 115-2019
Н 114/2019 -УСЛУГЕ ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО
Позив за подношење понуда Н 114-2019
КД Услуге добровољног осигурања запослених Н 114-2019
Одлука о додели уговора Н 114-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 114-2019
Н 108/2019 -ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ И ПОПЛОЧАВАЊЕ ИСПОД НАДСТРЕШНИЦЕ У КРУГУ ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 108-2019
КД Израда техничке документације за текуће одржавање зграде лабораторије и поплочавање испод надстрешнице Н 108-2019
Прва измена конкурнсе документације Н 108-2019
Одлука о додели уговора Н-108-2019
Обавештење о закљученом уговору Н -108-2019
Н 107/2019 - НАБАВКА ФИБЕРГЛАС ЕПОКСИ ЦЕВИ СА ПРИКЉУЧНИМ ЕЛЕМЕНТИМА
Позив за подношење понуда Н 107-2019
КД Фиберглас цеви са прикључним елементима Н 107-2019
Одлука о обустави поступка Н 107-2019
Н 106/2019 -ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ЗАВРШЕТАК РАДОВА ОЗАКОЊЕНОГ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – МАГАЦИНА У КРУГУ ПД ГЕОРАД ДОО, ДРМНО
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 106-2019
КД Израда техничке документације за реконструкцију пом,. објекта - магацина Н 106-2019
Одлука о обустави поступка Н 106-2019
Н 104/2019 - НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ВОЗИЛО ФИАТ 500л СА УСЛУГОМ УГРАДЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕМ
Позив за подношење понуда Н 104-2019
КД Набавка резервних делова за путничко возило Фиат 500л са услугом уградње и сервисирањем Н 104-2019
Прва измена конкурсне документације Н 104-2019
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели оквирног споразума Н 104-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму 104-2019
Н 103/2019 - НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Позив за подношење понуда Н 103-2019
КД Услуга мобилне телефоније Н 103-2019
Додатне информације или појашњења у вези припремања понуде Н 103-2019
Одлука о додели уговора Н 103-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 103-2019
Н 101/2019 - Набавка пумпе за мешање исплаке
Позив за подношење понуда Н 101-2019
КД_Набавка пумпе за мешање исплаке Н 101-2019
Одлука о додели уговора Н 101-2019
Oбавештење о закљученом уговору за Н 101-2019
Н 100/2019 -НАБАВКА ПВЦ ЦЕВИ фи 63мм
Позив за подношење понуда Н 100-2019
КД Набавка пвц цеви фи 63mm Н 100-2019
Прва измена КД Набавка пвц цеви фи 63mm Н 100-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 100-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 100-2019
Н 097/2019 - НАБАВКА КОНТЕЈНЕРА ЗА СМЕШТАЈ РАДНИКА СА ПОДВОЗОМ
Позив за подношење понуда Н 097-2019
КД Набавка контејнера за смештај радника са подвозом Н 097-2019
Одлука о додели уговора Н 097-2019
Oбавештење о закљученом уговору Н 097-2019
Н 096/2019 - НАБАВКА ГОРИВА ПУТЕМ КАРТИЦА
Позив за подношење понуда Н 096-2019
КД Набавка Гориво - путем картица Н 096-2019
Одлука о додели уговора Н 096-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 096-2019
Н 095/2019 - УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Позив за подношење понуда 095-2019
КД Услуге физичко техничког обезбеђења Н 095-2019 - поновљени поступак
Одлука о додели уговора Н-095-2019
Обавештење о закљученом уговору Н-095-2019
Н 092/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Позив за подношење понуда Н 092-2019
КД_Набавка грађевинског материјала Н 092-2019
Oдллука о додели уговора Н 092-2019
Oбавештење о закљученом уговору Н 092-2019
Н 088/2019 - НАБАВКА ЛИМА
Позив за подношење понуда Н 088-2019
КД_Набавка лим-а Н 088-2019
Одлука о додели уговора Н 088-2019
Oбавештење о закљученом уговору Н 088-2019
Н 086/2019 - Општи потрошни материјал широке потрошње
Позив за подношење понуда Н 086-2019
КД Општи потрошни материјал Н 086-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 086-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 086-2019
Н 085/2019 - РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ
Позив за подношење понуда Н 085-2019
КД РОП ОРМАНИ И ЗБИРНИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ Н 085-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Одлука о додели уговора Н 085-2019
Закључак о одбацивању приговора Н 085-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 085-2019
Н 084/2019 - КАБЛОВИ
Позив за подношење понуда Н 084-2019
КД Каблови Н 084-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Додатне информације или појашњења у вези са припрамањем понуда бр.2
Одлука о обустави поступка Н 084-2019
Н 083/2019 - МЕРАЧИ ПРОТОКА И СОНДЕ
Позив за подношење понуда бр. 083-2019
КД Мерачи протока и сонде Н 083-2019
Одлука о додели уговора Н 083-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 083-2019
Н 081/2019 - КОЛЕКТИВНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА
Позив за подношење понуда Н 081-2019
КД Колективно осигурање радника Н 081-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 Н 081-2019
Прва измена конкурсне документације за Н 081-2019 Услуге колективног осигурања радника
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 081-2019
Одлука о додели уговора Н 081-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 081-2019
Н 080/2019 - Рачунари и рачунарска опрема
Позив за подношење понуда Н 080-2019
КД Рачунари и рачунарска опрема Н 080-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 080-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 080-2019
Н 079/2019 - Набавка резервних делова за возила Опел са услугом уградње и сервисирањем 
Позив за подношење понуда Н 079-2019
КД Набавка резервних делова за путничко возило Опел са услугом уградње и сервисирањем Н 079-2019
Oдлука о додели оквирног споразума Н 079-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 079
Н 078/2019 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ДУБИНСКЕ ПОТАПАЈУЋЕ ЕЛЕКТРОМОТОРЕ
Позив за подношење понуда Н 078-2019
КД Резервни делови за дубинске потапајуће ел.моторе Н 078-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 за Н 078-2019
Прва измена конкурсне документације Н 078-2019
Одлука о додели оквирног споразума - партија 1
Одлука о додели оквирног споразума - партија 2
Одлука о обустави поступка - партија 3
Одлука о додели оквирног споразума - партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 078-2019 Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 078-2019 Партија 2 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 078-2019 Партија 4
Н 077/2019 - Бентонитска глина у праху
Позив за подношење понуда Н 077-2019
КД_Набавка бентонитске глине у праху Н 077-2019
Одлука о додели уговора Н 077-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 077
Н 076/2019 - НАБАВКА ПВЦ ЦЕВИ
Позив за подношење понуда Н 076-2019
КД Набавка ПВЦ цеви 076-2019
КД - ПРВА ИЗМЕНА - ПВЦ ЦЕВИ 076-2019
КД - ДРУГА ИЗМЕНА - ПВЦ ЦЕВИ 076-2019
Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 1 076-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 076-2019
Обавештење о поднетом приговору Н 076-2019
Решење о одбијању приговора за Н 076-2019
Обавештење о наставку активности Н 076-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 076-2019
Н 071/2019 - Канцеларијски материјал
Позив за подношење понуда Н 071-2019
КД Канцеларијски материјал Н 071-2019
Одлука о додели Оквирног споразума Н 071-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 071-2019
Н 070/2019 - Резервни делови за мале бушаће гарнитуре БА 500
Позив за подношење понуда Н 070-2019
КД Резервни делови за мале бушаће гарнитуре БА 500 Н 070-2019
Одлука о додели Оквирног споразума Н070-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 070-2019
Н 069/2019 - Резервни делови за возила ГАЗ - Газела
Позив за подношење понуда 069-2019
КД Резервни делови за возила ГАЗ - Газела Н 069-2019
Одлука о додели Оквирног споразума Н069-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму 069-2019
Н 068/2019 - РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ДУБИНСКЕ ПОТАПАЈУЋЕ И МУЉНЕ ПУМПЕ
Позив за подношење понуда Н 068-2019
КД Резервни делови за дубинске потапајуће и муљне пумпе Н 068-2019
Одлука о додели оквирног споразума 068- Партија 1
Одлука о додели оквирног споразума 068 - Партија 2
Одлука о обустави поступка 068- Партија 3
Одлука о додели оквирног споразума 068- Партија 4
Oбавештење о закљученом oквирном споразуму Н 068-2019 Партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 068-2019 Партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 068-2019 Партија 4
Н 067/2019 - Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема
Позив за подношење понуда Н 067-2019
КД Лична заштитна средства - ХТЗ Опрема Н 067-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 1 Н 067-2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 067-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 2 за Н 067-2019
Одлука о додели Оквирног споразума Н067-2019
Обавештење о закљученом Оквирном споразуму Н 067-2019
Н 064/2019 - ПРИБОР ЗА БУШАЋЕ ГАРНИТУРЕ БА-500
Позив за подношење понуда Н 064-2019
КД Набавка прибора за бушаће гарнитуре Н 064-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 064-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 064-2019
Н 063/2019 - Услуге осигурања имовине - поновљен поступак
Позив за подношење понуда Н 063-2019
КД Осигурање имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 063-2019 - поновљен поступак
Одлука о додели уговора бр. 063
Обавештење о закљученом уговору Н 063-2019
Н 061/2019 - Услуге физичко техничког обезбеђења
Позив за подношење понуда 061-2019
КД Услуге физичко техничког обезбеђења Н 061-2019
Одлука о обустави поступка Н 061-2019
Н 060/2019 - Услугe чишћења просторија
Позив за подношење понуда Н 060-2019
КД Услуге чишћења просторија Н 060-2019
Одлука о додели уговора Н 060-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 060-2019
Н 053/2019 - Потрошни материјал за штампаче - тонери и кертриџи
Позив за подношење понуда Н 053-2019
КД Потрошни материјал за штампаче (тонери и кертриџи) Н 053-2019
Одлука о додели оквирног споразума Н 053-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 053-2019
Н 051/2019 - ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА РОВОКОПАЧ - ГУСЕНИЧАР
Позив за подношење понуда Н 051-2019
КД Грађевинска машина ровокопач - гусеничар Н 051-2019
Одлука о додели уговора Н 051-2019
Обавештење о закљученом Уговору Н 051-2019
Н 049/2019 - Набавка резервних делова за тракторе
Позив за подношење понуда Н 049-2019
КД Набавка резервних делова за тракторе Н 049-2019
Одлука о додели уговора Н 049-2019
Обавештење о закљученом уговору_Н049-2019
Н 047/2019 - Набавка резервних делова за возила Махиндра са уградњом и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 047-2019
КД Набавка резервних делова за возила Махиндра са уградњом и сервисирањем Н 047-2019
Одлука о обустави поступка Н 047-2019
Н 040/2019 - Уља и мазива
Позив за подношење понуда н 040-2019
КД Уља и мазива Н 040-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда Н 040-2019
Одлука о обустави поступка Н 040- 2019
Н 046/2019 - Набавка резервних делова за камион и дизалицу КАМАЗ
Позив за подношење понуде Н 046-2019
КД Резервни делови за камион и дизалицу КАМАЗ Н 046-2019
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразумау Н 046-2019
Н 045/2019 - Набавка резервних делова за возила ГАЗЕЛА са уградњом и сервисирањем
Позив за подндошење понуде 045-2019
КД Набавка резервних делова за возила ГАЗЕЛА са уградњом и сервисирањем Н 045-2019
Прва измена - КД Набавка резервних делова за возила ГАЗЕЛА са уградњом и сервисирањем Н 045-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 045-2019
Друга измена КД Набавка резервних делова за возила ГАЗЕЛА са уградњом и сервисирањем Н 045-2019
Одлука о обустави поступка Н 045-2019
Н 033/2019 - Осигурање имовине
Позив за подношење понуде Н 033-2019
КД Осигурање имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 033-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде Н 033-2019
Прва измена КД Услуге Осигурања имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 033-2019
Додатне информације или појашњења у вези се премамањем понудe Н 033-2019 бр.2
Друга измена КД Осигурање имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 033-2019
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Н 033-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.3 за Н 033-2019
Трећа измена КД Осигурање имовине ПД Георад доо, Дрмно Н 033-2019
Одлука о обустави поступка Н 033-2019
Н 031/2019 - Путничко возило
Позив за подношење понуде Н 031-2019 Путничко возило
КД Путничко возило Н 031-2019
Одлука о додели уговора Н 031-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 031-2019
Н 030/2019 - Пнеуматици за теретни и путнички програм
Позив за подношење понуда Н 030-2019
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм - прва измена
Додатне информације или појашњења бр 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2
КД Пнеуматици за теретни и путнички програм - друга измена
Одлука о додели оквирног споразума Н 030-2018
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2
Н 026/2019 - Набавка фиберглас цеви, фитинга и прикључних елемената
Позив за подношење понуда Н 026-2019
КД Фиберглас цеви фитинзи и прикључни елементи Н 026-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда бр.1 Н 026-2019
Прва измена КД Фиберглас цеви, фитинзи и везни елементи Н 026-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2 Н 026-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.3 Н 026-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр.4 Н 026-2019
Друга измена КД Фиберглас цеви, фитинзи и прикључни елементи Н 026-2019
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда Н 026-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 5 за Н 026-2019
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 6 за Н 026-2019
Трећа измена КД Фиберглас цеви, фитинзи и везни елементи Н 026-2019
Обавештење о продужењу рока 2 Н 026-2019
Oдлука о додели оквирног споразума Н 026-2019
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Н 026-2019
Н 025/2019 - Набавка пластичних канти и ИБЦ контејнера
Позив за подношење понуда Н 025-2019
КД Набавка пластичних канти и ИБЦ контејнера 025-2019
Одлука о додели уговора за партију 1 и 2 Н025-2019
Обавештење о закљученом уговору партија 1
Обавештење о закљученом уговору партија 2
Н 020/2019 - Набавка услуга обуке радника за пружање прве помоћи
Позив за подношење понуда 020-2019
КД Услуга обуке радника за пружање прве помоћи 020-2019
Одлука о додели уговора Н 020-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 020-2019
Н 008/2019 - Набавка резервних делова за возило ОПЕЛ ВИВАРО са услугом уградње и сервисирањем
Позив за подношење понуда Н 008-2019
КД Набавка резервних делова за путничко возило Опел Виваро са услугом уградње и сервисирањем Н 008-2019
Одлука о додели уговора Н 008-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 008-2019
Н 004/2019 - Гориво - евро дизел
Позив за подношење понуда Н 004-2019
КД Гориво - евро дизел Н 004-2019
Одлука о додели уговора Н-004-2019
Обавештење о закљученом уговору Н 004-2019